admin

Са седнице Управног одбора 6. новембра 2015

КОВАЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 11. 11. 1986. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Боже Кузмановића 184.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОВАЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВА, адвокатски приправник код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 11. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОКИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођена 05. 01. 1989. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 89.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЈОКИЋ МАРКО, адвокатски приправник код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 11. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОВИЋ ЂОКА, дипломирани правник, рођен 26. 10. 1949. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Војводе Петра Бојовића 8.

РАДИНОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 26. 11. 1983. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 17.

ЗАКИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 01. 08. 1977. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 17.

РЊАК МИЛАНА, дипломирани правник, рођена 09. 06. 1985. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Наде Димић 14/12.

АЛИНЧИЋ САРА, дипломирани правник, рођена 23. 12. 1983. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, 12. Војвођанске ударне бригаде 39.

ГАРИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 19. 09. 1982. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Ћирила и Методија 15/6.

МОЛДВАИ ИЗАБЕЛА, дипломирани правник, рођена 20. 12. 1973. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Антона Чехова 28, стан 20.

ЂУКИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 17. 07. 1986. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 19/а.

ЧАБАРКАПА МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 28. 01. 1989. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лазе Костића 7.

ВУЈИЧИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 24. 11. 1984. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/ИИИ.

РЕМЕЦКИ ГОРАНА, дипломирани правник, рођена 27. 07. 1985. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 4.

ВЕСИЋ МАЛИНА, дипломирани правник, рођена 02. 09. 1988. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

БОГДАНИЋ ДАЈАНА, дипломирани правник, рођена 06. 09. 1988. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20/1, стан 3.

РОКВИЋ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 04. 04. 1982. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20/2, стан 6.

ШУМАР МИЛИЈАНА, дипломирани правник, рођена 13. 12. 1983. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 82/3, стан 5.

НЕДИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 16. 12. 1988. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 60.

КОНАКОВ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 29. 03. 1977. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6.

ЈАЊЕВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 01. 06. 1987. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 17, стан 1 а.

НИКОЛИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 29. 09. 1982. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а, стан 10.

ШКОРИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 29. 01. 1983. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Павла Симића 2/ИИ.

ТОМИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 29. 12. 1987. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише Димитријевића 5.

ЖИВКОВ МИА, дипломирани правник, рођена 05. 10. 1988. године уписује се 17. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17 А.

МИХАИЛОВИЋ МИЛОРАД, дипломирани правник, рођен 27. 03. 1985. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Змајеву, Ивана Милутиновића 22/а.

