admin

Sa sednice Upravnog odbora 5. novembra 2010

ARSENOV NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 02. 01. 1956. godine upisuje se 18. 10. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Bečeju, Vuka Karadžića bb.

GVOJIĆ ŽELJKO, diplomirani pravnik, rođen 02. 11. 1956. godine upisuje se 02. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Hadžića Svetića 20.

KOVAČEVIĆ ZORAN, diplomirani pravnik, rođen 06. 05. 1983. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 48, stan 2.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOVAČEVIĆ ZORAN, advokatski pripravnik kod Ukropina Dejana, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 11. 2010. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KARADAREVIĆ GORAN, diplomirani pravnik, rođen 21. 01. 1983. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 94.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KARADAREVIĆ GORAN, advokatski pripravnik kod Mušicki Pavla, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 11. 2010. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ZARIĆ MILIJANA, diplomirani pravnik, rođena 05. 09. 1983. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ZARIĆ MILIJANA, advokatski pripravnik kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 11. 2010. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

GRABIĆ MAJA, diplomirani pravnik, rođena 21. 10. 1982. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 49.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika GRABIĆ MAJA, advokatski pripravnik kod Vidić Manastirac Vidosave, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 04. 11. 2010. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOPRIVICA OLEG, diplomirani pravnik, rođen 04. 11. 1979. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Trg slobode 1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOPRIVICA OLEG, advokatski pripravnik kod Manić mr Branislava, advokata u Pančevu, sa danom 04. 11. 2010. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

RADOVANOV MILENKO, diplomirani pravnik, rođen 19. 08. 1977. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/1.

KOVAČEVIĆ IVAN, diplomirani pravnik, rođen 24. 02. 1982. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sestara Ninković 11/2.

DŽEPINA MARINA, diplomirani pravnik, rođena 19. 10. 1980. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 38/1.

SUBOTIN ŽIKA, diplomirani pravnik, rođen 05. 03. 1978. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Zadružna 4.

KARDUM MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 18. 08. 1981. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Staparski put 14/1.

ANTONIĆ DRAGICA, diplomirani pravnik, rođena 12. 07. 1957. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Ratarska 17, lokal 9.

SVILOKOS VLADISLAVA, diplomirani pravnik, rođena 23. 11. 1953. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Ratarska 23/18.

MATIJEVIĆ JOVAN, diplomirani pravnik, rođen 17. 09. 1946. godine upisuje se 18. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Šidu, Cara Dušana 37.

EDELENJI ZELEI ANIKO, diplomirani pravnik, rođena 21. 02. 1953. godine upisuje se 19. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, Petefi brigade 14.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARUNIĆ NEMANJA, rođen 10. 01. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIJATOVIĆ MILINKO, rođen 12. 04. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJKOVIĆ AJŠA, rođena 06. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CVETIĆANIN JELENA, rođena 15. 05. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kalman Štanje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KESIĆ ŽELJKO, rođen 21. 11. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bojkov Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GUŽVIĆ MIRJANA, rođena 26. 12. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pekić Marka, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STEFANOVIĆ BRANISLAVA, rođena 23. 03. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pereski Slavka, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GOGIĆ RADA, rođena 28. 09. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JURIŠIĆ PAVLE, rođen 25. 07. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Katanić Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DRINČIĆ ANA, rođena 08. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bukva Gordana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BEDŽETI DAJANA, rođena 20. 05. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Novković Siniše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐILAS MARINA, rođena 23. 07. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Horvat Endrea, advokata u Temerinu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MATIJEVIĆ JOVAN, advokat u Šidu sa danom 08. 11. 2010. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine EDELENJI ZELEI ANIKO, advokat u Bačkoj Topoli sa danom 09. 11. 2010. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DIMITRIĆ JOVO, advokat u Novom Sadu sa danom 28. 09. 2010. godine, usled smrti.
Kačar Sreto, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Dimitrić Jove.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SORO MILORAD, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 03. 10. 2010. godine, zbog penzionisanja.
Vukonjanski Kovač Blagoje, advokat u Bačkoj Palanci, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Soro Milorada.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARIJANSKI LAZAR, advokat u Subotici sa danom 05. 11. 2010. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon penzionisanja.
Lazičić Đorđe, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Marijanski Lazara.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MANDIĆ DUŠAN, advokat u Novom Sadu sa danom 05. 11. 2010. godine, na lični zahtev.
Blešić Špiro, advokat u Futogu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Mandić Dušana.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DROBAC MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Babić Nade, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 10. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PAVLOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radukin Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 10. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MATIĆ MINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Todorović Miloša, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 10. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VUČINIĆ VIŠNJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 09. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MALBAŠA DIJANA, advokatski pripravnik u Futogu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Popović Sonje, advokata u Futogu, sa danom 13. 10. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILISAVLJEVIĆ IVAN, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Rošu Dorela, advokata u Pančevu, sa danom 12. 09. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KARDUM MARIJA, advokatski pripravnik u Somboru, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Banjanin Mirka, advokata u Somboru, sa danom 30. 09. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Vrbasu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Prodanović Žarka, advokata u Vrbasu, sa danom 10. 10. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TOMASOVIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Tomasović Mirjane, advokata u Subotici, sa danom 18. 01. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KRSTIĆ PREDRAG, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Antić Živke, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 11. 2010. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je HRNČJAR VERICA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 18. 10. 2010. godine.
Spasojević Ivančić Dejana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je NAŠAGAĆIN MIRJANA, advokat u Bačkoj Palanci, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 10. 11. 2010. do 09. 11. 2011. godine.
Grujić Vladimir, advokat u Bačkoj Palanci, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je KRUNIĆ ŠEVRT ANA, advokat u Inđiji, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 07. 10. 2010. do 06. 10. 2011. godine.
Krunić Milenko, advokat u Inđiji, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je JEFTIĆ MILENA, advokat u Rumi, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 05. 10. 2010. do 04. 10. 2011. godine.
Grbić Mladen, advokat u Rumi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ĐORĐEVIĆ SONJA, advokat u Rumi, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 28. 10. 2010. do 27. 10. 2011. godine.
Vranić Milanko, advokat u Pećincima, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VOJNOVIĆ GORAN, advokat u Odžacima, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 09. 10. 2010. godine.
Boškić Jasmina, advokat u Odžacima, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je NIKOLIĆ SAVIN ISIDORA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 19. 10. 2010. godine.
Stanivuković Goran, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Malešević Sanja, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi Karadarević.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Divljak Tijana, advokatski pripravnik u Inđiji promenila prezime, koje sada glasi Ranisavljević.

