admin

Sa sednice Upravnog odbora 6. novembra 2015

KOVAČEVIĆ VOJISLAVA, diplomirani pravnik, rođena 11. 11. 1986. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bože Kuzmanovića 184.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOVAČEVIĆ VOJISLAVA, advokatski pripravnik kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 11. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JOKIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođena 05. 01. 1989. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Temerinska 89.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JOKIĆ MARKO, advokatski pripravnik kod Dimitrijević Gavre, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 11. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JOVIĆ ĐOKA, diplomirani pravnik, rođen 26. 10. 1949. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Vojvode Petra Bojovića 8.

RADINOVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 26. 11. 1983. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Matije Korvina 17.

ZAKIĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 01. 08. 1977. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Matije Korvina 17.

RNJAK MILANA, diplomirani pravnik, rođena 09. 06. 1985. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Nade Dimić 14/12.

ALINČIĆ SARA, diplomirani pravnik, rođena 23. 12. 1983. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, 12. Vojvođanske udarne brigade 39.

GARIĆ MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 19. 09. 1982. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Ćirila i Metodija 15/6.

MOLDVAI IZABELA, diplomirani pravnik, rođena 20. 12. 1973. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Antona Čehova 28, stan 20.

ĐUKIĆ TIJANA, diplomirani pravnik, rođena 17. 07. 1986. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 19/a.

ČABARKAPA MILICA, diplomirani pravnik, rođena 28. 01. 1989. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Laze Kostića 7.

VUJIČIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 24. 11. 1984. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/III.

REMECKI GORANA, diplomirani pravnik, rođena 27. 07. 1985. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 4.

VESIĆ MALINA, diplomirani pravnik, rođena 02. 09. 1988. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

BOGDANIĆ DAJANA, diplomirani pravnik, rođena 06. 09. 1988. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 20/1, stan 3.

ROKVIĆ TANJA, diplomirani pravnik, rođena 04. 04. 1982. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 20/2, stan 6.

ŠUMAR MILIJANA, diplomirani pravnik, rođena 13. 12. 1983. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 82/3, stan 5.

NEDIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 16. 12. 1988. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 60.

KONAKOV SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 29. 03. 1977. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6.

JANJEVIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 01. 06. 1987. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 17, stan 1 a.

NIKOLIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 29. 09. 1982. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17a, stan 10.

ŠKORIĆ PETAR, diplomirani pravnik, rođen 29. 01. 1983. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Pavla Simića 2/II.

TOMIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 29. 12. 1987. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miše Dimitrijevića 5.

ŽIVKOV MIA, diplomirani pravnik, rođena 05. 10. 1988. godine upisuje se 17. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17 A.

MIHAILOVIĆ MILORAD, diplomirani pravnik, rođen 27. 03. 1985. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zmajevu, Ivana Milutinovića 22/a.

