admin

Са седнице Управног одбора 5. новембра 2010

АРСЕНОВ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 02. 01. 1956. године уписује се 18. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Бечеју, Вука Караџића бб.

ГВОЈИЋ ЖЕЉКО, дипломирани правник, рођен 02. 11. 1956. године уписује се 02. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Хаџића Светића 20.

КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 06. 05. 1983. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 48, стан 2.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН, адвокатски приправник код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 11. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КАРАДАРЕВИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 21. 01. 1983. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 94.
Брише се из Именика адвокатских приправника КАРАДАРЕВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник код Мушицки Павла, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 11. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЗАРИЋ МИЛИЈАНА, дипломирани правник, рођена 05. 09. 1983. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЗАРИЋ МИЛИЈАНА, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 11. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГРАБИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 21. 10. 1982. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 49.
Брише се из Именика адвокатских приправника ГРАБИЋ МАЈА, адвокатски приправник код Видић Манастирац Видосаве, адвоката у Сремској Митровици, са даном 04. 11. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОПРИВИЦА ОЛЕГ, дипломирани правник, рођен 04. 11. 1979. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Трг слободе 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОПРИВИЦА ОЛЕГ, адвокатски приправник код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, са даном 04. 11. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАДОВАНОВ МИЛЕНКО, дипломирани правник, рођен 19. 08. 1977. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/1.

КОВАЧЕВИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 24. 02. 1982. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сестара Нинковић 11/2.

ЏЕПИНА МАРИНА, дипломирани правник, рођена 19. 10. 1980. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/1.

СУБОТИН ЖИКА, дипломирани правник, рођен 05. 03. 1978. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Задружна 4.

КАРДУМ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 18. 08. 1981. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Стапарски пут 14/1.

АНТОНИЋ ДРАГИЦА, дипломирани правник, рођена 12. 07. 1957. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Ратарска 17, локал 9.

СВИЛОКОС ВЛАДИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 23. 11. 1953. године уписује се 05. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Ратарска 23/18.

МАТИЈЕВИЋ ЈОВАН, дипломирани правник, рођен 17. 09. 1946. године уписује се 18. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Цара Душана 37.

ЕДЕЛЕЊИ ЗЕЛЕИ АНИКО, дипломирани правник, рођена 21. 02. 1953. године уписује се 19. 11. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Петефи бригаде 14.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРУНИЋ НЕМАЊА, рођен 10. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАТОВИЋ МИЛИНКО, рођен 12. 04. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ АЈША, рођена 06. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕТИЋАНИН ЈЕЛЕНА, рођена 15. 05. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕСИЋ ЖЕЉКО, рођен 21. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бојков Александра, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГУЖВИЋ МИРЈАНА, рођена 26. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пекић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕФАНОВИЋ БРАНИСЛАВА, рођена 23. 03. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перески Славка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОГИЋ РАДА, рођена 28. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈУРИШИЋ ПАВЛЕ, рођен 25. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Катанић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРИНЧИЋ АНА, рођена 08. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Буква Гордана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЏЕТИ ДАЈАНА, рођена 20. 05. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Новковић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂИЛАС МАРИНА, рођена 23. 07. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хорват Ендреа, адвоката у Темерину, дана 05. 11. 2010. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАТИЈЕВИЋ ЈОВАН, адвокат у Шиду са даном 08. 11. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЕДЕЛЕЊИ ЗЕЛЕИ АНИКО, адвокат у Бачкој Тополи са даном 09. 11. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДИМИТРИЋ ЈОВО, адвокат у Новом Саду са даном 28. 09. 2010. године, услед смрти.
Качар Срето, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Димитрић Јове.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СОРО МИЛОРАД, адвокат у Бачкој Паланци са даном 03. 10. 2010. године, због пензионисања.
Вукоњански Ковач Благоје, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Соро Милорада.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИЈАНСКИ ЛАЗАР, адвокат у Суботици са даном 05. 11. 2010. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након пензионисања.
Лазичић Ђорђе, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Маријански Лазара.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАНДИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду са даном 05. 11. 2010. године, на лични захтев.
Блешић Шпиро, адвокат у Футогу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мандић Душана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРОБАЦ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бабић Наде, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 10. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПАВЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радукин Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 10. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАТИЋ МИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Тодоровић Милоша, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 10. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУЧИНИЋ ВИШЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 09. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАЛБАША ДИЈАНА, адвокатски приправник у Футогу, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Соње, адвоката у Футогу, са даном 13. 10. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛИСАВЉЕВИЋ ИВАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву, са даном 12. 09. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАРДУМ МАРИЈА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Бањанин Мирка, адвоката у Сомбору, са даном 30. 09. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Врбасу, на адвокатско приправничкој вежби код Продановић Жарка, адвоката у Врбасу, са даном 10. 10. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОМАСОВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Томасовић Мирјане, адвоката у Суботици, са даном 18. 01. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРСТИЋ ПРЕДРАГ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Антић Живке, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2010. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ХРНЧЈАР ВЕРИЦА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 18. 10. 2010. године.
Спасојевић Иванчић Дејана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НАШАГАЋИН МИРЈАНА, адвокат у Бачкој Паланци, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 10. 11. 2010. до 09. 11. 2011. године.
Грујић Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРУНИЋ ШЕВРТ АНА, адвокат у Инђији, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 07. 10. 2010. до 06. 10. 2011. године.
Крунић Миленко, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈЕФТИЋ МИЛЕНА, адвокат у Руми, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 05. 10. 2010. до 04. 10. 2011. године.
Грбић Младен, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂОРЂЕВИЋ СОЊА, адвокат у Руми, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 28. 10. 2010. до 27. 10. 2011. године.
Вранић Миланко, адвокат у Пећинцима, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВОЈНОВИЋ ГОРАН, адвокат у Оџацима, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 09. 10. 2010. године.
Бошкић Јасмина, адвокат у Оџацима, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НИКОЛИЋ САВИН ИСИДОРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 19. 10. 2010. године.
Станивуковић Горан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Малешевић Сања, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи Карадаревић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Дивљак Тијана, адвокатски приправник у Инђији променила презиме, које сада гласи Ранисављевић.