Uzima se na znanje da je DIMITRIĆ ANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Dimitrić Jove, advokata u Novom Sadu dana 28. 09. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Kačar Srete, advokata u Novom Sadu dana 29. 09. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je DIMITRIĆ IGOR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Dimitrić Jove, advokata u Novom Sadu dana 28. 09. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Kačar Srete, advokata u Novom Sadu dana 29. 09. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je MIHAJLOVIĆ ADRIANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Vojnović Branke, advokata u Novom Sadu dana 30. 09. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Hadži Borjanović Sonje, advokata u Novom Sadu dana 01. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je SEMLEKAN NEBOJŠA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Babić Nikoline, advokata u Novom Sadu dana 20. 10. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Prostran Branke, advokata u Novom Sadu dana 21. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je SAVOVIĆ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Herbez Vukice, advokata u Novom Sadu dana 21. 10. 2010. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu dana 22. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da se Tot Laslo, advokat u Subotici razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije Šalamon Šandora starijeg, bivšeg advokata u Subotici.
Šalamon Šandor mlađi, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Šalamon Šandora starijeg, bivšeg advokata u Subotici.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ MIROJE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 13, počev od 01. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je LAKIĆ SRĐAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 13, počev od 01. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je FILIPOVIĆ BRANISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 53, počev od 01. 11. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je ČULAJEVIĆ JOVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 53, počev od 01. 11. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ BOGDAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 1, počev od 01. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je CVETKOVIĆ PETAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 45, počev od 05. 11. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je ARSIĆ TANJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 26, počev od 29. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je TEPIĆ IVANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikara 25b/14, počev od 18. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ M. NEDELJKO, advokat u Apatinu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Duška Trifunovića 9, stan 1, počev od 25. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ MILAN, advokat u Apatinu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Duška Trifunovića 9, stan 1, počev od 25. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je SAVIĆ ETEL, advokat u Apatinu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Duška Trifunovića, blok 112, S-1, ulaz 1, stan 2, počev od 01. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je JOSIPOVIĆ LJILJANA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 1/II, lokal 5, počev od 08. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je UBOVIĆ VOJO, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Petra Bojovića 23/12, počev od 19. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je MILOVIĆ DRAGAN, advokat u Vrbasu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Doronjskog 82, počev od 01. 12. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je odlukom Skupštine Grada Zrenjanina, promenjen naziv ulice u kojoj se nalazi sedište advokatske kancelarije POPOVIĆ ZORANA, advokata u Zrenjaninu, tako da ono sada glasi: Zrenjanin, Slobodana Bursaća 5.

U rešenju Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine donetom 02. 10. 2010. godine pod brojem 543/10 vrši se ispravka tako, što se u dispozitivu izreke reči “počev od 07. 10. 2010. godine” zamenjuju rečima ”počev od 07. 09. 2010. godine”.

U preostalom delu rešenje Upravnog odbora broj 543/10 od 02. 10. 2010. godine ostaje nepromenjeno.