Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 27. 01. 2021. године

БОТКА ЧАБА, дипломирани правник, рођен 09. 07. 1992. године уписује се 04. 02. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Петефи Шандора 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника БОТКА ЧАБА, адвокатски приправник код Лошонц Давида, адвоката у Темерину, са даном 03. 02. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОЧИЋ ЖЕЉКО, дипломирани правник, рођен 19. 12. 1995. године уписује се 04. 02. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 7/I.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОЧИЋ ЖЕЉКО, адвокатски приправник код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 02. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 27. 01. 1994. године уписује се 04. 02. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише Димитријевића 24/II, стан 23.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник код Жунић Марић Тијане, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 02. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ШАРЊАИ АНДРЕА, дипломирани правник, рођена 07. 04. 1994. године уписује се 04. 02. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Ађанска 10.

Брише се из Именика адвокатских приправника ШАРЊАИ АНДРЕА, адвокатски приправник код Бајић Шарњаи Тамаре, адвоката у Сенти, са даном 03. 02. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАЛБАШКИ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 22. 01. 1990. године уписује се 04. 02. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Кнежевцу, Ненада Валчева 2А.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАЛБАШКИ ГОРАН, адвокатски приправник код Простран Бранке, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 02. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЕТРОВ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 17. 12. 1979. године уписује се 04. 02. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Његошева 1а/I, локал 2.

ПОПОВИЋ РАДОЊИЋ Д. МАРИНА, дипломирани правник, рођена 06. 11. 1983. године уписује се 27. 01. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Шафарикова 2.

 

ТРАВИЦА ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 27. 05. 1976. године уписује се 04. 02. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 53/I, стан 3.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ ЈОВАНА, рођена 12. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симикић Радојице, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТИЋ ЈОВАНА, рођена 27. 03. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Копривица Олега, адвоката у Панчеву, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРДАК ЈЕЛЕНА, рођена 03. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петков Стевана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРКОВИЋ ИСИДОРА, рођена 12. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бугарски Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАНА, рођена 26. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАТИЋ СЕЛЕНА, рођена 29. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Продановић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУТОВАЦ МИЛОШ, рођен 10. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХРОМИШ СРЂАН, рођен 29. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕНАДИЋ ДИМИТРИЈЕ, рођен 21. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВОВИЋ МАРКО, рођен 25. 09. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

 

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИДЕНКО СТРАХИЊА, рођен 02. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ МИЛИЦА, рођена 08. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марковић Владимира, адвоката у Старој Пазови, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНЧИЋ МИЛОШ, рођен 08. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крунић Бранета, адвоката у Суботици, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧ ЕДИНА, рођена 11. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микуш Норберта, адвоката у Молу, дана 04. 02. 2021.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАЗАРЕВИЋ НИНА, адвокат у Новом Саду са даном 05. 01. 2021. године, на лични захтев.

Дамеска Неда, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине УЛИЈАН МАРТА, адвокат у Ади са даном 23. 12. 2020. године, услед смрти.

Бока Андраш, адвокат у Ади поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ ДРАГОСЛАВ, адвокат у Белој Цркви са даном 31. 01. 2021. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Окука Зоран, адвокат у Белој Цркви поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРУЈИН НИКОЛА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, са даном 31. 01. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВАРАДИНАЦ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду, са даном 21. 01. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУРЧИК МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ковачевић Каназир Вање, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 01. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАСТИЛОВИЋ ВИДИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 02. 01. 2021. до 01. 01. 2022. године.

Мастиловић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТРИКОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатуре због болести, почев од 08. 12. 2020. до 31. 08. 2021. године.

Пекановић Олга, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРКУЉА МИЛАНИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 26. 10. 2020. до 30. 04. 2021. године.

Тркуља Бојан, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЉУШ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 30. 12. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Аћимовић Милорад, адвокат у Каћу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШИМАН ИГОР, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 01. 02. 2021. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бркић Никола, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВОЈВОДИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 11. 11. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ерцеговић Радмила, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ХОРОВИЦ НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 21. 01. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Хоровиц В. Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СУЈИЋ СТАМЕНИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 18. 01. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Табаковић Бојана, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈА, адвокат у Сомбору, наставити са радом дана 03. 02. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Поповић Миленко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВЕТНИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 01. 09. 2019. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Пацек Штефанија, адвокат у Беочину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ПЕТКОВИЋ ТИЈАНА, адвокат у Ковину, наставити са радом дана 27. 01. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Петковић Љубомир, адвокат у Ковину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Анкић Милетић Невена, адвокат у Панчеву, променила презиме које сада гласи Анкић.

Узима се на знање да је Пршић Маја, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 29. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је Анкић Милетић Невена, адвокат у Панчеву, иступила из „Заједничке адвокатске канцеларије Бјелица“ са седиштем у Панчеву, Максима Горког 4/2, са даном 14. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је Бјелица Ђорђе, адвокат у Панчеву, приступио „Заједничкој адвокатској канцеларији Бјелица“ са седиштем у Панчеву, Максима Горког 4/2, дана 14. 01. 2021. године.

Узима се на знање да ће ГАЛОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселити седиште адвокатске канцеларије у Сомбор, Стапарски пут 10, стан 2, почев од 01. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је КНЕЖЕВИЋ БОШКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 21, почев од 12. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанске бригаде 2/I/4, почев од 13. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је ИГИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 21, почев од 14. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је ГАВРИЛОВИЋ ИВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 47, локал 1, почев од 15. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је ШИМАН ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 56, почев од 25. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је ДОТЛИЋ МИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ђорђа Магарашевића 35, почев од 10. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је ХУСОВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 28, почев од 18. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 18, почев од 25. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је МАНДИЋ ГОРАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Ђаковића 2, почев од 15. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Македонска 121, почев од 29. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је БЈЕЛИЦА БРАНИСЛАВ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Др Светислава Касапиновића 10 а/104, почев од 11. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је БЈЕЛИЦА ЂОРЂЕ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Др Светислава Касапиновића 10 а/104, почев од 11. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је КРСТИЋ ЗОРАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Др Светислава Касапиновића 10 а/104, почев од 11. 01. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Марић Марка, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 10. 01. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ардалић Бориса, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 01. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Радмановић Јелене, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Караћ Милана, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 10. 01. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Смиљанић Наташе, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе закључно са 27. 09. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Карановић Босиљке, адвокатског приправника у Бачкој Паланци, на адвокатско приправничкој вежби код Карановић Анђе, адвоката у Бачкој Паланци за продужење адвокатско приправничке вежбе закључно са 01. 02. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Топалов Драгане, адвокатског приправника у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Чичовачки Бранка, адвоката у Сомбору за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 01. 02. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Пирић Јелене, адвокатског приправника у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Даријевић Вићентија, адвоката у Зрењанину за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 01. 02. 2022. године.