Узима се на знање да је ДИМИТРИЋ АНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Димитрић Јове, адвоката у Новом Саду дана 28. 09. 2010. године, те да исту наставља код Качар Срете, адвоката у Новом Саду дана 29. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је ДИМИТРИЋ ИГОР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Димитрић Јове, адвоката у Новом Саду дана 28. 09. 2010. године, те да исту наставља код Качар Срете, адвоката у Новом Саду дана 29. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВИЋ АДРИАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Војновић Бранке, адвоката у Новом Саду дана 30. 09. 2010. године, те да исту наставља код Хаџи Борјановић Соње, адвоката у Новом Саду дана 01. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је СЕМЛЕКАН НЕБОЈША, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Бабић Николине, адвоката у Новом Саду дана 20. 10. 2010. године, те да исту наставља код Простран Бранке, адвоката у Новом Саду дана 21. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је САВОВИЋ БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Хербез Вукице, адвоката у Новом Саду дана 21. 10. 2010. године, те да исту наставља код др Алексић Немање, адвоката у Новом Саду дана 22. 10. 2010. године.

Узима се на знање да се Тот Ласло, адвокат у Суботици разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Шаламон Шандора старијег, бившег адвоката у Суботици.
Шаламон Шандор млађи, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Шаламон Шандора старијег, бившег адвоката у Суботици.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ МИРОЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 13, почев од 01. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је ЛАКИЋ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 13, почев од 01. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је ФИЛИПОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 53, почев од 01. 11. 2010. године.

Узима се на знање да је ЧУЛАЈЕВИЋ ЈОВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 53, почев од 01. 11. 2010. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ БОГДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 1, почев од 01. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је ЦВЕТКОВИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 45, почев од 05. 11. 2010. године.

Узима се на знање да је АРСИЋ ТАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 26, почев од 29. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је ТЕПИЋ ИВАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникара 25б/14, почев од 18. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ М. НЕДЕЉКО, адвокат у Апатину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Душка Трифуновића 9, стан 1, почев од 25. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Апатину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Душка Трифуновића 9, стан 1, почев од 25. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је САВИЋ ЕТЕЛ, адвокат у Апатину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Душка Трифуновића, блок 112, С-1, улаз 1, стан 2, почев од 01. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је ЈОСИПОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 1/ИИ, локал 5, почев од 08. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је УБОВИЋ ВОЈО, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Петра Бојовића 23/12, почев од 19. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је МИЛОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Врбасу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Дороњског 82, почев од 01. 12. 2010. године.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине Града Зрењанина, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ПОПОВИЋ ЗОРАНА, адвоката у Зрењанину, тако да оно сада гласи: Зрењанин, Слободана Бурсаћа 5.

У решењу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине донетом 02. 10. 2010. године под бројем 543/10 врши се исправка тако, што се у диспозитиву изреке речи “почев од 07. 10. 2010. године” замењују речима ”почев од 07. 09. 2010. године”.

У преосталом делу решење Управног одбора број 543/10 од 02. 10. 2010. године остаје непромењено.