Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 28. 01. 2022. godine

BULATOVIĆ TANJA, diplomirani pravnik, rođena 11. 08. 1965. godine upisuje se 04. 02. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Šolohova 17.

TANASKOVIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 19. 06. 1994. godine upisuje se 04. 02. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miroslava Antića 5/I.

PANTELIĆ JOVANA, diplomirani pravnik, rođena 19. 02. 1984. godine upisuje se 04. 02. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Kralja Petra I 53/11.

PETROVIĆ MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 25. 11. 1995. godine upisuje se 04. 02. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 28.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANISAVLJEVIĆ JELENA, rođena 19. 05. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Manić mr Branislava, advokata u Pančevu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽIVANOVIĆ JOVANA, rođena 17. 01. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanić Dejana, advokata u Staroj Pazovi, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MEHOVIĆ KRISTINA, rođena 27. 09. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lukić Danila, advokata u Plandištu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OBRADOVIĆ DUŠAN, rođen 05. 03. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dimitrijević Gavre, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZELENOVIĆ RADOŠ, rođen 20. 05. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakićević Šili Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HLODA JOVICA, rođen 05. 11. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovović Vukašina, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠUNJEVARIĆ STEFAN, rođen 24. 07. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ramač Tamare, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VELIČKOVIĆ RANKO, rođen 08. 04. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tucović Milane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NEŠKOVIĆ NEMANJA, rođen 13. 08. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Selaković Strahinje, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILUTINOVIĆ SVETLANA, rođena 18. 04. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOPRIVICA BUDIMIRKA, rođena 30. 04. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LOC ESTER, rođena 13. 06. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Novak Nemanje, advokata u Temerinu, dana 04. 02. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VETNIĆ PETAR, advokat u Novom Sadu, sa danom 25. 01. 2022. godine na lični zahtev.

Pacek Štefanija, advokat u Beočinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PERIŠIĆ MIHAJLO, advokat u Novom Sadu, sa danom 14. 01. 2022. godine zbog penzionisanja.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Đirković Aleksandra, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MATIĆ ZORAN, advokat u Pančevu, sa danom 07. 01. 2022. godine, usled smrti.

Matić Goran, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz članstva Posmrtnog fonda Advokatske komore Vojvodine TARICA SILVANA, bivši advokat iz Pančeva sa danom 28. 12. 2021. godine, na lični zahtev.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SREĆKOVIĆ JOVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ramač Tamare, advokata u Novom Sadu, sa danom 25. 01. 2022. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SEKULIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 01. 2022. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SAMARDŽIJA JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Korać Mihaila, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 01. 2022. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TADIJIN PETAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Nikolić Savin Isidore, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 01. 2022. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STANKOVIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Trninić Dušana, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 01. 2022. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐURAŠINOVIĆ DRAGANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 15. 01. 2022. do 15. 03. 2023. godine.

Kovačević Nebojša, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐUKANOVIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 17. 01. 2022. do 07. 01. 2023. godine.

Vuljaj Kristina, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KOLARIĆ MAJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja radi održavanja trudnoće od 13. 01. 2022. godine.

Stajić Batić Irena, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ZAKLAN DIJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 17. 10. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Gvozdenac Nadežda, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ILIĆ MIRJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 21. 12. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Galić dr Miloš, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MASTILOVIĆ VIDA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 02. 01. 2022. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Mastilović Jelena, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PETKOVIĆ BRANISAVLJEVIĆ JOVANA, advokat u Pančevu, nastavla sa radom dana 17. 01. 2022. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Đaković Bojana advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Šćekić Andrea, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Kuruc.

U evidenciji Advokatske komore Vojvodine (matičnim knjigama, elektronskoj evidenciji i advokatskoj legitimaciji) vrši se ispravka podataka o ličnom imenu advokata Subotin Slobodana iz Novog Kneževca, na taj način što se dodaje srednje slovo „K“.

Uzima se na znanje da je Rešetar Dejan, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Vignjević Danice, advokata u Novom Sadu, dana 25. 12. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Talančevski Boška, advokata u Novom Sadu, dana 26. 12. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Milaković Anastazija Anja, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kuralić Jasmina, advokata u Novom Sadu, dana 17. 01. 2022. godine, te da istu nastavlja kod Marić Mirka, advokata u Žablju, dana 18. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je Didenko Strahinja, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Mićić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 25. 01. 2022. godine, te da istu nastavlja kod Cvejić Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 26. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je Ilić Irena, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 31. 12. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Gojković Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 01. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je Vuković Vjera, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Đilas Dragane, advokata u Kuli, dana 17. 01. 2022. godine, te da istu nastavlja kod Janković Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 18. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je Kapamadžin Bojan, advokat u Bečeju pristupio Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Subakov i partneri“ sa sedištem u Bečeju, Trg oslobođenja 3, počev od 20. 12. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je BLAGOJEVIĆ MIRKO, advokat u Novom Sadu, preselio sedište advokatske kancelarije u Veternik, Pavla Vuisića 18, stan 2, počev od 17. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je PAVKOV LJILJANA, advokat u Srbobranu, preselila sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Bulevar Kneza Miloša 2A, počev od 19. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je VAŠČIĆ ŽIVOTA, advokat u Novom Sadu, preselio sedište advokatske kancelarije u Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 5, počev od 01. 02. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je ZDRAVKOVIĆ IVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Zlatne grede 11, počev od 01. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je KARAMATRAKOVIĆ MIONA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Patrijarha Čarnojevića 23, stan 7, počev od 01. 02. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je CVEJIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Njegoševa 14/8, počev od 10. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je KONSTANTINIDIS VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 78, počev od 15. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je RADNOVIĆ ŽELJKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 1A, Lokal 402, počev od 01. 02. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je NOVAK DANICA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Branislava Nušića 17, počev od 05. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je SAVIĆ ALEKSANDRA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Branislava Nušića 17, počev od 05. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je CVETANOVIĆ NIKOLA, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ilariona Ruvarca 8, počev od 17. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je TRNINIĆ DUŠAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 2, počev od 28. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je BAJAGIĆ NAĐA, advokat u Vrbasu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gojka Vojnovića 21, počev od 10. 02. 2022. godine.