admin

Sa sednice Upravnog odbora 6. novembra 2009

DELJANIN ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 16. 04. 1979. godine upisuje se 06. 11. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Veterniku, Petra Kočića 29.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika DELJANIN ALEKSANDAR, advokatski pripravnik kod Kalman Štanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 11. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

FILIPOVIĆ BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 25. 03. 1980. godine upisuje se 06. 11. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 27.

ANDRIĆ DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 26. 03. 1975. godine upisuje se 06. 11. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Šolohova 17.

PETKOVIĆ JOVANA, diplomirani pravnik, rođena 27. 11. 1982. godine upisuje se 06. 11. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Zmaj Jove Jovanovića 1/11.

SARAVOLAC SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 14. 04. 1980. godine upisuje se 06. 11. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Saveznička 2/a.

TRBOJEVIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 13. 03. 1981. godine upisuje se 06. 11. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Veterniku, Petra Kočića 29.

PEKANOVIĆ STIPAN, diplomirani pravnik, rođen 20. 11. 1945. godine upisuje se 01. 12. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Venac Stepe Stepanovića 1a.

SABO ČAJKAŠ MAGDOLNA, diplomirani pravnik, rođena 06. 11. 1950. godine upisuje se 24. 11. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Rudić ulica 1/1.

IVANOVIĆ MILUTIN, diplomirani pravnik, rođen 23. 09. 1945. godine upisuje se 20. 11. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Trg Republike 1.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MASTILOVIĆ JELENA, rođena 30. 04. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Radenković Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUJIĆ LANA, rođena 10. 07. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Dobrosavljev Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUČINIĆ VIŠNJA, rođena 06. 11. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PURAR JELENA, rođena 14. 03. 1986. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČ ALEKSANDAR, rođen 31. 05. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja dr Jovana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRSTIĆ PREDRAG, rođen 16. 05. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Antić Živke, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JELIĆ MARIJA, rođena 10. 02. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bokan Dejana, advokata u Bačkoj Palanci, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GLOGOVAC JOVANA, rođena 09. 11. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kunić Miodraga, advokata u Subotici, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MAKSIMOVIĆ MAJA, rođena 15. 09. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Krpić Biserke, advokata u Subotici, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LEKANIĆ IVANA, rođena 23. 11. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vijuk Ljiljane, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆIRIN MIRJANA, rođena 16. 11. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Baranj Vlade, advokata u Inđiji, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAVLOVIĆ MILOŠ, rođen 13. 04. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Pavlović Radeta, advokata u Staroj Pazovi, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOLARIĆ NEMANJA, rođen 14. 10. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stanić Dejana, advokata u Staroj Pazovi, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAKIĆ DIJANA, rođena 08. 03. 1985. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Rakić Milanka, advokata u Inđiji, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETROVIĆ MILANA, rođena 16. 12. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Zindović Goluba, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KUVELJIĆ TATJANA, rođena 08. 03. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SEMLEKAN NEBOJŠA, rođena 07. 11. 1986. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Babić Nikoline, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARAMATRAKOVIĆ DESIMIR, rođen 28. 08. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Zdjelar Miroslava, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOKA ANDRAŠ, rođen 12. 09. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Gere Tibora, advokata u Senti, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TAMBURIĆ INA, rođena 23. 12. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GALIĆ BRANISLAVA, rođena 03. 08. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Galić Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PEKANOVIĆ STIPAN, advokat u Somboru sa danom 21. 11. 2009. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SABO ČAJKAŠ MAGDOLNA, advokat u Subotici sa danom 12. 11. 2009. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine IVANOVIĆ MILUTIN, advokat u Somboru sa danom 09. 11. 2009. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŽIVIĆ NEVENKA, advokat u Kikindi sa danom 05. 11. 2009. godine, zbog penzionisanja.
Brdarić Angelina, advokat u Kikindi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Živić Nevenke.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BUKARICA RADMILA, advokat u Sremskim Karlovcima sa danom 06. 11. 2009. godine, na lični zahtev.
Petković Slobodanka, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Bukarica Radmile.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BEBIĆ ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu sa danom 18. 10. 2009. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Marinković Rajko, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Bebić Aleksandra.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine OKOŠ ĆUPOVIĆ ILONKA, advokat u Apatinu sa danom 25. 10. 2009. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Milojičić Marta, advokat u Apatinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Okoš Ćupović Ilonke.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ZAKLAN MILAN, advokat u Novom Sadu sa danom 08. 10. 2009. godine, usled smrti.
Zaklan Dragana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Zaklan Milana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JANJEVIĆ ZORAN, advokat u Titelu sa danom 23. 10. 2009. godine, usled smrti.
Križan Antal, advokat u Titelu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Janjević Zorana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ARSENOV BRANISLAV, advokat u Novom Sadu sa danom 23. 10. 2009. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Stjepanović Ilija, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Arsenov Branislava.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RAMADANOVIĆ JAKOV, advokat u Novom Sadu sa danom 23. 10. 2009. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Stjepanović Ilija, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Ramadanović Jakova.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BABIĆ JOVAN, advokat u Novom Sadu sa danom 23. 10. 2009. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Stjepanović Ilija, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Arsenov Branislava.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIJOVIĆ MIODRAG, advokat u Kovinu sa danom 15. 10. 2009. godine, penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Virijević Panta, advokat u Kovinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Mijović Miodraga.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SOLDO RADMILA, advokat u Novom Sadu sa danom 21. 07. 2009. godine, na lični zahtev.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Stojanov Mirjana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Soldo Radmile.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PILIPOVIĆ VASA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Knežević Slobodana, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 11. 2009. godine.

