Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 30. 12. 2020. godine

MATIĆ IVAN, diplomirani pravnik, rođen 10. 09. 1994. godine upisuje se 15. 01. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Narodne omladine 14.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MATIĆ IVAN, advokatski pripravnik kod Trninić Zorana, advokata u Zrenjaninu, sa danom 14. 01. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOPRIVICA DIMITRIJE, diplomirani pravnik, rođen 25. 04. 1990. godine upisuje se 15. 01. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 17/II, stan 9.

IVANOVIĆ PREDRAG, diplomirani pravnik, rođen 17. 07. 1990. godine upisuje se 15. 01. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 56, stan 15.

MILOJEVIĆ ČEDOMIR, diplomirani pravnik, rođen 29. 12. 1965. godine upisuje se 15. 01. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Ive Vojnovića 41/b.

BOŽIČKOVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 10. 06. 1994. godine upisuje se 15. 01. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Venac Stepe Stepanovića 36, stan 2.

LAZIN MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 31. 01. 1985. godine upisuje se 15. 01. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Žarka Zrenjanina 14.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MEDIĆ MARIJA, rođena 05. 03. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žunić Vitomira, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILAKOVIĆ ANASTAZIJA ANJA, rođena 08. 05. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mastilović Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARJANOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 25. 03. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovičić Branibora, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIDOVIĆ MILOŠ, rođen 12. 09. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Malinović Marije, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUDIŠIĆ JOVICA, rođen 23. 09. 1972. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sinjeri Igora, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUĆAN LJILJANA, rođena 03. 08. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jasika Dragana, advokata u Inđiji, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TUVEDŽIĆ ALEKSANDRA, rođena 24. 05. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ružičić Aleksandra, advokata u Inđiji, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANKOVIĆ VLADIMIR, rođen 19. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Begenišić Lazara, advokata u Inđiji, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FILIPOVIĆ JELENA, rođena 11. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanić Dejana, advokata u Staroj Pazovi, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠARAC SANJA, rođena 06. 12. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tabački Srđana, advokata u Zrenjaninu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐOROVIĆ MARKO, rođen 09. 05. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vilotić Mirić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZEC NIKOLA, rođen 19. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARKOVIĆ ĐOKAN, rođen 06. 05. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Desnica Milane, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJKOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 13. 06. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićić M. Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIHAJLOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 20. 11. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Čuturilo Jasmine, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILAČIĆ VLADIMIR, rođen 11. 09. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićić M. Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRAJKOVIĆ MILICA, rođena 25. 01. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ILIĆ JOVANA, rođena 12. 12. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Marijane, advokata u Novom Sadu, dana 30. 12. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOŠEV MILICA, rođena 20. 08. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Etinski Veljka, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LATINOVIĆ BOJANA, rođena 09. 06. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANIĆ SRĐANA, rođena 15. 08. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Miščević Vojislava, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KALABA MIHAJLO, rođen 22. 12. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ SANJA, rođena 25. 01. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jasika Dragana, advokata u Inđiji, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VRANIĆ MARIJANA, rođena 14. 01. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Perović Vladimira, advokata u Pančevu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAJIĆ JELENA, rođena 03. 07. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićić M. Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRIVKOVIĆ MILICA, rođena 22. 05. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gvozdenac Nadežde, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GERE ANA, rođena 22. 02. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gere Tibora, advokata u Senti, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GLODIĆ ANĐELA, rođena 16. 06. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOCOLJEVAC MILOŠ, rođen 06. 05. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zarija Aleksandra, advokata u Pančevu, dana 30. 12. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GLUŠAC NEVENA, rođena 03. 06. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Karać Milana, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STJEPANOVIĆ VLADAN, rođen 25. 01. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Selaković Strahinje, advokata u Novom Sadu, dana 15. 01. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NIKOLIĆ ŽARKO, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Nikolić Aleksandar, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČANJI MAGDOLNA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Belić Brkić Vladislava, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TEPIĆ IVANA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Nikolić Neda, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LALIĆ DORA, advokat u Subotici sa danom 31. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Gabrić Ivana, advokat u Subotici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ELEK MILAN, advokat u Somboru sa danom 31. 12. 2020. godine, zbog penzionisanja.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Mandić Milan, advokat u Somboru postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SRETENOVIĆ SLAVICA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 31. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Đurić Cvejić Sanja, advokat u Sremskoj Mitrovici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RADANOVIĆ BOJAN, advokat u Inđiji sa danom 27. 11. 2020. godine, usled smrti.

Radić Milan, advokat u Inđiji postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MITROVIĆ dr GORDANA, advokat u Novom Sadu sa danom 01. 01. 2021. godine, na lični zahtev.

Čolević Mira, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SILAŠKI SNEŽANA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Šereš Šimon Marija, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POTREBIĆ SANJA, advokat u Novom Sadu sa danom 28. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Sulocki Radojev Ivana, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PROSTRAN ČEDOMIR, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Prostran Branka, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŽIVKOV MILUCU, advokat u Vršcu sa danom 23. 01. 2021. godine, zbog penzionisanja.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Ljaljić Marija, advokat u Vršcu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GAVRILOVIĆ DRAGAN, advokat u Vršcu sa danom 31. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Gavrilović Darko, advokat u Vršcu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠEĆEROV MIOMIR, advokat u Novom Sadu sa danom 15. 12. 2020. godine, usled smrti.

