admin

Sa sednice Upravnog odbora 5. juna 2009

RAKIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 17. 12. 1979. godine upisuje se 05. 06. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 78.

MARINKOVIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 03. 09. 1981. godine upisuje se 05. 06. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17a.

DESKOVSKI NATAŠA, diplomirani pravnik, rođena 28. 05. 1974. godine upisuje se 05. 06. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg slobode 4.

DESKOVSKI ZORAN, diplomirani pravnik, rođen 07. 01. 1963. godine upisuje se 05. 06. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg slobode 4.

ĆIRJAKOVIĆ GORAN, diplomirani pravnik, rođen 31. 07. 1979. godine upisuje se 05. 06. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jevrejska 2.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJIĆ GORDANA, rođena 09. 11. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Božić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURAŠINOVIĆ DRAGANA, rođena 06. 11. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod dr Veg Enike, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUNDEVIĆ LJILJANA, rođena 17. 07. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Krnčević Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LAZIĆ JASNA, rođena 12. 07. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KUKIĆ ŽELJANA, rođena 02. 05. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Etinski Veljka, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPADIĆ MIROSLAVA, rođena 11. 11. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vojnović Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BERETKA KATINKA, rođena 19. 06. 1985. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bozoki Antala, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ JELENA, rođena 03. 06. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEVTIĆ DANIJELA, rođena 21. 05. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOGIŠIĆ VESNA, rođena 13. 02. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ćurčić Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FILIPOVIĆ BOJANA, rođena 01. 08. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURIĆ SLOBODANKA, rođena 27. 01. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Đerković Miroslava, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MAKSIMOVIĆ SANJA, rođena 02. 01. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bednarik Snežane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MUJOVI EMINA, rođena 11. 10. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mujovi Mazlama, advokata u Petrovaradinu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SREĆKOVIĆ MILOŠ, rođen 06. 06. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Gostović Ilije, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUŽANIN NEMANJA, rođen 09. 08. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ SRĐAN, rođen 17. 07. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jovanović Miroja, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LEŠEVIĆ NIKOLA, rođen 19. 08. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ostojić Živka, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOŽOVIĆ BRANKO, rođen 21. 05. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Štrbac Radovana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PILIPOVIĆ ĐURICA, rođen 31. 10. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vignjević Stevana, advokata u Futogu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GLAVAŠEVIĆ NIKOLA, rođen 17. 06. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Glavašević Drage, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TUTULUGDŽIJA RADOVAN, rođen 20. 03. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vidić Manastirac Vidosave, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PANTELIĆ MILOŠ, rođen 27. 05. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Sretenović Milutina, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ERIĆ SLAĐANA, rođena 22. 03. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Milić Vladimira, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RATKELIĆ GORANA, rođena 26. 11. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Radulović Ž. Dragana, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KAMBER NEBOJŠA, rođen 14. 11. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jovanić Olivere, advokata u Subotici, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAREŽANIN NEMANJA, rođen 01. 03. 1985. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Parežanin Branka, advokata u Subotici, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VASKOVIĆ DANKA, rođena 01. 01. 1985. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Dragičević Milorada, advokata u Subotici, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOJEVIĆ NEBOJŠA, rođen 15. 04. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Radojević Danice, advokata u Zrenjaninu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VJEŠTICA BOJAN, rođen 29. 12. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Paskaš Dragana, advokata u Zrenjaninu, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOŠKIĆ SLAVKO, rođen 07. 04. 1957. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Boškić Jasmine, advokata u Odžacima, dana 05. 06. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POPESKU PAVEL, advokat u Vršcu sa danom 15. 03. 2009. godine, zbog odlaska u invalidsku penziju.
Rakitovan Romulus, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĆIRIĆ SRETKO, advokat u Vršcu sa danom 20. 05. 2009. godine, zbog preseljenja u Advokatsku komoru Zaječara.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TODOROVIĆ VLADIMIR, advokat u Kuli sa danom 31. 05. 2009. godine, radi penzionisanja.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Rubežić Puniša, advokat u Kuli, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ZARIĆ BRANISLAV, advokat u Kikindi sa danom 26. 05. 2009. godine, radi odlaska u invalidsku penziju.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Tubin Zdravko, advokat u Kikindi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOSTIĆ VLADISLAVA, advokat u Novom Sadu sa danom 09. 06. 2009. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Kostić Vladislav, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POPESKU PAVEL, advokat u Vršcu sa danom 15. 03. 2009. godine, zbog odlaska u invalidsku penziju.
Rakitovan Romulus, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĆIRIĆ SRETKO, advokat u Vršcu sa danom 20. 05. 2009. godine, zbog preseljenja u Advokatsku komoru Zaječara.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TODOROVIĆ VLADIMIR, advokat u Kuli sa danom 31. 05. 2009. godine, radi penzionisanja.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Rubežić Puniša, advokat u Kuli, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ZARIĆ BRANISLAV, advokat u Kikindi sa danom 26. 05. 2009. godine, radi odlaska u invalidsku penziju.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Tubin Zdravko, advokat u Kikindi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOSTIĆ VLADISLAVA, advokat u Novom Sadu sa danom 09. 06. 2009. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Kostić Vladislav, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JEZDIMIROVIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Igić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 05. 2009. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VUKOVIĆ MAŠAN, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Rošu Dorela, advokata u Pančevu, sa danom 21. 05. 2009. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DRAGIN DRAGAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Perić Anke, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 06. 2009. godine.

UZIMA SE na znanje da će LUKIĆ MILOŠU, advokatu u Kovinu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 04. 06. 2009. godine zbog postavljenja za načelnika Opštinske uprave Kovin.
Anđelkov Jovan, advokat u Kovinu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će GAVRIĆ ČUKVAS SLAVENKI, advokatskom pripravniku u Novom Sadu, mirovati status advokatskog pripravnika počev od 01. 06. 2009. godine zbog porodiljskog odsustva.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILIVOJEV ČUPIĆ VIDOSAVA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 05. 06. 2009. godine.
Vulić Branislav, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da će KNEŽEVIĆ ĐURAĐ, advokat u Pančevu, biti privremeno odsutan počev od 01. 06. 2009. godine.
Cimeša Vidosav, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ŠEVO NADA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 10. 05. 2009. godine.
Simić Dragan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MARKOV PAVLE, advokat u Kikindi, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze advokata, dana 11. 05. 2009. godine.
Midorović Vukica, advokat u Kikindi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ČEGAR MILOŠ, advokatski pripravnik u Bačkoj Palanci, nastavio sa vežbom nakon što mu je ista mirovala zbog civilnog služenja vojnog roka, dana 04. 06. 2009. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Tatalović Olja, advokatski pripravnik u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi KLJAJIĆ.

Uzima se na znanje da je POPOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Bečeju, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Subakov V. Miloša, advokata u Bečeju dana 25. 05. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Radovanović Branimira, advokata u Novom Sadu dana 26. 05. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je BERONJA BOŽIDAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6c, počev od 01. 06. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je BERONJA BILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6c, počev od 01. 06. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je PFAU KALMAN, advokat u Bečeju, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Gerberovih 39, počev od 01. 06. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je STEVANIĆ NIKOLA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Ferenca Fehera 1, počev od 01. 06. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je BULOVIĆ MILAN, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Mite Popovića 4/1, kancelarija 6, počev od 01. 06. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ĐAPIĆ DUŠANKA, advokat u Somboru, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Mite Popovića 4/1, kancelarija 6, počev od 01. 06. 2009. godine.