Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 22. 05. 2020. godine

LICENBERGER VIKTOR, diplomirani pravnik, rođen 03. 05. 1992. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 4c/I, stan 6.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika LICENBERGER VIKTOR, advokatski pripravnik kod Kosanić Miroslava, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 05. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ETTORE STEFAN, diplomirani pravnik, rođen 15. 10. 1992. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvode Mišića 14, stan 1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ETTORE STEFAN, advokatski pripravnik kod Radomirović Ettore Zore, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 05. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

LABUS LUKA, diplomirani pravnik, rođen 19. 06. 1990. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 53.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika LABUS LUKA, advokatski pripravnik kod Travica Branislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 05. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MILOSAVLJEVIĆ NATAŠA, diplomirani pravnik, rođena 23. 06. 1992. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Svetog Save 1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MILOSAVLJEVIĆ NATAŠA, advokatski pripravnik kod Milosavljević Miroslava, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 28. 05. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

IVATOVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 27. 09. 1993. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Šidu, Svetog Save 3-6, lokal 17.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika IVATOVIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik kod Fajfrić dr Željka, advokata u Šidu, sa danom 28. 05. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KRIVOŠIJA DANILO, diplomirani pravnik, rođen 05. 10. 1993. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Novosadska 2a, lokal 22.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KRIVOŠIJA DANILO, advokatski pripravnik kod Ališić mr Vladimira, advokata u Inđiji, sa danom 28. 05. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ĐURIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 25. 04. 1993. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17 A, ulaz 2.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ĐURIĆ MILAN, advokatski pripravnik kod Stevanić Nikole, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 05. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

POPOVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 14. 08. 1993. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 23.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika POPOVIĆ MILICA, advokatski pripravnik kod Popović Rastka, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 05. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BABIĆ VOJISLAV, diplomirani pravnik, rođen 23. 12. 1992. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 56/III, stan 15.

ZELJKOVIĆ DAVID, diplomirani pravnik, rođen 26. 09. 1991. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar kneza Miloša 19.

VUKČEVIĆ SLAĐANA, diplomirani pravnik, rođena 19. 02. 1993. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ćirpanova 25/1.

BANJANIN TAMARA, diplomirani pravnik, rođena 04. 05. 1990. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6, stan 23.

GLIŠIĆ DANIJELA, diplomirani pravnik, rođena 09. 01. 1993. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Veterniku, Zoje Mirosavljević 3, stan 5.

SAMARDŽIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 12. 07. 1984. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Budisavi, Vojvođanska 71.

KERKEZ NIKOLIĆ ŽELJKA, diplomirani pravnik, rođena 04. 04. 1983. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2/8.

GRUJIĆ GABRIELA, diplomirani pravnik, rođena 16. 06. 1990. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Stevice Jovanovića 5.

BJELICA NAĐA, diplomirani pravnik, rođena 28. 10. 1993. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Novosadska 1, stan 7.

KOVAČ VLADISLAVA, diplomirani pravnik, rođena 22. 12. 1980. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Narodne omladine 6.

BUKAZIĆ DEJAN, diplomirani pravnik, rođen 16. 05. 1989. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 1, lokal 5, TC «Trubač».

MARKO MIROSLAV, diplomirani pravnik, rođen 02. 06. 1982. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kovačici, JNA 65.

JOVANOVIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 27. 12. 1980. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Njegoševa 1a/II.

TOHOLJEVIĆ ĐORĐE, diplomirani pravnik, rođen 30. 04. 1993. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Save Kovačevića 1.

JARMINAC BORIS, diplomirani pravnik, rođen 15. 12. 1993. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Almaška 1.

PAROCI MIRNA, diplomirani pravnik, rođena 23. 07. 1979. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vrbasu, Maršala Tita 83/a, stan 4, drugi sprat.

