Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 27.09.2019. godine

DRAŠKOVIĆ JASMINA, diplomirani pravnik, rođena 24. 10. 1963. godine upisuje se 03. 10. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Zmaj Jovina 6 – pasaž, lokal 2.

MITROVIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 08. 11. 1992. godine upisuje se 03. 10. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Slavonska 13.

MARIĆ SOFIJA, diplomirani pravnik, rođena 09. 09. 1989. godine upisuje se 03. 10. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

DANIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 02. 04. 1985. godine upisuje se 03. 10. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Danila Kiša 7.

RAUŠ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 28. 02. 1988. godine upisuje se 03. 10. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Danila Kiša 17/10.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika RAUŠ MILICA, advokatski pripravnik kod Balj Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 10. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETROVIĆ MARGARETA, rođena 05. 01. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vučković Vuka, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OBRADOVIĆ NEBOJŠA, rođen 02. 01. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ VERICA, rođena 07. 11. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Čuturilo Jasmine, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANKOVIĆ MARINA, rođena 30. 10. 1978. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejnović Branislava, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUBURA NEMANJA, rođen 15. 02. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ivošević Milene, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIKIĆ DRAGAN, rođen 21. 07. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Marijane, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠUŠNJAR MAJA, rođena 03. 12. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vuletić Nenada, advokata u Subotici, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠUNJEVARIĆ NEVENA, rođena 11. 01. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Madi Đure, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETRIĆ ALEKSANDAR, rođen 24. 02. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Petrić Ljiljane, advokata u Bačkoj Topoli, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SOLAREVIĆ SANDRA, rođena 18. 07. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ATLAS BLANKA, rođena 15. 12. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SOMBORSKI DRAGAN, rođen 17. 08. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NOVAKOVIĆ NIKOLA, rođen 24. 07. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STEFANOVIĆ ALEKSANDRA, rođena 08. 09. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Cvetković Petra, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOKSIMOVIĆ VUK, rođen 10. 04. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ARAĐANSKI SNEŽANA, rođena 17. 02. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KUKIĆ GORAN, rođen 04. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠTANJO ANDREJ, rođen 11. 11. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Štanjo Kalmana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DUTINA ĐORĐE, rođen 05. 07. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Bojović Gordane, advokata u Zrenjaninu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu UHRIN NINA, rođena 02. 08. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Uhrin Jakab Jasmine, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOLIĆ NINA, rođena 15. 12. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Jovice, advokata u Rumi, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RIS BRANISLAV, rođen 09. 05. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Slavković Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUKIĆ ALJOŠA, rođen 17. 04. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Joksović Marije, advokata u Kuli, dana 02. 10. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOVAČ FILIP, advokat u Vršcu sa danom 01. 10. 2019. godine, na lični zahtev.

Marjanov Bojan, advokat u Vršcu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ALAKER ADEL, advokat u Subotici sa danom 30. 09. 2019. godine, radi zasnivanja radnog odnosa.

Krstić Filip, advokat u Subotici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine UZELAC DUŠAN, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 10. 2019. godine, na lični zahtev.

Poljački Milan, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ŠIPČIĆ TIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 08. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VALAN DAJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 09. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine AMZIRKOV STANISLAVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 09. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BUDIMIR BOJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 08. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐURIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Karanović Milice, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 09. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PETKOVIĆ JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 17. 09. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KOLARIĆ BRANKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 07. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine FILIPOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Lakićević Šili Jelene, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 09. 2019. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐUKIĆ TIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 06. 09. 2019. do 04. 09. 2020. godine.

Đukanović Jelena, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ROGIĆ-PETROVIĆ MIRJANI, advokatu u Rumi, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 12. 08. 2019. godine.

Mrkonić Nebojša, advokat u Rumi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ZDRAVKOVIĆ IVANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 24. 09. 2019. do 24. 09. 2021. godine.

Šafhauzer Emil, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da CVEJIĆ ALEKSANDRI, advokatskom pripravniku u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko pripravničke vežbe zbog bolovanja u periodu od 18. 09. do 18. 11. 2019. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da ALIŠIĆ NATAŠI, advokatu u Inđiji, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 23. 09. 2019. godine.

Ališić mr Vladimir, advokat u Inđiji, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SAVIĆ MIRJANA, advokat u Rumi, nastavila sa radom dana 17. 07. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Gogić Marsel, advokat u Rumi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LALIN MARIJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 31. 08. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Kovačević Ivan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će ČIKIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, nastaviti sa radom dana 15. 10. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Filipović R. Miodrag, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BELJANSKI ISIDORA, advokat u Subotici, nastavila sa radom dana 15. 08. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Poljaković Dafna Gordana, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KUZMANOVSKI MARTA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 16. 09. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Cvejić Nenad, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Nešić Dragana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Crnobarac.

