admin

Sa sednice Upravnog odbora 7. aprila 2006.

ŠTAJNER BORIS, diplomirani pravnik, rođen 14. 03. 1978. godine, upisuje se 07. 04. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 28.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ŠTAJNER BORIS, advokatski pripravnik kod Stepanov Milivoja, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 04. 2006. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

VEBER MILAN, diplomirani pravnik, rođen 13. 05. 1975. godine, upisuje se 07. 04. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Poštanska 5/2.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika VEBER MILAN, advokatski pripravnik kod Veber Đorđa, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 04. 2006. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

LUKIĆ SVETLANA, diplomirani pravnik, rođena 16. 05. 1977. godine, upisuje se 07. 04. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 3/I.

SPORIN STANKO, diplomirani pravnik, rođen 29. 04. 1957. godine, upisuje se 07. 04. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Sarajlijina 2.

IGNJATIĆ DANIJEL, diplomirani pravnik, rođen 24. 12. 1974. godine, upisuje se 07. 04. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Beočinu, Svetosavska bb.

RADOMAN VERONA, diplomirani pravnik, rođena 07. 09. 1957. godine, upisuje se 07. 04. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 22.

VUJIĆ STANKO, diplomirani pravnik, rođen 26. 03. 1943. godine, upisuje se 03. 04. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Masarikova 21/1, stan 3.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZRNIĆ RADMILA, rođena 02. 05. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 07. 04. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ VANJA, rođena 13. 01. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Golubović Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 04. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VRŠKA BORIS, rođen 12. 07. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vrška Jana, advokata u Staroj Pazovi, dana 07. 04. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALIŠIĆ VLADIMIR, rođen 09. 03. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jasika Nikole, advokata u Inđiji, dana 07. 04. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IVETIĆ MILAN, rođen 27. 12. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ivetić Mladena, advokata u Kikindi, dana 07. 04. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAVRANIĆ SLOBODAN, rođen 24. 11. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Milojević Zorana, advokata u Zrenjaninu, dana 07. 04. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŽURŽUL BOŠKO, advokat u Novom Sadu sa danom 02. 04. 2006. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Pajić Branko, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VUJIĆ STANKO, advokat u Senti sa danom 26. 03. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BUČU ARPAD, advokat u Senti sa danom 01. 05. 2006. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Grčki Aleksandar, advokat u Molu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STOJANOVIĆ BORKO, advokat u Baču sa danom 06. 04. 2006. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Đaković Jovanka, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PETRONIJEVIĆ SRĐANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Nedeljković mr Katarine, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 03. 2006. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VUČKOVIĆ VUK, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vučković Žarka, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 01. 2006. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILIĆ SLOBODANKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ristić Zorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 03. 2006. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TEJIĆ MIRJANA, advokatski pripravnik u Sremskoj Mitrovici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Milošević Milorada, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 05. 03. 2006. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je NANIĆ RADMILA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 24. 03. 2006. godine.
Herbez Vukica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MIĆAŠEVIĆ KOVAČEVIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta počev od 18. 04. 2006. godine.
Đorđe Jeftić, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da će TRIFUNOVIĆ MILAN, advokat u Bačkoj Palanci, biti privremeno odsutan od 21. 03. 2006. godine do 15. 03. 2007. godine, zbog medicinske rehabilitacije.
Trifunović Aleksandar, advokat u Bačkoj Palanci, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je RADUKIN MILAN, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost, dana 01. 01. 2006. godine.
Stanojević Siniša, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KITANOVIĆ BAŠIĆ BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost, dana 07. 02. 2006. godine.
Savić Branislav, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BATINIĆ SNEŽANA, advokat u Bečeju, nastavila sa radom nakon što su joj mirovala prava i obaveze advokata, dana 18. 03. 2006. godine.
Petrov Aleksandar, advokat u Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ŠERFEZE NIKOLINA, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsko pripravničku vežbu, dana 02. 03. 2006. godine.

Uzima se na znanje da se Tancik Jaroslav, advokat u Odžacima razrešava dužnosti privremenog zamenika advokatske kancelarije Pešić Milana, advokata u Odžacima.
Davidov Strahinja, advokat u Odžacima, određuje se za privremenog zamenika advokatske kancelarije Pešić Milana, advokata u Odžacima.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MARKOVIĆ M. NEDELJKO, advokat u Sonti, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Apatin, Srpskih vladara 36, počev od 01. 04. 2006. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MANDIĆ GORAN, advokat u Žitištu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Zrenjanin, Jevrejska 1-3, počev od 15. 04. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ DRAGOSLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 20/1, stan 3, počev od 01. 04. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je KEŽIĆ LJILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 20/1, stan 3, počev od 01. 04. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je RADOVANOVIĆ BRANIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 48, počev od 28. 03. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je SARIĆ BORIS, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Rumenačka 21, počev od 28. 03. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je BARAČKOV MILICA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Nemanje 19/20, počev od 20. 03. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je BATINIĆ SNEŽANA, advokat u Bečeju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Lenjinova 12, počev od 01. 04. 2006. godine.

Utvrđuje se mesečna članarina u iznosu od 1.000,00 dinara počev od 01. maja 2006. godine.