admin

Са седнице Управног одбора 9. маја 2009

ЦВЕТКОВИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 14. 05. 1983. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЦВЕТКОВИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник код Грујић Маје, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 05. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БЕБИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 23. 10. 1981. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 54.
Брише се из Именика адвокатских приправника БЕБИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 05. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ДУГОЊИЋ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 24. 09. 1982. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 5/11.
Брише се из Именика адвокатских приправника ДУГОЊИЋ ТАЊА, адвокатски приправник код Степић Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 05. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СОМБОРАЦ ДРАГИЦА, дипломирани правник, рођена 01. 07. 1982. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 7/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника СОМБОРАЦ ДРАГИЦА, адвокатски приправник код Хоровиц Вавић Александре, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 05. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАТИЋ ДАВОР, дипломирани правник, рођен 12. 07. 1979. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 16 А.

КОВАЧЕВИЋ ВАЊА, дипломирани правник, рођен 13. 01. 1981. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2.

ОРЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 21. 02. 1978. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 17.

СЛАДОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 09. 05. 1981. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бошка Бухе 2/В.

ЗУБИЋ ЈУГ, дипломирани правник, рођен 15. 03. 1976. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

УНКОВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 24. 05. 1981. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 18.

ПАПОВИЋ РАДОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 19. 06. 1950. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Црвенки, Маршала Тита 110.

КРУНИЋ АНА, дипломирани правник, рођен 05. 05. 1982. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Блок 44, ламела Б, локал 5.

МАХОВАЦ ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 20. 01. 1974. године уписује се 11. 05. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 29.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЋ ДРАГАН, рођен 30. 04. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јовић Мирјане, адвоката у Бачкој Паланци, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИВОЈЕВИЋ СТАНИСЛАВА, рођена 15. 12. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЛАВКОВИЋ НЕМАЊА, рођен 03. 10. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 10. 12. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЉАЈИЋ ГОРАН, рођен 20. 07. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Копривица Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.в УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУВАРА БРАНКА, рођена 23. 07. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШПОЊА ЈЕЛЕНА, рођена 29. 12. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Гнатенко Андрић Татјане, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЛАВНИЋ ТАЊА, рођена 09. 09. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јефтић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОШТАРИЋ ДУШИЦА, рођена 23. 10. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЉИН СВЕТЛАНА, рођена 16. 11. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАКИЋЕВИЋ ШИЛИ ЈЕЛЕНА, рођена 14. 02. 1968. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОМИЋ ИВАНА, рођена 22. 06. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Субаков Милоша, адвоката у Бечеју, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ РАДЕ, рођен 25. 10. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мандић Недељка, адвоката у Врбасу, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈЧИЋ РАГАЈ ЉУБИЦА, рођена 01. 02. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Левајац мр Зорана, адвоката у Сремској Митровици, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИШИЋ РАДИНА, рођена 23. 07. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грујичић Драгоја, адвоката у Сремској Митровици, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДАРИЋ САЊА, рођена 20. 01. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ћурчин Душана, адвоката у Панчеву, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛУТИНОВИЋ БРАНИСЛАВ, рођен 04. 07. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђурков Коцољевац Радмиле, адвоката у Панчеву, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАТИНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 09. 11. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Латиновић Воје, адвоката у Кикинди, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВИЋ МИРЈАНА, рођена 20. 04. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРДАРИЋ КОСТА, рођен 22. 01. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Брдарић Ангелине, адвоката у Кикинди, дана 11. 05. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРКАЈИЋ РАДОВАН, рођен 20. 04. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Секељ Јована, адвоката у Зрењанину, дана 18. 05. 2009. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РУДОВИЋ ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 04. 2009. године, на лични захтев.
Крнчевић Горан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИНКОВ ВЕЛИМИР, адвокат у Врбасу са даном 01. 06. 2009. године, ради пензионисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Вукићевић Миодраг, адвокат у Врбасу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАШИРЕВИЋ МИЛАН, адвокат у Сомбору са даном 30. 04. 2009. године, ради пензионисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Кнези Антун, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРАВИЋ ИЛИЈА, адвокат у Суботици са даном 09. 05. 2009. године, због пензионисања.

