admin

Sa sednice Upravnog odbora 5. oktobra 2012

MIDOROVIĆ SLOBODA, diplomirani pravnik, rođena 14. 12. 1986. godine upisuje se 05. 10. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 17/II, stan 9.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MIDOROVIĆ SLOBODA, advokatski pripravnik kod Midorović Vukice, advokata u Kikindi, sa danom 04. 10. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MARTINOVIĆ NEDELJKO, diplomirani pravnik, rođen 04. 05. 1947. godine upisuje se 05. 10. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Vojvode Živojina Mišića 8.

PETROVIĆ NEBOJŠA, diplomirani pravnik, rođen 29. 03. 1972. godine upisuje se 05. 10. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Alekse Šantića 24.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOPIĆ MARKO, rođen 09. 08. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Topić Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KADOVIĆ MIRKO, rođen 09. 12. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SRETIĆ DARKO, rođen 14. 04. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kljajić mr Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ GOJKO, rođen 23. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANJEVIĆ MARKO, rođen 01. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rakić Domazetović Mirne, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽIVKOVIĆ GVOZDEN, rođen 23. 07. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zubić Juga, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SIMANIĆ OLEG, rođen 03. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pušara Milana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽUGIĆ SONJA, rođena 03. 08. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zagorčić Predraga, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIŠČEVIĆ IVA, rođena 11. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOŠIĆ BOJANA, rođena 26. 04. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radenković Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VILOTIĆ JELENA, rođena 05. 01. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MOLDVAI IZABELA, rođena 20. 12. 1973. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAĆI MARIJA, rođena 07. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VESIĆ MALINA, rođena 02. 09. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BARIŠIĆ MARIJA, rođena 24. 04. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mikeš Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ SANJA, rođena 17. 09. 1976. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićašević Kovačević Biljane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUJOVIĆ LJILJANA, rođena 20. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MATKOVIĆ NADA, rođena 01. 10. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUKIĆ SANDRA, rođena 09. 08. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANJIĆ MARA, rođena 28. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOŽIĆ DRAGANA, rođena 02. 04. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BLAGOJEVIĆ SNJEŽANA, rođena 24. 11. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovičić Ranka, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEŠUT MAJA, rođena 18. 03. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Etinski Veljka, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GOSTOJIĆ PAJOVIĆ JELENA, rođena 17. 05. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CIGANOVIĆ JOVANA, rođena 27. 11. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Paić Zorana, advokata u Temerinu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽIVKOVIĆ MILICA, rođena 03. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Subakov Miloša, advokata u Bečeju, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ IVANA, rođena 07. 09. 1977. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mirosavljević Stojanović Svetlane, advokata u Beloj Crkvi, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIHAJLOV DANIJELA, rođena 05. 09. 1971. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Komluški Ninoslava, advokata u Zrenjaninu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČUPIĆ VANJA, rođena 12. 10. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Čupić Maljković Sanje, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIHALJEVIĆ SRĐAN, rođen 25. 12. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanić Dejana, advokata u Staroj Pazovi, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ JELENA, rođena 11. 02. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Ljubinka, advokata u Staroj Pazovi, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆERAN NENAD, rođen 16. 08. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stokić Miloša, advokata u Rumi, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETROVIĆ ZUZANA, rođena 18. 05. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Matejić Živojina, advokata u Kovačici, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MORMER TAMARA, rođena 08. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bjelobrk Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALAKER ADEL, rođena 23. 04. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Racić Dražena, advokata u Subotici, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VASILJEVIĆ GLIGOR, rođena 13. 12. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vasiljević Milana, advokata u Kuli, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOJIĆ VANJA, rođen 18. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bednarik Snežane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRGIĆ MILICA, advokat u Vrdniku sa danom 23. 09. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Čelić Tatjana, advokat u Rumi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Grgić Milice.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VUJIČIĆ MARIĆ VERA, advokat u Novom Sadu sa danom 23. 09. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Mimoilazi se postavljanje preuzimatelja advokatske kancelarije Vujičić Marić Vere, s obzirom da je podnosilac zahteva obavestila da su stranke preuzele sve predmete.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine IVANIĆ M. ŽELJKO, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 09. 2012. godine, radi preseljenja advokatske kancelarije na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIKE ESTER, advokat u Novom Sadu sa danom 28. 05. 2012. godine, usled smrti.
Šoti Feđa, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Mike Ester.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARTIĆ MARIJA, advokat u Pančevu sa danom 01. 09. 2012. godine, na lični zahtev.
Basarić Predrag, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Martić Marije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BULOVIĆ MILAN, advokat u Somboru sa danom 11. 06. 2012. godine, zbog utvrđenog potpunog gubitka radne sposobnosti.
Gvojić Željko, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Bulović Milana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ BOGDAN, advokat u Somboru sa danom 26. 09. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Knezi Antun, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Jovanović Bogdana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VREKIĆ dr DUŠAN, advokat u Inđiji sa danom 26. 09. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Baranj Vlada, advokat u Inđiji, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Vrekić dr Dušana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐURIŠIĆ DRAGOMIR, advokat u Beloj Crkvi sa danom 30. 09. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Šinžar Miodrag, advokat u Beloj Crkvi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Đurišić Dragomira.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SVILOKOS VLADISLAVA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 30. 09. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Pupavac Borislav, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Svilokos Vladislave.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARJANOVIĆ MIODRAG, advokat u Somboru sa danom 23. 09. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Ilić Jozo, advokat u Svetozar Miletiću, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Marjanović Miodraga.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MEDAKOVIĆ mr NIKOLA, advokat u Vršcu sa danom 17. 10. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Stojaković Aleksandar, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Medaković mr Nikole.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MAHOVAC ĐORĐE, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 11. 10. 2012. godine, na lični zahtev.
Jovanović Vladimir, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Mahovac Đorđa.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠVAGER ATILA, advokat u Apatinu sa danom 23. 09. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Korać Jovo, advokat u Apatinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Švager Atile.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine NIKOLIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mikeš Dragana, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 08. 2012. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PERKOVSKI KELEUVA ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Bednarik Snežane, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 09. 2012. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine AĆIMOVIĆ SANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 08. 2012. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DROBAC MARKO, advokatski pripravnik u Odžacima, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Pešić Milana, advokata u Odžacima, sa danom 31. 07. 2012. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KRNAJSKI LAZAREV JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, sa danom 25. 09. 2012. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine NIKOLIĆ IGOR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 23. 09. 2012. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da VUČEVIĆ MILOŠU, advokatu u Novom Sadu privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora za gradonačelnika Grada Novog Sada, počev od 12. 09. 2012. godine, dok traje ova funkcija.
Knežević Snežana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da IVANIŠEVIĆ TAMARI, advokatu u Bečeju privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora za zamenika predsednika opštine Bečej, počev od 16. 07. 2012. godine, dok traje ova funkcija.
Mandić Ivana, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐURIĆ MILANU, advokatu u Novom Sadu privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora za člana Gradskog veća za upravu i propise Grada Novog Sada, počev od 12. 09. 2012. godine, dok traje ova funkcija.
Kapun Dragan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MARKOV PAVLU, advokatu u Kikindi, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije, počev od 02. 08. 2012. godine, dok traje poslanički mandat.
Sivčev Branislav, advokat u Kikindi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MANASTIRAC MARIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 20. 09. 2012. do 19. 09. 2013. godine.
Mojsejev Tamara, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ZDRAVKOVIĆ ŽELJKI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog trudničkog bolovanja, počev od 25. 09. 2012. godine.
Antić Živka, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PETKOVIĆ LEPOSAVA, advokat u Bačkoj Palanci, nastavila sa radom dana 31. 08. 2012. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Vukonjanski Kovač Blagoje, advokat u Bačkoj Palanci, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PROKIĆ MIRJANA, advokat u Sremskoj Mitrovici, nastavila sa radom dana 16. 09. 2012. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Cundra Zorica, advokat u Sremskoj Mitrovici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je NIKOLIĆ SVETLANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 20. 09. 2012. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva.
Babić Nikolina, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Subotin Staša, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Subotin Šiposki.