КАНКАРАШ В. ИВАН, дипломирани правник, рођен 17. 03. 1987. године уписује се 06. 11. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Маршала Тита 73/1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЛАВОТИЋ ЛЕА, рођена 10. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ БОШКОВИЋ ТИЈАНА, рођена 23. 06. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖАРКОВИЋ ТАЊА, рођена 14. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УГЉЕШИЋ НАТАША, рођена 13. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Градојевић Јована, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 19. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 12. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Комароми Ане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ МАРИЈА, рођена 15. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕРЕМИЋ ИВАНА, рођена 20. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђуран Милић Емине, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАБИЋ СТЕВАН, рођен 23. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Митровић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОБОР АЛЕКСАНДАР, рођен 04. 03. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жилић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МУЛИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 05. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРДА ДЕЈАН, рођен 12. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Гордане, адвоката у Петроварадину, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈИЧИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 05. 07. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Милана, адвоката у Врбасу, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИАВЕЦ ЕММА рођена 13. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миловановић Данијеле, адвоката у Темерину, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈУРИШИЋ ИВАНА рођена 24. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јуришић Богдана, адвоката у Зрењанину, дана 09. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАТОВ НЕНАД рођен 15. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Димитријевић Миодрага, адвоката у Зрењанину, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНДРЕЈЕВИЋ ИВАН рођен 08. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Андрејевић Воислава, адвоката у Зрењанину, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАНОВ МИЛАН рођен 11 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићовић Милорада, адвоката у Зрењанину, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШЉАПИЋ НЕВЕНА рођена 11. 10. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ ДРАГАНА рођена 04. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА рођена 24. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАКИЋ РОБЕРТ рођен 17. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СМИЉАНИЋ АЛЕКСАНДАР рођен 06. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Драгана, адвоката у Сомбору, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРАОВАЦ КРИСТИЋ ТАТЈАНА рођена 18. 07. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вујовић Драгана, адвоката у Старој Пазови, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАША БОРИСЛАВ рођен 12. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станић Дејана, адвоката у Старој Пазови, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУЈКО МАРКО рођен 10. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Куљхави Јанка, адвоката у Старој Пазови, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРИЈАКОВИЋ ДРАГАНА рођена 25. 10. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маринковић Куљхави Зорице, адвоката у Старој Пазови, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗОРИЋ БРАНИСЛАВА рођена 07. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лагунџић Рудина, адвоката у Старој Пазови, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРМАР БИЉАНА рођена 25. 01. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крунић Миленка, адвоката у Инђији, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАКОВИЋ РАДА рођена 09. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаношевић Пере, адвоката у Руми, дана 10. 11. 2015. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРУЈИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду са даном 08. 10. 2015. године, услед смрти.
Цветковић Петар, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ ДРАЖАН, адвокат у Суботици са даном 06. 10. 2015. године, на лични захтев.
Клиска Душан, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НИШИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину, са даном 05. 10. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈАНОВИЋ СУЗАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГАЛИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 11. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕНОВИЋ ИВАН, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Радованов Биљане, адвоката у Зрењанину, са даном 10. 10. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТИКИЋ ИВАН, адвокатски приправник у Белој Цркви, на адвокатско приправничкој вежби код Николић Страхиње, адвоката у Белој Цркви, са даном 30. 09. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БРУЈИЋ БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 11. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДАМЈАНОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из чланства Фонда посмртнине Адвокатске коморе Војводине ДАМЈАНЧЕВИЋ МИЛИЦА, бивши адвокат из Сремских Карловаца са даном 30. 09. 2014. године, на лични захтев.
Отписује се дуговање по основу чланства у Посмртном фонду АК Војводине у износу од 1.500,00 динара.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂАНИЋ ВЛАДИСЛАВУ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, од 08. 07. 2016. до 01. 06. 2018. године.
Ђанић Борислав, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ЂУРИЋ МИРОСЛАВУ, адвокатском приправнику у Сремској Каменици, привремено престати право на обављање адвокатско приправничке вежбе због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 01. 11. 2015. до 31. 10. 2016. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СЛАДОЈЕВИЋ СТАНИМИРОВИЋ СИМОНИДИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 29. 10. 2015. године до 27. 10. 2016. године.
Симић Данијела, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због болести, почев од 06. 11. 2015. године.
Дрега Василије, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДАНИЛОВ МАРЈАНОВИЋ ДУШКИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због неге детета, од 28. 09. 2015. године до 28. 12. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПРОДАНОВ ШОЉМОШИ АНЕТ, адвокатском приправнику у Бечеју, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, почев од 06. 10. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МЕДИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокатском приправнику у Сомбору, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, у периоду од 05. 10. 2015. до 04. 10. 2016. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГЛАВАШКИ СВЕТЛАНИ, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 29. 10. 2015. године.
Нешић Радомир, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАТИЋ МИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 20. 10. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Ракић Тамара, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је АПРО ЗАВИШИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 26. 10. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Апро Љубомир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Стајић Бранислава, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Стајић Тањга.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Петровић Мирјана, адвокат у Руми, променила презиме, које сада гласи Рогић-Петровић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Данилов Душка, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Данилов Марјановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Летић Милана, адвокатски приправник у Футогу, променила презиме које сада гласи Вученовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ракоњац Анита, адвокатски приправник у Сомбору, променила презиме које сада гласи Ракоњац Јурчић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Љаховић Александра, адвокатски приправник у Сремској Митровици, променила презиме које сада гласи Буха.

У евиденцији Адвокатске коморе Војводине (матичним књигама, електронској евиденцији и адвокатској легитимацији) врши се исправка презимена адвоката Бјелица Богдана из Новог Сада на тај начин, што оно сада гласи Бијелица.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ранисављевић Тијана, адвокат у Инђији, променила презиме, које сада гласи Дивљак.

Узима се на знање да су Геблеш Игор и Геблеш Казмер, адвокати у Сенти, основали “Заједничку адвокатску канцеларију Геблеш” са седиштем у Сенти, Поштанска 76, почев од 12. 10. 2015. године.

Узима се на знање да су Вилотић Јелена и Лазаревић Слађана, адвокати у Новом Саду, приступиле Заједничкој адвокатској канцеларији “Алексић са сарадницима”, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 26. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је Бојчић Слободан, адвокат у Новом Саду, иступио из “Заједничке адвокатске канцеларије Алексић са сарадницима”, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, са даном 30. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је СТЕФАНОВИЋ НАТАША, адвокат у Банатском Карловцу, преселила седиште адвокатске канцеларије у Панчево, Војводе Радомира Путника 27/И, канцеларија 10 А, почев од 01. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је БАЦКОВИЋ ЗОРАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Кеј жртава рације 8, почев од 27. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је РАЈАЧИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Кеј жртава рације 8/5, почев од 20. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу др Лазе Станојевића 3/И/3, почев од 07. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је МИЛИНКОВИЋ МИЛИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14/ИИ, стан 8, почев од 12. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је ЗАВАРКО АРПАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Полита Десанчића 1, п.фах 350, почев од 27. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је ЗАВАРКО ШАНДОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Полита Десанчића 1, п.фах 350, почев од 27. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је ЈОКСИМОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Полита Десанчића 1, п.фах 350, почев од 27. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је СЛАВКОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникара 15, стан 13, почев од 27. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је ПОПОВ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Кеј жртава рације 8/5, почев од 20. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је ПУДАР ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Кеј жртава рације 8/5, почев од 20. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је ВРСАЈКОВ ХЕЂИ СНЕЖАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу 12. Војвођанске ударне бригаде 16/1/11, почев од 08. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је СТЕВОВИЋ ВУК, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 92/ИИ почев од 01. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је ГОЛУБОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 92/ИИ почев од 01. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је БОЈЧИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гајева 26, почев од 31. 10. 2015. године.