У решењу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине донетом 27. 02. 2009. године под бројем 103/09 врши се исправка тако, што у диспозитиву изреке уместо датума “01. 09. 2008. године” треба да стоји “05. 04. 2007. године”.
У преосталом делу решење Управног одбора број 103/09 од 27. 02. 2009. године остаје непромењено.

Укида се привремена забрана обављања адвокатске делатности изречена Шинковић Ерики, адвокату у Суботици, са 09. 05. 2009. године, која је одређена решењем Управног одбора број 135-1/05 од 06. 05. 2005. године.
Балинт Викторија, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика Шинковић Ерике, адвоката у Суботици.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЕАРА ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 10. 04. 2009. године.
Радоњанин Мирела, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДАМЈАНЧЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Сремским Карловцима, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 13. 03. 2009. године.
Соро Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИШУЛИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 27. 03. 2009. године.
Лаковић Милорад, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДИВАЦ БОШКО, адвокат у Панчеву, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 01. 05. 2009. године.
Вучковић Никола, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУРИН ДУШАН, адвокат у Панчеву, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 29. 04. 2009. године.
Вељовић Горан, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШЕВО НАДА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због одржавања трудноће почев од 30. 04. 2009. године.
Симић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГВОЗДЕНОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 10. 06. 2009. године.
Суботин Милан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАНДИЋ ЗОРИЦА, адвокат у Бечеју, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 05. 2009. године.
Нешић Радомир, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛАУШЕВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што су јој мировала права и обавезе адвоката, дана 04. 05. 2009. године.
Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КАРДУМ МАРИЈА, адвокатски приправник у Сомбору, наставила са адвокатско приправничком вежбом након што су јој мировала права и обавезе адвокатског приправника због породиљског одсуства, дана 01. 05. 2009. године.

Узима се на знање да је ЈАМБОР МИРЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 30. 04. 2009. године, те да исту наставља код Игњатић Данијела, адвоката у Беочину дана 01. 05. 2009. године.

Узима се на знање да је УЗЕЛАЦ МИЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду дана 31. 03. 2009. године, те да исту наставља код Пантић Владимира, адвоката у Новом Саду дана 01. 04. 2009. године.

Уписује се у Именик ортачких адвокатских друштава Адвокатске коморе Војводине “Ортачко адвокатско друштво Милић Нови Сад”, са седиштем у Новом Саду, Вука Караџића 31, чији су оснивачи Милић Коста и Ђурђев Светлана, адвокати у Новом Саду.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о оснивању “Ортачког адвокатског друштва Ристић & партнери Нови Сад”, са седиштем у Новом Саду, Васе Стајића 17, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

Узима се на знање да је ТАДИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6/18, почев од 01. 04. 2009. године.

Узима се на знање да је КУВИЗИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6/18, почев од 01. 04. 2009. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ДИВНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 5, почев од 15. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је ДАМЈАНЧЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Сремским Карловцима, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Прерадовићева 28, почев од 01. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је ЂУРИЋ ДРАГАН, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Радичевића 12-14, локал 11, почев од 20. 04. 2009. године.

Узима се на знање да је ЂУРИЋ БИЉАНА, адвокат у Старој Пазови, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Радичевића 12-14, локал 11, почев од 20. 04. 2009. године.

Узима се на знање да је САБОВА АНИЧКА, адвокат у Ковачици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 53, почев од 25. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН, адвокат у Ковачици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 53, почев од 25. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је услед ажурирања података у општини Бачка Топола, промењен кућни број на којем се налази седиште адвокатске канцеларије ПЕТРИЋ ЉИЉАНЕ, адвоката у Бачкој Тополи, тако да оно сада гласи: Бачка Топола, Главна 23.