JERKOVIĆ S. JADRANKA, diplomirani pravnik, rođena 25. 03. 1982. godine upisuje se 29. 05. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Kamenici, Slobodana Bajića 53.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJIN NEMANJA, rođen 12. 01. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Srđenović Bošnjaković Zvjezdane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARAN KRISTIJAN, rođen 22. 07. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šunjka Tomislava, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DELIĆ STEFAN, rođen 30. 11. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Golubović Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DURUTOVIĆ FILIP, rođen 07. 06. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rakić Radovana, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆIRKOVIĆ GORAN, rođen 16. 11. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOVANOVIĆ SAVA, rođen 12. 06. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DRENOVAC NIKOLA, rođen 10. 09. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆOSIĆ LAZAR, rođen 11. 08. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prošić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOMINJAK ĐORĐE, rođen 28. 04. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ševo Nade, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKAŠINOVIĆ VID, rođen 04. 03. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vukašinović Milovana, advokata u Zmajevu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DRAGIĆ VEDRANA, rođena 02. 05. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Terzić Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POLIĆ JOVANA, rođena 15. 02. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Polić Ljiljane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARIĆ GORDANA, rođena 02. 07. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOLARIĆ BRANKA, rođena 16. 11. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tovarišić Andreja, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČULIĆ MILICA, rođena 13. 05. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PUŠONJIĆ ANĐELA, rođena 10. 12. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITROVIĆ BILJANA, rođena 19. 04. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOKOVIĆ KAĆA, rođena 30. 09. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zubić Juga, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOV MLADEN, rođen 06. 01. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Balaban Dragana, advokata u Pančevu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MINIĆ MILAN, rođen 10. 02. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vasilije Miloša, advokata u Pančevu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOLJANAC DELORIJA, rođena 15. 04. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jakovljević Stevana, advokata u Pančevu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOŠEVIĆ NEMANJA, rođen 07. 10. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milošević Dragana, advokata u Kovačici, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUGUMERSKI GORICA, rođena 13. 10. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Trajčevski Srđana, advokata u Somboru, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANKOVIĆ DEJAN, rođen 22. 09. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pavlović Gordane, advokata u Šidu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NEĆAK OLIVERA, rođena 22. 03. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žunić Marić Tijane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUKOVIĆ STEFAN, rođen 03. 08. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARKOVIĆ NIKOLA, rođen 22. 04. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TANASIĆ BILJANA, rođena 16. 10. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOKIĆ TAMARA, rođena 27. 09. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radovanović Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ KATARINA, rođena 22. 07. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Todorović Dragana, advokata u Kikindi, dana 28. 05. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PEŠIĆ BILJANA, advokat u Pančevu sa danom 15. 05. 2020. godine, na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Koranjić Konstanca, advokat u Pančevu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DREGA JOVANA, advokat u Vršcu sa danom 28. 05. 2020. godine, radi preseljenja advokatske kancelarije na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ŠUTALO MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Šutalo Mezei Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 04. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VERGAŠ DIJANA, advokatski pripravnik u Novim Banovcima, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Šuša Vojina, advokata u Novim Banovcima, sa danom 30. 04. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RIS BRANISLAV, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Slavković Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 04. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOKANOVIĆ IVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 04. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KRAINOVIĆ IVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 12. 05. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ŠVRAKA JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 12. 05. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BATRIĆEVIĆ ANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, sa danom 18. 05. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MAJOROŠ ŠOMOĐI HERMINA, advokatski pripravnik u Temerinu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kristijan Jožefa, advokata u Temerinu, sa danom 15. 05. 2020. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da TRIVUNOVIĆ NATALIJI, advokatu u Futogu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 07. 04. 2020. godine.

Trivunović Boško, advokat u Futogu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da RELJIN MAJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 09. 04. 2020. godine.

Mićić M. Jelena, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐAPA KRISTINI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 16. 04. 2020. do 16. 04. 2021. godine.

Radosavljević Igor, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da STEVANOVIĆ MIRJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 17. 04. 2020. do 16. 04. 2021. godine.

Savin Sonja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VUJOVIĆ MIRKOVIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 29. 04. 2020. do 28. 04. 2021. godine.

Stojanović Aleksandra, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PEČEK STOJANU, advokatu u Kikindi, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev od 22. 04. 2020. godine.

Joksimović Branislava, advokat u Kikindi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BALINT VIKTORIJI, advokatu u Subotici privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev od 27. 04. 2020. godine.

Tomić Milan, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ILIĆ NIKOLIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 27. 04. 2020. do 26. 04. 2021. godine.

Katanić Gordana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PEROVIĆ JELENI, advokatu u Kikindi, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbogzdravstvenih razloga počev od 09. 04. 2020. godine.

Perović Marić Mirjana, advokat u Kikindi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MARKOVIĆ DANIJELI, advokatskom pripravniku u Apatinu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 05. 05. 2020. do 04. 05. 2022. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da BABIĆ NATAŠI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 27. 04. 2020. do 26. 04. 2021. godine.