KANKARAŠ V. IVAN, diplomirani pravnik, rođen 17. 03. 1987. godine upisuje se 06. 11. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vrbasu, Maršala Tita 73/1.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PLAVOTIĆ LEA, rođena 10. 02. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ BOŠKOVIĆ TIJANA, rođena 23. 06. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽARKOVIĆ TANJA, rođena 14. 06. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu UGLJEŠIĆ NATAŠA, rođena 13. 09. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gradojević Jovana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ ALEKSANDRA, rođena 19. 09. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šunjka Tomislava, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STAMENKOVIĆ ALEKSANDRA, rođena 12. 09. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Komaromi Ane, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITROVIĆ MARIJA, rođena 15. 08. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radovanović Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEREMIĆ IVANA, rođena 20. 10. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đuran Milić Emine, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BABIĆ STEVAN, rođen 23. 10. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mitrović Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GOBOR ALEKSANDAR, rođen 04. 03. 1977. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žilić Boška, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MULIĆ ALEKSANDAR, rođen 05. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KORDA DEJAN, rođen 12. 01. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Gordane, advokata u Petrovaradinu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUJIČIĆ ALEKSANDAR, rođen 05. 07. 1978. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Milana, advokata u Vrbasu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIAVEC EMMA rođena 13. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milovanović Danijele, advokata u Temerinu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JURIŠIĆ IVANA rođena 24. 09. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jurišić Bogdana, advokata u Zrenjaninu, dana 09. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIJATOV NENAD rođen 15. 12. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dimitrijević Miodraga, advokata u Zrenjaninu, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANDREJEVIĆ IVAN rođen 08. 06. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Andrejević Voislava, advokata u Zrenjaninu, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILANOV MILAN rođen 11 12. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićović Milorada, advokata u Zrenjaninu, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠLJAPIĆ NEVENA rođena 11. 10. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marićević Miodraga, advokata u Kikindi, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVIĆ DRAGANA rođena 04. 07. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Subakov V. Miloša, advokata u Bečeju, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ JELENA rođena 24. 06. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Manić mr Branislava, advokata u Pančevu, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IVAKIĆ ROBERT rođen 17. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Strahinje, advokata u Somboru, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SMILJANIĆ ALEKSANDAR rođen 06. 11. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zarić Dragana, advokata u Somboru, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRAOVAC KRISTIĆ TATJANA rođena 18. 07. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vujović Dragana, advokata u Staroj Pazovi, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠAŠA BORISLAV rođen 12. 12. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanić Dejana, advokata u Staroj Pazovi, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADUJKO MARKO rođen 10. 03. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kuljhavi Janka, advokata u Staroj Pazovi, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRIJAKOVIĆ DRAGANA rođena 25. 10. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marinković Kuljhavi Zorice, advokata u Staroj Pazovi, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZORIĆ BRANISLAVA rođena 07. 05. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lagundžić Rudina, advokata u Staroj Pazovi, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRMAR BILJANA rođena 25. 01. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krunić Milenka, advokata u Inđiji, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJAKOVIĆ RADA rođena 09. 05. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Janošević Pere, advokata u Rumi, dana 10. 11. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRUJIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu sa danom 08. 10. 2015. godine, usled smrti.
Cvetković Petar, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NIKOLIĆ DRAŽAN, advokat u Subotici sa danom 06. 10. 2015. godine, na lični zahtev.
Kliska Dušan, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine NIŠIĆ NATAŠA, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vojnović Bojović Gordane, advokata u Zrenjaninu, sa danom 05. 10. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STOJANOVIĆ SUZANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 10. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GALIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ristić Zorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 11. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BENOVIĆ IVAN, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radovanov Biljane, advokata u Zrenjaninu, sa danom 10. 10. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STIKIĆ IVAN, advokatski pripravnik u Beloj Crkvi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Nikolić Strahinje, advokata u Beloj Crkvi, sa danom 30. 09. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BRUJIĆ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 11. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DAMJANOVIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Rikić Riste, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 11. 2015. godine.

