Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 27. 01. 2021. godine

BOTKA ČABA, diplomirani pravnik, rođen 09. 07. 1992. godine upisuje se 04. 02. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Temerinu, Petefi Šandora 2.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BOTKA ČABA, advokatski pripravnik kod Lošonc Davida, advokata u Temerinu, sa danom 03. 02. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOČIĆ ŽELJKO, diplomirani pravnik, rođen 19. 12. 1995. godine upisuje se 04. 02. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 7/I.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOČIĆ ŽELJKO, advokatski pripravnik kod Horovic Vladimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 02. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

RADOSAVLJEVIĆ MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 27. 01. 1994. godine upisuje se 04. 02. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miše Dimitrijevića 24/II, stan 23.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika RADOSAVLJEVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik kod Žunić Marić Tijane, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 02. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ŠARNJAI ANDREA, diplomirani pravnik, rođena 07. 04. 1994. godine upisuje se 04. 02. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Senti, Ađanska 10.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ŠARNJAI ANDREA, advokatski pripravnik kod Bajić Šarnjai Tamare, advokata u Senti, sa danom 03. 02. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MALBAŠKI GORAN, diplomirani pravnik, rođen 22. 01. 1990. godine upisuje se 04. 02. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Kneževcu, Nenada Valčeva 2A.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MALBAŠKI GORAN, advokatski pripravnik kod Prostran Branke, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 02. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PETROV BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 17. 12. 1979. godine upisuje se 04. 02. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Njegoševa 1a/I, lokal 2.

POPOVIĆ RADONJIĆ D. MARINA, diplomirani pravnik, rođena 06. 11. 1983. godine upisuje se 27. 01. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Šafarikova 2.

 

TRAVICA TAMARA, diplomirani pravnik, rođena 27. 05. 1976. godine upisuje se 04. 02. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 53/I, stan 3.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVIĆ JOVANA, rođena 12. 12. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Simikić Radojice, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITIĆ JOVANA, rođena 27. 03. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Koprivica Olega, advokata u Pančevu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BARDAK JELENA, rođena 03. 11. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Petkov Stevana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURKOVIĆ ISIDORA, rođena 12. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bugarski Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐORĐEVIĆ JOVANA, rođena 26. 01. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TATIĆ SELENA, rođena 29. 06. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prodanović Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUTOVAC MILOŠ, rođen 10. 08. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićić M. Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HROMIŠ SRĐAN, rođen 29. 06. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NENADIĆ DIMITRIJE, rođen 21. 12. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Perković Miroslava, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVOVIĆ MARKO, rođen 25. 09. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićić M. Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

 

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DIDENKO STRAHINJA, rođen 02. 11. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićić M. Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ MILICA, rođena 08. 03. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marković Vladimira, advokata u Staroj Pazovi, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANČIĆ MILOŠ, rođen 08. 07. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krunić Braneta, advokata u Subotici, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČ EDINA, rođena 11. 07. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mikuš Norberta, advokata u Molu, dana 04. 02. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LAZAREVIĆ NINA, advokat u Novom Sadu sa danom 05. 01. 2021. godine, na lični zahtev.

Dameska Neda, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ULIJAN MARTA, advokat u Adi sa danom 23. 12. 2020. godine, usled smrti.

Boka Andraš, advokat u Adi postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NIKOLIĆ DRAGOSLAV, advokat u Beloj Crkvi sa danom 31. 01. 2021. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Okuka Zoran, advokat u Beloj Crkvi postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GRUJIN NIKOLA, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Manić mr Branislava, advokata u Pančevu, sa danom 31. 01. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VARADINAC MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Arsić Tanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 21. 01. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐURČIK MARIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kovačević Kanazir Vanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 11. 01. 2021. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da MASTILOVIĆ VIDI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 02. 01. 2021. do 01. 01. 2022. godine.

Mastilović Jelena, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da STRIKOVIĆ JELISAVETI, advokatu u Somboru, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolesti, počev od 08. 12. 2020. do 31. 08. 2021. godine.

Pekanović Olga, advokat u Somboru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da TRKULJA MILANI, advokatu u Somboru, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 26. 10. 2020. do 30. 04. 2021. godine.

Trkulja Bojan, advokat u Somboru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MILJUŠ MILAN, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom dana 30. 12. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Aćimović Milorad, advokat u Kaću, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ŠIMAN IGOR, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom dana 01. 02. 2021. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Brkić Nikola, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VOJVODIĆ MARIJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 11. 11. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Ercegović Radmila, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je HOROVIC NATAŠA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 21. 01. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Horovic V. Vladimir, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SUJIĆ STAMENIĆ MIRJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 18. 01. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Tabaković Bojana, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će VASILJEVIĆ MARIJA, advokat u Somboru, nastaviti sa radom dana 03. 02. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Popović Milenko, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VETNIĆ PETAR, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom dana 01. 09. 2019. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Pacek Štefanija, advokat u Beočinu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će PETKOVIĆ TIJANA, advokat u Kovinu, nastaviti sa radom dana 27. 01. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Petković Ljubomir, advokat u Kovinu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Ankić Miletić Nevena, advokat u Pančevu, promenila prezime koje sada glasi Ankić.

Uzima se na znanje da je Pršić Maja, advokat u Novom Sadu, pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 29. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Ankić Miletić Nevena, advokat u Pančevu, istupila iz „Zajedničke advokatske kancelarije Bjelica“ sa sedištem u Pančevu, Maksima Gorkog 4/2, sa danom 14. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Bjelica Đorđe, advokat u Pančevu, pristupio „Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bjelica“ sa sedištem u Pančevu, Maksima Gorkog 4/2, dana 14. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da će GALOVIĆ MILOŠ, advokat u Novom Sadu, preseliti sedište advokatske kancelarije u Sombor, Staparski put 10, stan 2, počev od 01. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je KNEŽEVIĆ BOŠKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dunavska 21, počev od 12. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ PREDRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanske brigade 2/I/4, počev od 13. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je IGIĆ MILOŠ, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dunavska 21, počev od 14. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je GAVRILOVIĆ IVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 47, lokal 1, počev od 15. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ŠIMAN IGOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 56, počev od 25. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je DOTLIĆ MINA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Đorđa Magaraševića 35, počev od 10. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je HUSOVIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Lasla Gala 28, počev od 18. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je STANKOVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 18, počev od 25. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MANDIĆ GORAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Đure Đakovića 2, počev od 15. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je STANKOVIĆ DRAGANA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Makedonska 121, počev od 29. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je BJELICA BRANISLAV, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dr Svetislava Kasapinovića 10 a/104, počev od 11. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je BJELICA ĐORĐE, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dr Svetislava Kasapinovića 10 a/104, počev od 11. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je KRSTIĆ ZORAN, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dr Svetislava Kasapinovića 10 a/104, počev od 11. 01. 2021. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Marić Marka, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 10. 01. 2022. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Ardalić Borisa, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 11. 01. 2022. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Radmanović Jelene, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Karać Milana, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 10. 01. 2022. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Smiljanić Nataše, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Martinović Dragoljuba, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe zaključno sa 27. 09. 2021. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Karanović Bosiljke, advokatskog pripravnika u Bačkoj Palanci, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Karanović Anđe, advokata u Bačkoj Palanci za produženje advokatsko pripravničke vežbe zaključno sa 01. 02. 2022. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Topalov Dragane, advokatskog pripravnika u Somboru, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Čičovački Branka, advokata u Somboru za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 01. 02. 2022. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Pirić Jelene, advokatskog pripravnika u Zrenjaninu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Darijević Vićentija, advokata u Zrenjaninu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 01. 02. 2022. godine.