Uzima se na znanje da je VUČUREVIĆ VIŠNJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu dana 04. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Zrnić Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MILIĆ JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Pašćanović Rodoljuba, advokata u Novom Sadu dana 10. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Bednarik Snežane, advokata u Novom Sadu, dana 11. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je GLIŠOVIĆ DUŠICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kralj Radin Biljane, advokata u Novom Sadu dana 02. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MILIVOJEVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Rakočević Nenada, advokata u Novom Sadu dana 12. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Krkljuš Milorada, advokata u Novom Sadu, dana 13. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ GORAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Vojnović Bojović Gordane, advokata u Zrenjaninu dana 12. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Knežević Boška, advokata u Novom Sadu, dana 13. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MIRKOVIĆ SAVO, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 12. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Milanović Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 13. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ČANAK MILICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu dana 17. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Konstantinović Danice, advokata u Novom Sadu, dana 18. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je LOŠIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu dana 13. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Amižić Radivoja, advokata u Novom Sadu, dana 16. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ ĐURĐICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu dana 18. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Knežević Boška, advokata u Novom Sadu, dana 19. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je NEŠIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Zdravković Željke, advokata u Novom Sadu dana 23. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Dubajić Lasla, advokata u Novom Sadu, dana 24. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je TOMANOVIĆ ARSENIJE, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kovačević Kanazir Vanje, advokata u Novom Sadu dana 25. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Božović Branka, advokata u Novom Sadu, dana 26. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je VUČUREVIĆ VIŠNJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Zrnić Nenada, advokata u Novom Sadu dana 18. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Škrivanj Petra, advokata u Novom Sadu, dana 19. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BULATOVIĆ NATAŠA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Zdravković Ivane, advokata u Novom Sadu dana 24. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Prelić Petra, advokata u Novom Sadu, dana 25. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je JOVEŠKOVIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Šokić Stamenković Dušanke, advokata u Novom Sadu dana 25. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Bogovac Predraga, advokata u Novom Sadu, dana 26. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BARANOV ALJOŠA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Cupać Nikole, advokata u Novom Sadu dana 25. 09. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Knežević Boška, advokata u Novom Sadu, dana 26. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je Sloboda Milica, advokat u Novom Sadu, pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 11. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Lončar Jovanke, advokata u Novom Sadu iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 30. 08. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Čolić Maje, advokata u Novom Sadu iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 03. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je Isakov Petar, advokat u Novom Sadu, pristupio Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Karanović, Nikolić, Jovin“ sa sedištem u Novom Sadu, Kralja Aleksandra 14/1/15, počev od 10. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je Ječanski Renata, advokat u Bečeju, pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Subakov i partneri“ sa sedištem u Bečeju, Trg oslobođenja 3, počev od 10. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je Mašić Milica, advokat u Novom Sadu, pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 27. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je PUVAČA MILAN, advokat u Novom Sadu preselio sedište advokatske kancelarije u Inđiju, Kralja Petra Prvog 66, počev od 23. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ĐERIĆ SRĐAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Pelagića 7, počev od 02. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BUGARSKI DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Milete Jakšića 2a, počev od 05. 08. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je SLAVKOVIĆ NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 32, stan 2, počev od 10. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ŠTAJNER BORIS, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4e, počev od 02. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je SUNAJKO MARIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4e, počev od 01. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je LONČAR JOVANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 22, počev od 31. 08. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ČOLIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 22, počev od 04. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je LUKAVAC JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 32/2, počev od 01. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ŠTAVLJANIN NAĐA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Đure Đakovića 2. (ulaz iz dvorišta), počev od 09. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je NADRLJANSKI IVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 23 a, stan 8, počev od 12. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BIRO DIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20/II, stan 7, počev od 01. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je LASLO SENADA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6, počev od 20. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ĆULIBRK JOVANA, advokat u Temerinu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Narodni front 95, počev od 02. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da će MARJANOV BOJAN, advokat u Vršcu, preseliti svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 38, počev od 01. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BLAGOJEV BRANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 53/4, stan 41, počev od 01. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je PEJIĆ JOVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Lasla Gala 30, počev od 25. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BUGARSKI MILOŠ, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Lasla Gala 30, počev od 25. 09. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURĐEVIĆ IGOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska 14, počev od 23. 09. 2019. godine.