admin

Sa sednice Upravnog odbora 9. maja 2014

PAVLOVIĆ MILUTIN, diplomirani pravnik, rođen 04. 04. 1981. godine upisuje se 09. 05. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Braće Ribnikara 5.

BASTA MILICA, diplomirani pravnik, rođena 02. 04. 1984. godine upisuje se 09. 05. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Slavenski trg bb, lokal 2, prizemlje.

MILOŠEVIĆ NEDA, diplomirani pravnik, rođena 24. 09. 1979. godine upisuje se 09. 05. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Veljka Dugoševića 167, L-14.

BOJOVIĆ MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 23. 04. 1984. godine upisuje se 09. 05. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Segedinski put 78/V.

BOKA ANDRAŠ, diplomirani pravnik, rođen 12. 09. 1981. godine upisuje se 09. 05. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Adi, Vuka Karadžića 13.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠKRBIĆ MARIJA, rođena 17. 04. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZDRAVKOVIĆ IVANA, rođena 29. 07. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČAVIĆ ANA, rođena 03. 03. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ TAMARA, rođena 04. 07. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARJANOVIĆ MILICA, rođena 01. 12. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Karadarević Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ MAJA, rođena 12. 06. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu UŠĆEBRKA MILENA, rođena 05. 07. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČOLIĆ MAJA, rođena 02. 01. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOSTIĆ KAIĆ ALEKSANDRA, rođena 11. 05. 1976. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zelinčević Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOSTIĆ TIJANA, rođena 10. 07. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pekić Marka, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAĆEŠA MARTA, rođena 23. 07. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DANILOV DUŠKA, rođena 07. 08. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Perišić Mihajla, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BEADER JOVANA, rođena 26. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Koste, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIŠKOV DUNJA, rođena 27. 03. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Materić Jovanke, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADULOVIĆ MIRKO, rođen 13. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Martinović Dragoljuba, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRESIGLAVIĆ MIROSLAV, rođen 05. 04. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pereski Slavka, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZRINJANIN DUŠKO, rođen 14. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bojkov Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PRAĆA MILENKO, rođen 23. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOŽIĆ PREDRAG, rođen 07. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRKLJEŠ ĐURO, rođen 31. 12. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAJIĆ BRANISLAVA, rođena 21. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lončarević Dragoljuba, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FILIPOVIĆ VERA, rođena 22. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Filipović Ljubice, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 09. 05. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VUČKOVIĆ PERO, advokat u Subotici sa danom 30. 04. 2014. godine, na lični zahtev.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.
Mileusnić Dragan, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BRDARIĆ ANGELINA, advokat u Kikindi sa danom 30. 04. 2014. godine, na lični zahtev.
Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.
Romić Dragan, advokat u Kikindi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BAJIĆ ANITA, advokat u Kikindi sa danom 07. 04. 2014. godine, na lični zahtev.
Todorović Dragan, advokat u Kikindi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BJELOBRK GORDANA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 04. 2014. godine, na lični zahtev.
Mostarac Goran, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VIRIJEVIĆ ALEKSANDRA, advokat u Kovinu sa danom 16. 03. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Virijević Panta, advokat u Kovinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ZADORI PLETIKOSIĆ ROŽA, advokat u Čantaviru, sa danom 30. 04. 2014. godine, na lični zahtev.
Lenart Mesaroš Ester, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine CVETKOVSKI NATAŠA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Knežević Snežane, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 03. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RAŠLJIĆ NEVENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 04. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ALAKER ADEL, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Racić Dražena, advokata u Subotici, sa danom 03. 04. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MAJSTOROVIĆ DARKO, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Papulić Đorđa, advokata u Pančevu, sa danom 13. 05. 2014. godine, zbog nastavka advokatsko pripravničke vežbe na teritoriji Advokatske komore Beograda.

UZIMA SE NA ZNANJE da MIĆIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljanja na funkciju sekretara Skupštine opštine Pećinci, počev od 23. 04. 2014. godine, dok traje ova funkcija.
Krstić Dragana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ŽIVKOV MILUCU, advokatu u Vršcu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljanja na funkciju sekretara Skupštine opštine Vršac, počev od 24. 04. 2014. godine, dok traje ova funkcija.
Miuca Todor, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da JEVTIĆ MARIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 18. 04. 2014. do 17. 04. 2015. godine.
Martinović Dragoljub, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da LJUBIĆ TODORAN MARINELI, advokatu u Pančevu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 19. 03. 2014. do 18. 03. 2015. godine.
Milutinović Branislav, advokat u Pančevu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KOKAI BRANKI, advokatu u Temerinu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 25. 03. 2014. godine.
Kežić Ljiljana, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ĐORĐEVIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 05. 05. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu.
Vulić Branislav, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je RADULOVIĆ Ž. DRAGAN, advokat u Sremskoj Mitrovici, nastavio sa radom dana 30. 04. 2014. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Sretenović Milutin, advokat u Sremskoj Mitrovici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GOGIĆ ALEKSANDRA, advokat u Sremskoj Mitrovici, nastavila sa radom dana 30. 03. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Prokić Mirjana, advokat u Sremskoj Mitrovici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je RAJAKOVIĆ RADINA, advokat u Sremskoj Mitrovici, nastavila sa radom dana 01. 05. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Grujičić Dragoje, advokat u Sremskoj Mitrovici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LJALJIĆ MARIJA, advokat u Vršcu, nastavila sa radom dana 10. 04. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Miuca Todor, advokat u Vršcu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Filipović Marija, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Jevtić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Obradović Z. Dragana, advokat u Inđiji, promenila prezime, koje sada glasi Jutić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Halilović Minja, advokatski pripravnik u Subotici, promenila prezime, koje sada glasi Bučević.

Uzima se na znanje da je KONDIĆ BILJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu dana 02. 04. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Malešević Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 03. 04. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ SUZANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Botić Nataše, advokata u Novom Sadu dana 31. 03. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Vujasin Ivane, advokata u Novom Sadu, dana 01. 04. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je KNEŽEVIĆ DUŠAN, advokat u Novom Sadu, preselio sedište kancelarije u Bačku Palanku, Žarka Zrenjanina 28, počev od 05. 05. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je TABAKOVIĆ DRAGO, advokat u Zrenjaninu, preselio sedište kancelarije u Sečanj, Partizanski put 62, počev od 24. 04. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ĐORĐEVIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 1, stan 3, počev od 05. 05. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je DIMITRIJEVIĆ MILICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 9, počev od 10. 04. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je PRODANOVIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4e, počev od 01. 05. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ĐULINAC LJUBOMIR, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 3a, počev od 29. 04. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je STANKOV JOVAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 3a, počev od 29. 04. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je DIVNIĆ SLOBODAN, advokat u Inđiji, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 9, lokal 1, počev od 15. 04. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je VUKADINOVIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Mišića 11, počev od 01. 05. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je BALJ NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 6, počev od 06. 05. 2014. godine.