admin

Sa sednice Upravnog odbora 7. marta 2014

IVKOVIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 06. 10. 1984. godine upisuje se 07. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ignjata Pavlasa 2-4.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika IVKOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 03. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ŽIGIĆ VEDRANA, diplomirani pravnik, rođena 12. 05. 1986. godine upisuje se 07. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 82/3.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ŽIGIĆ VEDRANA, advokatski pripravnik kod Bjelica Bogdana, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 03. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

VUKIĆEVIĆ TADIJA, diplomirani pravnik, rođen 25. 07. 1984. godine upisuje se 07. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Kosančić Ivana 7, lokal 2.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika VUKIĆEVIĆ TADIJA, advokatski pripravnik kod Vukićević Miodraga, advokata u Vrbasu, sa danom 06. 03. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KRUNIĆ BRANE, diplomirani pravnik, rođen 13. 08. 1986. godine upisuje se 07. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Matije Korvina 11.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KRUNIĆ BRANE, advokatski pripravnik kod Matić Miroslava, advokata u Subotici, sa danom 06. 03. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ČUBRILO MIODRAG, diplomirani pravnik, rođen 07. 10. 1980. godine upisuje se 07. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Zmaj Jovina 26/2, PC Lupus, lokal 226.

DAUTOVIĆ NINA, diplomirani pravnik, rođena 25. 04. 1979. godine upisuje se 07. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Boškovića 8.

GRAVONJA BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 07. 01. 1984. godine upisuje se 07. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Prvomajski bulevar A11/32.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ MIRA, rođena 24. 04. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rakić Željka, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIDAKOVIĆ MIA, rođena 30. 11. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vrsajkov Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZAVIŠIĆ MILICA, rođena 22. 03. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ivančin Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STAMENKOVIĆ DRAGANA, rođena 06. 11. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu INJAC MILIJANA, rođena 27. 08. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Perić Zorice, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ROSIĆ JELENA, rođena 17. 10. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MALIŠ DRAGANA, rođena 11. 03. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Rastka, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIĆIĆ JELENA, rođena 02. 03. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Subotin Milana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOJKOVIĆ MARIJA, rođena 28. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOZOMORA NATAŠA, rođena 13. 09. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kozomora Nikole, advokata u Temerinu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BIŠČIĆ STEFAN, rođen 18. 05. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Biščić Miomira, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DORONJSKI TIJANA, rođena 03. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gogić Marsela, advokata u Rumi, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VERUŠEVSKI ALEKSANDAR, rođen 22. 11. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Veruševski Divke, advokata u Novim Banovcima, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽIVKOVIĆ JELENA, rođena 21. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Delić Ivane, advokata u Somboru, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu UGREŠIĆ JELENA, rođena 09. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ugrešić Nebojše, advokata u Somboru, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SIVČEV DEJAN, rođen 08. 01. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sivčev Dušana, advokata u Pančevu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐEKOVIĆ STEFAN, rođen 13. 01. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jakovljević Stevana, advokata u Pančevu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ARKO ČOLAK JELENA, rođena 14. 03. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Arko Nadežde, advokata u Kovinu, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MALETIN SONJA, rođena 18. 02. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zerebelji Hajnalke, advokata u Novom Bečeju, dana 07. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ZARIĆ MILIJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 01. 2014. godine, na lični zahtev.
Gucunja Milan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STOJANOVIĆ mr MILICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 03. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GRGIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Rumi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gogić Marsela, advokata u Rumi, sa danom 07. 02. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da MUČALICA ANGELINI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 04. 02. 2014. godine.
Herbez Vukica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da RADULOVIĆ Ž. DRAGANU, advokatu u Sremskoj Mitrovici, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 01. 02. 2014. godine.
Sretenović Milutin, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da GLAVAŠKI SVETLANI, advokatu u Bečeju, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 31. 01. 2014. do 30. 01. 2015. godine.
Nešić Radomir, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SUBOTIĆ MARINA, advokat u Zrenjaninu, nastavila sa radom dana 04. 03. 2014. godine, nakon što joj je privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva.
Mandić Goran, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VUČKOVIĆ MILAN, advokat u Somboru, nastavio sa radom dana 16. 03. 2014. godine, nakon što mu je privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora na funkciju v.d. javnog pravobranioca grada Sombora.
Kovačević Marija, advokat u Somboru, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je EVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 05. 03. 2014. godine, nakon što joj je privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Prostran Branka, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Mijajlović Tijana, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Somborac.

Uzima se na znanje da je MOLDVAI IZABELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu dana 05. 02. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 06. 02. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je MIJATOV ĐORĐE, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kuvizić Željka, advokata u Novom Sadu dana 17. 02. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Tadić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 18. 02. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je BELOŠ TRIVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Mandić Vladimira, advokata u Novom Sadu dana 25. 02. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Belić Ivane, advokata u Novom Sadu, dana 26. 02. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je KORENOJ VRAČARIĆ IRINA, advokatski pripravnik u Bečeju, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Gligorić Srđana, advokata u Bečeju dana 18. 02. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Sekulić Snežane, advokata u Bečeju, dana 19. 02. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ARSIĆ TEODORA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu dana 03. 03. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Radovanović Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 04. 03. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je BRNJICA DRAGANA, advokat u Temerinu, preselila sedište kancelarije u Novi Sad, Maksima Gorkog 46/I, stan 5, počev od 01. 03. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je KOSANOVIĆ BOJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 10, počev od 27. 01. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je DRAPŠIN ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20B, stan 28, počev od 11. 02. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je DIMITRIĆ IGOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 23, počev od 01. 03. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je MANDIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 36/V, stan 18, počev od 24. 02. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je DORIĆ ŽARKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar Slobodana Jovanovića 35/II, stan 4, počev od 01. 02. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je VLA BOGDAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 6, počev od 01. 02. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ŠTRBAC MILAN, advokat u Bačkoj Palanci, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 45, počev od 10. 02. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je MARTINOVIĆ NEDELJKO, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Njegoševa 1a/6, prvi sprat, počev od 07. 02. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je OBRADOVIĆ Z. DRAGANA, advokat u Inđiji, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu TC «Sloboda», Novosadska 2, prizemlje, lokal 9, počev od 01. 03. 2014. godine.