BRIŠE SE iz članstva Fonda posmrtnine Advokatske komore Vojvodine DAMJANČEVIĆ MILICA, bivši advokat iz Sremskih Karlovaca sa danom 30. 09. 2014. godine, na lični zahtev.
Otpisuje se dugovanje po osnovu članstva u Posmrtnom fondu AK Vojvodine u iznosu od 1.500,00 dinara.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐANIĆ VLADISLAVU, advokatu u Subotici, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, od 08. 07. 2016. do 01. 06. 2018. godine.
Đanić Borislav, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da će ĐURIĆ MIROSLAVU, advokatskom pripravniku u Sremskoj Kamenici, privremeno prestati pravo na obavljanje advokatsko pripravničke vežbe zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, u periodu od 01. 11. 2015. do 31. 10. 2016. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da SLADOJEVIĆ STANIMIROVIĆ SIMONIDI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 29. 10. 2015. godine do 27. 10. 2016. godine.
Simić Danijela, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐORĐEVIĆ JELENI, advokatu u Vršcu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolesti, počev od 06. 11. 2015. godine.
Drega Vasilije, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da DANILOV MARJANOVIĆ DUŠKI, advokatskom pripravniku u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje pripravničke vežbe zbog nege deteta, od 28. 09. 2015. godine do 28. 12. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da PRODANOV ŠOLJMOŠI ANET, advokatskom pripravniku u Bečeju, privremeno prestaje pravo na obavljanje pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, počev od 06. 10. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da MEDIĆ JELENI, advokatskom pripravniku u Somboru, privremeno prestaje pravo na obavljanje pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, u periodu od 05. 10. 2015. do 04. 10. 2016. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da GLAVAŠKI SVETLANI, advokatu u Bečeju, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 29. 10. 2015. godine.
Nešić Radomir, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MATIĆ MINA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 20. 10. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Rakić Tamara, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je APRO ZAVIŠIĆ NATAŠA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 26. 10. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Apro Ljubomir, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Stajić Branislava, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Stajić Tanjga.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Petrović Mirjana, advokat u Rumi, promenila prezime, koje sada glasi Rogić-Petrović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Danilov Duška, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Danilov Marjanović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Letić Milana, advokatski pripravnik u Futogu, promenila prezime koje sada glasi Vučenović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Rakonjac Anita, advokatski pripravnik u Somboru, promenila prezime koje sada glasi Rakonjac Jurčić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Ljahović Aleksandra, advokatski pripravnik u Sremskoj Mitrovici, promenila prezime koje sada glasi Buha.

U evidenciji Advokatske komore Vojvodine (matičnim knjigama, elektronskoj evidenciji i advokatskoj legitimaciji) vrši se ispravka prezimena advokata Bjelica Bogdana iz Novog Sada na taj način, što ono sada glasi Bijelica.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Ranisavljević Tijana, advokat u Inđiji, promenila prezime, koje sada glasi Divljak.

Uzima se na znanje da su Gebleš Igor i Gebleš Kazmer, advokati u Senti, osnovali “Zajedničku advokatsku kancelariju Gebleš” sa sedištem u Senti, Poštanska 76, počev od 12. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da su Vilotić Jelena i Lazarević Slađana, advokati u Novom Sadu, pristupile Zajedničkoj advokatskoj kancelariji “Aleksić sa saradnicima”, sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 26. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je Bojčić Slobodan, advokat u Novom Sadu, istupio iz “Zajedničke advokatske kancelarije Aleksić sa saradnicima”, sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, sa danom 30. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je STEFANOVIĆ NATAŠA, advokat u Banatskom Karlovcu, preselila sedište advokatske kancelarije u Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 27/I, kancelarija 10 A, počev od 01. 11. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je BACKOVIĆ ZORANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kej žrtava racije 8, počev od 27. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je RAJAČIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kej žrtava racije 8/5, počev od 20. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MILIĆEVIĆ MILICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu dr Laze Stanojevića 3/I/3, počev od 07. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MILINKOVIĆ MILIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Slobodana Bajića 14/II, stan 8, počev od 12. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ZAVARKO ARPAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Polita Desančića 1, p.fah 350, počev od 27. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ZAVARKO ŠANDOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Polita Desančića 1, p.fah 350, počev od 27. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je JOKSIMOVIĆ PREDRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Polita Desančića 1, p.fah 350, počev od 27. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je SLAVKOVIĆ NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikara 15, stan 13, počev od 27. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je POPOV GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kej žrtava racije 8/5, počev od 20. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je PUDAR VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kej žrtava racije 8/5, počev od 20. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je VRSAJKOV HEĐI SNEŽANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu 12. Vojvođanske udarne brigade 16/1/11, počev od 08. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je STEVOVIĆ VUK, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 92/II počev od 01. 11. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je GOLUBOVIĆ SVETLANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 92/II počev od 01. 11. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je BOJČIĆ SLOBODAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Gajeva 26, počev od 31. 10. 2015. godine.