UZIMA SE na znanje da LAUŠEVIĆ MAJI, advokatu u Novom Sadu, miruju prava i obaveze advokata počev od 30. 09. 2009. godine zbog izbora za narodnog poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.
Dobrosavljev Srđan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILENKOVIĆ ERŽEBET, advokat u Kuli, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 05. 10. 2009. godine.
Rubežić Puniša, advokat u Kuli, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je KEŽIĆ LJILJANA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 01. 10. 2009. do 30. 09. 2010. godine.
Krivić Biljana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je SLADOJEVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 15. 11. 2009. do 14. 11. 2010. godine.
Korica Marina, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

KRIČKOVIĆ ZDENKI, advokatu u Novom Sadu, određuje se privremena zabrana obavljanja advokatske delatnosti počev od 06. 11. 2009. godine zbog vođenja krivičnog postupka za delo koje bi je činilo nedostojnom za obavljanje advokature.
Privremena zabrana traje do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv Kričković Zdenke pred Opštinskim sudom u Novom Sadu pod brojem K 1149/09.
Keserić Siniša, advokat u Novom Sadu, postavlja se za privremenog zamenika Kričković Zdenki, advokatu u Novom Sadu.

UZIMA SE na znanje da je PETKOVIĆ LEPOSAVA, advokat u Bačkoj Palanci, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 03. 10. 2009. godine.
Mrđa Svetlana, advokat u Čelarevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je DIVAC BOŠKO, advokat u Pančevu, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen, dana 05. 10. 2009. godine.
Vučković Nikola, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MILENKOVIĆ ERŽEBET, advokat u Kuli, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 17. 09. 2009. godine.
Rubežić Puniša, advokat u Kuli, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Pavličić Bojana, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi VAGIĆ.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Bogićević Vesna, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi VUČEVIĆ.

Uzima se na znanje da je SMILJANIĆ MIRELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Bojat Bojana, advokata u Novom Sadu dana 09. 10. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Stojanov Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 11. 10. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je SELAKOVIĆ STRAHINJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kovačević Srđana, advokata u Novom Sadu dana 31. 10. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu dana 01. 11. 2009. godine.

BRIŠE SE iz Imenika Ortačkih advokatskih društava Advokatske komore Vojvodine “Advokatsko ortačko društvo Babić-Ramadanović-Arsenov Novi Sad” sa danom 23. 10. 2009. godine.

Upisuje se sa danom 08. 10. 2009. godine u Imenik ortačkih advokatskih društava Advokatske komore Vojvodine “Kovačević & partners Ortačko advokatsko društvo”, sa sedištem u Novom Sadu, Jovana Đorđevića 11, čiji su osnivači Mićašević Kovačević Biljana i Kovačević Srđan, advokati u Novom Sadu.

Upisuje se sa danom 23. 10. 2009. godine u Imenik ortačkih advokatskih društava Advokatske komore Vojvodine “Ortačko advokatsko društvo Subotin”, sa sedištem u Novom Sadu, Dimitrija Tucovića 8, čiji su osnivači Subotin Milan i Kovačević Maja, advokati u Novom Sadu.

Uzima se na znanje da je BRKLJAČ MIROSLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Danila Kiša 7, počev od 09. 10. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je MEDAKOVIĆ BRANISLAV, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 22, počev od 01. 10. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je BOGDANOV ŽIVA, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 1, počev od 26. 10. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je MANDIĆ MIROSLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Čika Stevina 3/3, počev od 26. 10. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ČULAJEVIĆ JOVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 27, počev od 25. 10. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ VANJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 26, počev od 20. 09. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je KOJIĆ ZORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 11/I, stan 1, počev od 05. 11. 2009. godine.