Cucić Petrović Ivana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da LONČAR JOVANKI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 13. 05. 2020. do 12. 05. 2021. godine

Simić Dragan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KOVAČEVIĆ VOJISLAVI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 06. 05. 2020. do 05. 05. 2021. godine

Đerković Milica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da OBRADOVIĆ MITRU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga od 05. 04. do 07. 05. 2020. godine

UZIMA SE NA ZNANJE da EDELENJI ZELEI ANIKO, advokatu u Bačkoj Topoli, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga od 25. 03. do 07. 05. 2020. godine.

UZIMA SE na znanje da je SIKIMIĆ SANJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 11. 04. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Sikimić Mladen, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SIMIĆ DANIJELA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 17. 04. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Šoštarić Blagojević Dušica, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VIŠNJIĆ MELINDA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 11. 05. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Stojanov Mirjana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VRSAJKOV MARIJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 07. 05. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Vrsajkov Dejan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BJELANOVIĆ BOŽO, advokat u Kikindi, nastavio sa radom dana 08. 05. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Joksimović Branislava, advokat u Kikindi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PEČEK STOJAN, advokat u Kikindi, nastavio sa radom dana 11. 05. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Joksimović Branislava, advokat u Kikindi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je STANČIĆ BRANISLAV, advokat u Novom Bečeju, nastavio sa radom dana 20. 05. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Isakov Miljan, advokat u Kikindi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KRUNIĆ MILENKO, advokat u Inđiji, nastavio sa radom dana 18. 05. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Krunić Ševrt Ana, advokat u Inđiji, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je JASIKA mr NIKOLA, advokat u Inđiji, nastavio sa radom dana 11. 05. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Jasika Dragan, advokat u Inđiji, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PETROVIĆ ZORAN, advokat u Inđiji, nastavio sa radom dana 07. 05. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Baranj Vlada, advokat u Inđiji, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KUZMAN SANDRA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 12. 05. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Zečević Nenad, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ERCEGOVIĆ RADMILA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 13. 05. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Pejić Jovana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SIVČEV DUŠAN, advokat u Pančevu, nastavio sa radom dana 13. 05. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Sivčev Dejan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SAMARDŽIJA MIRJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 19. 03. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Vučević Vesna, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BIJELICA BOGDANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 21. 05. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Bijelica Bogdan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je RADONJANIN MIRELA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 20. 05. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Tornjanski Milica, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BALINT VIKTORIJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 15. 05. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Tomić Milan, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je GUDELJ OLIVERA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je DIVLJAK BRANKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ARAMBAŠIĆ MARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je OGNJANOVIĆ STEFAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je TOMIĆ MATIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je KRIVOKAPIĆ DEJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je RADOSAVLJEVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je STOJANČEVIĆ SANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ MIOMIR, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MILOVANOVIĆ SARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je VITAS DRAGAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MARJANSKI BILJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je KNEŽEVIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ARSIĆ SANDRA, advokatski pripravnik u Inđiji prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Krunić Milenka, advokata u Inđiji dana 15. 03. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Krunić Ševrt Ane, advokata u Inđiji, dana 16. 03. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je VOĐEVIĆ SPASOJE, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 16. 04. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 17. 04. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MITROVIĆ STRAHINJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Rajačić Jelene, advokata u Novom Sadu dana 18. 05. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, dana 19. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je VASIĆ NEVENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu dana 18. 05. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu, dana 19. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MAŽAR IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Oberman Igora, advokata u Novom Sadu dana 18. 05. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Jović Nikole, advokata u Bačkoj Palanci, dana 19. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MILUTINOVIĆ SLOBODAN, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 28/I, stan 7, počev od 04. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je VRANIĆ MIROSLAV, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 28/I, stan 7, počev od 04. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ZLATIĆ DEJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 1a, kancelarija 206, počev od 11. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je VAJAGIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 40/3/12, počev od 01. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ MIROJE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 11/II, počev od 18. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je NEMČEV DŽINIĆ TAMARA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 7, počev od 19. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je BOGDANIĆ DAJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Augusta Cesarca 9/II, stan 6, počev od 18. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je DUMANOVIĆ DUBRAVKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 43, počev od 01. 06. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ ČUPIĆ VANJA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 5, počev od 14. 05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ČUPIĆ MALJKOVIĆ SANJA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 5, počev od 14. 05. 2020. godine.