Borđoški Milan, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VARMEĐA VLADIMIR, advokat u Šidu sa danom 31. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Ivatović Nemanja, advokat u Šidu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ RUŽICA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 12. 2020. godine, na lični zahtev.

Pejović Milan, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KNEŽEVIĆ DAMJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vučković Vuka, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 12. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JEVTIĆ ISIDORA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 15. 12. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MEHOVIĆ KRISTINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 14. 12. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JEREMIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Žunić Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 11. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BALOVIĆ KRISTINA, advokatski pripravnik u Somboru, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vučković Marije, advokata u Somboru, sa danom 08. 12. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine POLOVINA DUŠAN, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Reža Slobodana, advokata u Pančevu, sa danom 17. 12. 2020. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da NOVIĆ EMILIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 01. 12. 2020. do 30. 11. 2021. godine.

Vujadin Jelena, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BERETIĆ DUŠANKI, advokatu u Rumi privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. godine.

Savin Vlada, advokat u Rumi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MIĆIN ŽARKU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljenja na funkciju šefa kabineta Gradonačelnika Novog Sada, počev od 06. 11. 2020. godine, dok traje funkcija.

Mićin Dušanka, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da NJILAŠ MIHALJU, advokatu u Kanjiži, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljenja na funkciju državnog sekretara u Ministarstvu pravde RS, počev od 10. 12. 2020. godine, dok traje funkcija.

Korponaić Eva, advokat u Kanjiži, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BERAK SAVKOVIĆ DEANI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, u periodu od 01. 02. 2021. do 01. 02. 2023. godine.

Milenković Marina, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PANTELIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 10. 12. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Mandić Vladimir, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će ILIĆ MARINA, advokat u Novom Sadu, nastaviti sa radom dana 04. 01. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Zorica Živković Nataša, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je IVANČEV SONJA, advokat u Novom Bečeju, nastavila sa radom dana 01. 09. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Arsenov Nikola, advokat u Novom Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KOVAČKI MIROSLAVA, advokat u Pančevu, nastavila sa radom dana 30. 11. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Veljović Goran, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Šljivar Mirjana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Šljivar Vlaović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Zekić Slađana, advokat u Srbobranu, promenila prezime koje sada glasi Marković.

Uzima se na znanje da je ANUŠIĆ PAVLE, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu dana 15. 12. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Đulinac Ivane, advokata u Zrenjaninu, dana 16. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MANDIĆ MILIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu dana 26. 11. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Krajnović Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 27. 11. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ALBIJANIĆ JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Mastilović Jelene, advokata u Novom Sadu dana 07. 12. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Prošić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je DRENOVAC NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu dana 15. 12. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Ostojić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 16. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je USKOKOVIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Mikeš Dragana, advokata u Novom Sadu dana 07. 12. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Barišić Marije, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je PERIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu dana 18. 12. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Bojkov Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 21. 12. 2020. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Spasojević Srđana, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Božić mr Zorana, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 01. 12. 2021. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Brnjevarac Jovane, advokatskog pripravnika u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Poštić Svetislava, advokata u Pančevu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 10. 01. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Jerković S. Jadranke, advokata u Novom Sadu iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 15. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je rešenjem RGZ Sektora za digitalnu transformaciju, Odeljenja za adresni registar broj 952-02-10-090-49421/2020 od 19. 11. 2020. godine, promenjen kućni broj na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu u kojem se nalazi sedište advokatske kancelarije LONČARIĆ KAURIN MARIJANE, advokata u Novom Sadu, tako da sedište sada glasi: Novi Sad, Bulevar patrijarha Pavla 11, stan 5.

Uzima se na znanje da je JERKOVIĆ S. JADRANKA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište advokatske kancelarije u Sremsku Kamenicu, Slobodana Bajića 53, počev od 15. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ŠINKOVIĆ ERIKA, advokat u Subotici, preselila sedište advokatske kancelarije na Palić, Bele Bartoka 26/b, počev od 10. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da će BUKAZIĆ DEJAN, advokat u Pančevu, preseliti sedište advokatske kancelarije u Dolovo, Kralja Petra Prvog 34, počev od 01. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je GIGIĆ VELJKO, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 2a, počev od 01. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ČIZMAR LASLO, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bose Miličević bb, počev od 25. 11. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je DOBROSAVLJEV MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Laze Kostića 10, počev od 01. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je DOBROSAVLJEV SRĐAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Laze Kostića 10, počev od 01. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je PROŠIĆ ZORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 30, počev od 02. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je BODLOVIĆ ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Lasla Gala 3/I, stan 4, počev od 14. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je SIMIKIĆ RADOJICA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 2, počev od 01. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je LAZIĆ VELJKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 2, počev od 01. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je VUKIĆ BOJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 2, počev od 01. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je SAVKOV ZORICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 2, počev od 01. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je VAJAGIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 14, počev od 01. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MUDRINIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Nikole Mirkova 32, počev od 10. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je STOJANOVIĆ BOJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 30/3, počev od 02. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je STOJČIĆ J. LJUBICA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog Dimitrija 40 b, počev od 01. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je BEGENIŠIĆ LAZAR, advokat u Inđiji, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 12, 1/101, počev od 13. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da će DOBRENOV JOVANA, advokat u Novom Sadu, preseliti svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 9, počev od 01. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je MITROVIĆ MARIJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 17a, počev od 28. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je OBRENOV STEVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 2/I, stan 4, počev od 28. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je LATINOVIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 2/I, stan 4, počev od 28. 12. 2020. godine.