admin

Sa sednice Upravnog odbora 5. decembra 2008

MUMIN DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 03. 07. 1979. godine upisuje se 05. 12. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 27.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MUMIN DRAGANA, advokatski pripravnik kod Mumin Aleksandra, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 12. 2008. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

RVOVIĆ RADA, diplomirani pravnik, rođena 12. 01. 1980. godine upisuje se 05. 12. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Šolohova 17.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika RVOVIĆ RADA, advokatski pripravnik kod Jovanić Olivere, advokata u Subotici, sa danom 05. 12. 2008. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

NIKOLIĆ SVETLANA, diplomirani pravnik, rođena 29. 06. 1977. godine upisuje se 05. 12. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 76a/III.

MRNUŠTIK MAJA, diplomirani pravnik, rođena 10. 05. 1979. godine upisuje se 05. 12. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 40.

ČAUŠEVIĆ NELA, diplomirani pravnik, rođena 22. 12. 1975. godine upisuje se 05. 12. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 28.

ČEŠLJAREV BORIS, diplomirani pravnik, rođen 13. 03. 1980. godine upisuje se 05. 12. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17a.

KOSTIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 06. 11. 1948. godine upisuje se 05. 12. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Žarka Zrenjanina 2/I.

BERĆAN SLAVKO, diplomirani pravnik, rođen 25. 07. 1957. godine upisuje se 12. 12. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dimitrija Tucovića 4/II.

ŠOĆ SLOBODAN, diplomirani pravnik, rođen 29. 04. 1945. godine upisuje se 15. 12. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Kralja Petra Prvog 41.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUKIĆ NATAŠA, rođena 16. 12. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Prodanović Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ DRAŽAN, rođen 15. 10. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jovanić Olivere, advokata u Subotici, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TEPAVAC NIKOLA, rođen 13. 10. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Karanović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRABOVAC GORDANA, rođena 14. 04. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Dragović Tubić Vojislave, advokata u Novom Sadu, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJKOVIĆ DRAGAN, rođen 05. 03. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Anđelić Saše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BRAJKOVIĆ DUNJA, rođena 23. 09. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Radovanović Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVIČIĆ SANDRA, rođena 22. 02. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mušicki Pavla, advokata u Novom Sadu, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DAMJANOVIĆ SONJA, rođena 13. 03. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Uzelac Bojana, advokata u Subotici, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ JELENA, rođena 09. 03. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Subakov Miloša, advokata u Bečeju, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADIN MARIO, rođen 21. 07. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Radin Dragana, advokata u Zrenjaninu, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KUKULJ ZORAN, rođen 25. 09. 1971. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Martinović Milana, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOZOMORA JELENA, rođena 14. 10. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 05. 12. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠOĆ SLOBODAN, advokat u Kikindi sa danom 05. 12. 2008. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DAJČ LJUBICA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 11. 2008. godine, radi penzionisanja.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Dumanović Dubravka, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NEDELJKOVIĆ mr KATARINA, advokat u Novom Sadu sa danom 01. 12. 2008. godine, na lični zahtev.
Borđoški Kaćanski Jelisaveta, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADONJANIN ANDREA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radonjanin Mirele, advokata u Novom Sadu, sa danom 16. 11. 2008. godine, radi prelaska sa advokatsko pripravničkom vežbom na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LAZIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Molu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mihalek Endrea, advokata u Adi, sa danom 30. 11. 2008. godine, radi zasnivanja radnog odnosa.

UZIMA SE na znanje da će VUKOVIĆ MAŠANU, advokatskom pripravniku u Pančevu, mirovati status advokatskog pripravnika počev od 01. 09. 2008. godine zbog civilnog služenja vojnog roka.

UZIMA SE na znanje da je MATIJEVIĆ MARIĆ MARIJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 01. 12. 2008. godine.
Matijević Ivan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je MACURA MILICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Soro Siniše, advokata u Novom Sadu dana 30. 11. 2008. godine, te da istu nastavlja kod Soro Milorada, advokata u Bačkoj Palanci dana 01. 12. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je TRBOJEVIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik u Inđiji, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Jasika mr Nikole, advokata u Inđiji dana 30. 11. 2008. godine, te da istu nastavlja kod Jasika Rajke, advokata u Inđiji dana 01. 12. 2008. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je DAVIDOV STRAHINJA, advokat u Odžacima, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Sonje Marinković 21, počev od 18. 11. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je RADOVANOVIĆ BRANIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Šafarikova 3, počev od 14. 11. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je KRSTIĆ ZORAN, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Cara Dušana 18, počev od 01. 12. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MANOJLOVIĆ JADRANKA, advokat u Srbobranu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog Save 13, počev od 01. 12. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je BAŠIĆ ZORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 1, počev od 01. 12. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ŽIVKOV DIMITRIJE, advokat u Kikindi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jovana Jovanović Zmaja 2, počev od 01. 12. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je RADULOVIĆ Ž. DRAGAN, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog Dimitrija 6, počev od 02. 12. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je UKROPINA DANKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Bojovića 5, počev od 15. 12. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je PROVČI DARINKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6/1, počev od 01. 11. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MILIĆEVIĆ MILORAD, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 2, počev od 01. 11. 2008. godine.