Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 01. 02. 2019. godine


Potvrđena je odluka sa elektronske sednice Upravnog odbora od 31. 12. 2018. godine:

Usvojeno je saopštenje Advokatske komore Vojvodine kojim je najoštrije osuđeno hapšenje novinara Daška Milinovića i predlog tužilaštva da mu bude određen pritvor.

Potvrđuju se odluke sa elektronske sednice Upravnog odbora od 15.01.2019. godine:

a) Usvojeno je saopštenje AK Vojvodine kojim je ukazano na učestalu pojavu komentarisanja presuda i postupanja sudija i javnih tužilaca od strane najviših predstavnika izvršne vlasti.

b) Odobreno je zaključenje Aneksa V o nastavku sprovođenja Projekta besplatne pravne pomoći u Gradu Pančevu između Grada Pančeva i Advokatske komore Vojvodine. Ovlašćena je Biljana Bjeletić, odgovorno lice Službe, za potpisivanje navedenog Aneksa.

Imenovan je Petar Pervaz, advokatski pripravnik u Novom Sadu, za predstavnika Odbora advokatskih pripravnika bez prava glasa u Skupštini AK Vojvodine.

Usvojene su Izmene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine.

Formirana je Komisija za praćenje prava zadržanih i pritvorenih lica.

Za predsednika Komisije imenovan je Aleksandar Todorović, advokat u Kikindi, koji će na narednoj sednici izneti predlog članova te Komisije.

Usvojen je predlog Akademije AK Vojvodine te će Advokatska komora Vojvodine podneti “TOLES”-u zahtev ta dobijanje licence za Program engleskog za pravnike.