Uzima se na znanje da je RADULOVIĆ LJUBICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kljajić mr Dejana, advokata u Novom Sadu dana 18. 09. 2012. godine, te da istu nastavlja kod Vignjević Danice, advokata u Futogu dana 19. 09. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je MAJKIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Kikindi, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Markov Pavla, advokata u Kikindi dana 31. 07. 2012. godine, te da istu nastavlja kod Sivčev Branislava, advokata u Kikindi dana 01. 08. 2012. godine.

Uzima se na znanje da se Smiljanić Gordana, advokat u Alibunaru razrešava dužnosti privremenog zamenika advokatske kancelarije Žuržovan Marćela, advokata u Alibunaru.

Kondan Euđen, advokat u Alibunaru, određuje se za privremenog zamenika advokatske kancelarije Žuržovan Marćela, advokata u Alibunaru.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Šokić Dušanka, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Šokić Stamenković.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Lošić Natalija, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Samardžić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VEBER KAROLJ, advokat u Bačkoj Topoli, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Staru Moravicu, Park 2, počev od 01. 09. 2012. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VOJVODIĆ MILAN, advokat u Staroj Pazovi, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Novu Pazovu, Marka Oreškovića 4, počev od 03. 09. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je VELIKINAC GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 47/9, počev od 07. 09. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je KOLARIĆ NEMANJA, advokat u Inđiji, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Stepe 2a, počev od 01. 09. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ PREDRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dimitrija Tucovića 2a/I, stan 6, počev od 20. 09. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je PRSTOJEVIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar Slobodana Jovanovića 29, počev od 20. 09. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je LATINOVIĆ JOVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 36, počev od 25. 09. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je RADANOVIĆ ANIKO, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 43/1, počev od 25. 09. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je STANIĆ NOVAK, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 9, počev od 01. 10. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je NIKOLIĆ MARKO, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 9, počev od 01. 10. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je MIHAJLOVIĆ MIRJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Cara Dušana 15, počev od 01. 10. 2012. godine.