admin

Са седнице Управног одбора 5. маја 2006.

БРУСИН СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 20. 05. 1973. године, уписује се 05. 05. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Вука Караџића 31.

СИВЕРИ ГАБОР, дипломирани правник, рођен 22. 04. 1971. године, уписује се 05. 05. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Чоки, Сутјеска 1.

КУКИЋ ЗОРИЦА, дипломирани правник, рођена 09. 09. 1976. године, уписује се 05. 05. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Бориса Кидрича 15.

ВОЈИНОВИЋ ЗДРАВКО, дипломирани правник, рођен 19. 11. 1959. године, уписује се 05. 05. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Змајеву, 7. јула 46.

ПАРОВИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 09. 12. 1977. године, уписује се 05. 05. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Стари шор 105/А, локал 1.

МАРИНКОВИЋ АНЂЕЛКА, дипломирани правник, рођена 01. 07. 1954. године, уписује се 05. 05. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Петра Бојовића 26/4.

ЋЕТОЈЕВИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 04. 09. 1967. године, уписује се 16. 05. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Краља Петра Првог 6А, локал 10.

ЛУКАШЕВ МАРЈАН, дипломирани правник, рођен 15. 09. 1954. године, уписује се 08. 05. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Белој Цркви, 1. октобра 88.

ЧУПКОВИЋ АЉОША, дипломирани правник, рођен 07. 11. 1974. године, уписује се 05. 05. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЧУПКОВИЋ АЉОША, адвокатски приправник код Лисица Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 05. 2006. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОТЛАШ ГОРДАНА, рођена 27. 03. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Пауновић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 05. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЛАЧКОВ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 04. 04. 2006. године, услед смрти.
Томић Јовановић Мирјана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШОЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Беочину са даном 04. 05. 2006. године, због заснивања радног односа.
Шоћ Божидар, адвокат у Беочину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БРКЉАЧ МИРОСЛАВ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 11. 2005. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БРОЋИЛОВИЋ НАДА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Јованић Оливере, адвоката у Суботици, са даном 28. 04. 2006. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВОЈНОВИЋ РАДОВАНКА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 01. 03. 2006. године.
Војновић Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛЕШКОВ МИРОСЛАВ, адвокат у Бачкој Паланци, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 14. 12. 2005. године.
Радовић Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ХОРВАТ АГНЕШ, адвокат у Суботици, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 30. 04. 2006. године.
Ленарт Месарош Естер, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ИГИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета почев од 13. 05. 2006. године.
Суботин Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТОДОРОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Петроварадину, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 22, почев од 01. 05. 2006. године.

Узима се на знање да је СТЕВАНИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 10/4, почев од 01. 04. 2006. године.

Узима се на знање да је ЗУБИЋ ЛАЗО, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Иве Лоле Рибара 4, почев од 03. 05. 2006. године.