Uroš Pajić

Саопштења са седнице УО АК ВОјводине одржане 31.05.2024. године

ГЛОДИЋ АНЂЕЛА, дипломирани правник, рођена 16. 06. 1996. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђорђа Сервицког 20/1/10.

БОЖИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 03. 09. 1979. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 14.

ЈАНКОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 23. 07. 1995. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Павла Симића 2.

САВИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 12. 12. 1996. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 94/3/17.

СУЏУМ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 16. 11. 1994. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Жарка Зрењанина 10.

РАЦИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 17. 06. 1995. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије на Суботици, Ђуре Ђаковића 17.

РАИЧ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 12. 05. 1993. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац војводе Степе Степановића 9.

МИЉУШ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 11. 08. 1985. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Густава Крклеца 2.

ЛОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 07. 10. 1993. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Савином Селу, Иве Лоле Рибара 55а.

СУРЛА БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 16. 04. 1959. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гимназијска 8, локал 3.

СЕКУЛОВИЋ ЖЕЉКО, дипломирани правник, рођен  20. 06. 1968. године, уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 163/4/35.

УДИЦКИ СОФИЈА, дипломирани правник, рођена 19. 10. 1998. године уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 23.

Брише се из Именика адвокатских приправника УДИЦКИ СОФИЈА, адвокатски приправник код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 06. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛИЧИЋ ЈАНА, дипломирани правник, рођена 19. 12. 1997. године уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Цара Лазара 104/24.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛИЧИЋ ЈАНА, адвокатски приправник код Травице Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 06. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛАКАТОШ АДРИАН, дипломирани правник, рођен 24. 10. 1994. године уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Трг ослобођења 3.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛАКАТОШ АДРИАН, адвокатски приправник код Субаков Милоша, адвоката у Бечеју, са даном 13. 06. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГЕРЕ АНА, дипломирани правник, рођен 22. 02. 1995. године уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Главна 16.

Брише се из Именика адвокатских приправника ГЕРЕ АНА, адвокатски приправник код Гере Тибора, адвоката у Сенти, са даном 13. 06. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТЕРЗИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 18. 09. 1981. године уписује се 14. 06. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Хоргошу, Ади Ендреа 2Б.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТЕРЗИЋ БРАНИСЛАВ, адвокатски приправник код Терзић Мирослава, адвоката у Хоргошу, са даном 13. 06. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРЕТЕНОВИЋ НИКОЛА, рођен 05. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Веселиновић Александра, адвоката у Панчеву, дана 14. 06. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИНКОВИЋ НИКОЛА, рођен 15. 04. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томовић Милутина, адвоката у Панчеву, дана 14. 06. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОКОПЕЦ КЛАУДИА, рођена 16. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, дана 14. 06. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЋ БОШКОВИЋ МАРИЈА, рођена 19. 11. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Јелене, адвоката у Кули, дана 14. 06. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ ТЕОДОРА, рођена 10. 02. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Зорана, адвоката у Зрењанину, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОРГИЋ ОГЊЕН, рођен 15.11.1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пекић Стефана, дана 16.05.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕКИЋ ЈОВАН, рођен 05. 08 .1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Живанов Звездана, дана 16.05.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОКИЋ СЛАВКО, рођен 11. 07. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мадић Оливера, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЋ МАРКО, рођен 22. 10. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мадић Оливера, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ МИЛИЦА, рођена 23. 06. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Немање, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена  03. 06. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Немање, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈОВИЋ МАША, рођена 17. 08. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ивошевић Милене, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОШЊАЧКИ ЈОВАНА, рођена 28. 09. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дубајић Дејана, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАПАРСКИ ЛУКА, рођен 06. 12. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Марић Тијане, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЦ БОЈАНА, рођена 15. 06. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дубајић Дејана, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРОВИЋ РЕЉА, рођен 03. 04. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УРОШЕВИЋ ДРАГАНА, рођена 03. 07. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Радин Биљане, дана 14.06.2024. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, са даном 18. 05. 2024. године због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЦРНОМАРКОВИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 05. 2024. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Божовић Љиљана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БИШЧИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Сремској Митровици, са даном 31. 05. 2024. године због пензионисања.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Бишчић Миомир, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ ДАНИЛО, адвокат у Вршцу, са даном 20. 05. 2024. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Тодоровић Драгомир, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЉУБИЧИЋ НАЂА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 05. 2024. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋЕЋЕЗ РАЈНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 05. 2024. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРСТОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 04. 2024. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ХРИЧАК ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 05. 2024. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЖУПАНСКИ СВЕТЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Барош Борислава, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 05. 2024. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине,  ШЋЕВАК МАРИНА, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Ћетојевћ Душана, адвоката у Старој Пазови, са даном 08.05.2024. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да БОШЊАК ТАМАРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства у периоду од 13.05.2024.  године. до 12.05.2025. године.

Бошњак Лука, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да БАБИЋ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 07.05.2024. године до 06.05.2025. године.

Шипчић Ива, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ СЛОБОДАНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре почев од 13.05.2024. године ради боловања.

Бајић Зоран, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ФРИНДИК ЈЕЛЕНИ, адвокату у Иригу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства у периоду од 12.04.2024. године. до 11.04.2025. године.

Маричић Миодраг, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МАРИЧИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Пећинцима, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства  у периоду од 26.04.2024. године. до 25.04.2025. године.

Маричић Миодраг, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да се ГОЈКОВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, основ привременог престанка права на бављење адвокатуром мења због постављења на функцију председника Покрајинске владе, почев од 08. 05. 2024. године, док траје функција.

Гојковић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је БОЖОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 28. 04. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Црномарковић Душан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је МИЛИНКОВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 11. 03. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Стевановић Гордана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је КОЛАРИЋ МАЈА, адвокат у Сремској Митровици, наставила са радом дана 09. 05. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Добановачки Ђорђе, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАКСИМОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Тодоровић.

Узима се на знање да је СТОКИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 29. 04. 2024. године, те да исту наставља код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2024. године.

Узима се на знање да је ДИЗДАРЕВИЋ ИСИДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 29. 04. 2024. године, те да исту наставља код Мунћан Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2024. године.

Узима се на знање да је СОФИНКИЋ МИЛЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Цветковић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 31. 05. 2024. године, те да исту наставља код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 06. 2024. године.

Узима се на знање да је ЧИЧКОВИЋ ЗОРАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2024. године, те да исту наставља код Алексић Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2024. године.

Узима се на знање да је ЈАЊИЋ САРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Недић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 23. 05. 2024. године, те да исту наставља код Радојчић Огњена, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2024. године.

Узима се на знање да је ТЕПАВЧЕВИЋ ДУЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2024. године, те да исту наставља код Недељков Милана, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2024. године.

Узима се на знање да је ГРБА НЕВЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Јовановић Мироја, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2024. године, те да исту наставља код Кнежевић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2024. године.

Узима се на знање да је ЛОВРИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2024. године, те да исту наставља код Ђорђевић др Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2024. године.

Узима се на знање да је ДИМИТРОВ МИЉА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 29. 04. 2024. године, те да исту наставља код Мунћан Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2024. године.

Узима се на знање да је БЈЕЛИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 29. 04. 2024. године, те да исту наставља код Мунћан Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2024. године.

Узима се на знање да је ЈЕЛЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Панчеву, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Босиљ Милане, адвоката у Панчеву, дана 15. 05. 2024. године, те да исту наставља код Миковић Срђана, адвоката у Панчеву, дана 16. 05. 2024. године.

Узима се на знање да је ЛИЦЕНБЕРГЕР ВИКТОР, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Кулу, 4. јула број 40, почев од 17.05.2024. године.

Узима се на знање да је ВУДРАГ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Валентина Водника 6, стан 1А, почев од 01.06.2024. године.

Узима се на знање да је ЛАНДЕКА ДУЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Марије Бурсаћ 47/2, стан 4, почев од 20.05.2024. године.

Узима се на знање да је ЂАЈИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Васе Стајића 20ц, почев од 01.06.2024. године.

Узима се на знање да је ВАЈДИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Булевар ослобођења 82/3, почев од 21.05.2024. године.

Узима се на знање да је МИНИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Радничка 7, почев од 01.06.2024. године.

Узима се на знање да је ТИЈАНИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Јеврејска 33/1, почев од 0.0.2024. године.

Узима се на знање да је ДАВИДОВИЋ РАДОЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Радничка 7, почев од 07.05.2024. године.

Узима се на знање да је ДАВИДОВИЋ САВА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Радничка 7, почев од 07.05.2024. године.

Узима се на знање да је ЂОРЂИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Петра Драпшина 45, стан 19, почев од 01.05.2024. године.

Узима се на знање да је Михаиловић Маријана, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Панчево, Војводе Петра Бојовића 1, почев од 13.05.2024. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ МАРКО, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Панчево, Милоша Требињца 84, почев од 01.06.2024. године.

Узима се на знање да је КОПРИВИЦА ОЛЕГ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Панчево, Војводе Петра Бојовића 1, почев од 13.05.2024. године.

Узима се на знање да је РАДИЋ ЈОВИЦА, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Инђија, Војводе Степе 8, Тржни центар “Фонтана” локал број 17, И спрат, почев од 21. 05. 2024. године.

Узима се на знање да је МАРИЧИЋ НЕБОЈША, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Рума, ЈНА 133, почев од 20. 05. 2024. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу ТИЈАНИЋ АЛЕКСАНДРА, адвоката у Новом Саду, из заједничке адвокатске канцеларије са даном 08. 05. 2024 године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу МРЂЕН МАЈЕ, адвоката у Новом Саду, из заједничке адвокатске канцеларије са даном 15. 05. 2024 године.