admin

Saopštenja, informacije, izveštaji iz 2015. godine

22.01.2015.
ODLUKA UPRAVNOG ODBORA AK SRBIJE O PRESTANKU OBUSTAVE RADA ADVOKATA

» Izmene i dopune Porodičnog zakona
» Izmene i dopune Zakona o nasleđivanju
» Izmene i dopune Vanparničnom postupku
» Izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu


PROTEST SA OBUSTAVOM RADA

» Pravila o radu privremenog potpornog fonda AK Vojvodine za vreme trajanja obustave rada advokata
» PRAVILA POSTUPANJA
» AK Srbije – Pojašnjenje pravila postupanja

IZVEŠTAJ SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
» Ocena javnog beležništva
» Izveštaj o reformi pravosuđa

21.01.2015.
» Usvojene izmene zakona o notarima

16.01.2015.
» Odluka Skupštine AKS

15.01.2015.
» Saopštenje Advokatske komore Beograd

13.01.2015.
» Odluka o sazivanju XVIII konferencije advokata Srbije
» Poziv za sedmu skupštinu AKS – petak 16.01.2015. sa početkom u 13,00 sati, Velika dvorana Doma Sindikata

12.01.2015.
» Dopis Ministru finansija

09.01.2015.
» Zaključci Upravnog odbora AK Vojvodine

08.01.2015.
» Sporazum stručnih timova Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde Republike Srbije
» Dopuna izveštaja stručnog tima AKS

05.01.2015.
» Izveštaj sa sastanka stručnih timova AKS i Ministrastva pravde