Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 25. 04. 2019. godine

Odobrena je Sekciji „Mladi advokati AK Vojvodine“ organizacija humanitarne žurke za dan 06. jun 2019. godine.

Imenovan je Organizacioni odbor u sastavu: Ivana Belić, Vukašin Jovović i Ivan Gvozdenac, advokati u Novom Sadu.

Odlučeno je da će Advokatska komora Vojvodine uputiti dopis Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi u vezi sa problemom isplate troškova branilaca po službenoj dužnosti.

Imenovana je Radna grupa u sastavu: Ljubica Beserovac, Đorđe Misirkić i Milan Karać, koja će obaviti razgovore sa predstavnicima suda i tužilaštva u Staroj Pazovi u vezi sa problemom isplate troškova branilaca po službenoj dužnosti.

Prihvaćena je ponuda osiguravajuće kuće „DDOR“ Novi Sad za osiguranje radnika od nesrećnog slučaja i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za zaposlene u stručnoj službi AK Vojvodine za 2019. godinu.

Odlučeno je da će Advokatska komora Vojvodine zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata Advokatske komore Vojvodine u periodu od 17. 05. 2019. do 17. 05. 2020. godine sa osiguravajućom kućom „Generali osiguranje Srbija“ u svemu prema uslovima iz ponude od 22. 04. 2019. godine.

Prihvaćena je ponuda Arhiva Vojvodine za digitalizaciju arhivske građe u svemu prema ponudi od 18. 04. 2019. godine.

Odlučeno je da Izvršni odbor advokatskih pripravnika AK Vojvodine Upravnom odboru dostavi u pisanoj formi predlog teksta Inicijative koja se odnosi na produženje trajanja Programa stručne prakse za advokatske pripravnike, koju će Upravni odbor uputiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje.