admin

Sa sednice Upravnog odbora 4. septembra 2009

AMIŽIĆ RADIVOJ, diplomirani pravnik, rođen 03. 06. 1982. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 23.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika AMIŽIĆ RADIVOJ, advokatski pripravnik kod Bajić Saše, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 09. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

SIKIMIĆ MLADEN, diplomirani pravnik, rođen 16. 04. 1981. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg Ferenca Fehera 8.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SIKIMIĆ MLADEN, advokatski pripravnik kod Sikimić Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 09. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PUŠARA MILAN, diplomirani pravnik, rođen 19. 07. 1980. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Kraljevića Marka 51, stan 21.

ŠERFEZE JANKO, diplomirani pravnik, rođen 17. 06. 1974. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, dr Miroslava Tirše 1a.

LEKIĆ GALEČIĆ VERICA, diplomirani pravnik, rođena 04. 05. 1962. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Ćirila i Metodija 15, lokal 5.

VIDIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 03. 02. 1982. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 49.

MAKSIMOVIĆ NENAD, diplomirani pravnik, rođen 17. 06. 1960. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Lasla Gala 28a/46.

DIMITRIJEVIĆ ĐORĐE, diplomirani pravnik, rođen 09. 09. 1976. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Žablju, Trg kralja Petra Prvog 36.

KRAJNOVIĆ NENAD, diplomirani pravnik, rođen 21. 01. 1983. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoška 113.

RADOVIĆ NEBOJŠA, diplomirani pravnik, rođen 10. 11. 1969. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48.

LONČAREVIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 25. 12. 1978. godine upisuje se 04. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Apatinu, Srpskih vladara 42.

BANKOVAČKI DRAGICA, diplomirani pravnik, rođena 18. 08. 1950. godine upisuje se 14. 09. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ive Andrića 3.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARANOVIĆ MILICA, rođena 25. 06. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOSTIĆ TIJANA, rođena 18. 08. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GARČEV SVETLANA, rođena 05. 07. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Soro Siniše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZDRAVKOVIĆ MARIJA, rođena 09. 03. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vlajković Milana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BURIĆ ANA, rođena 08. 07. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Anđelić Stevana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PRVANOV JELENA, rođena 06. 03. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ NERA, rođena 31. 07. 1985. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Aleksić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUDIMLIĆ SVETLANA, rođena 24. 03. 1985. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Nešić Radomira, advokata u Bečeju, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BJELOBABA ALEKSANDAR, rođen 11. 01. 1986. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kovačević Boška, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MAKSIĆ DUŠAN, rođen 24. 03. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Maksić Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAVLOVIĆ MILUTIN, rođen 04. 04. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STIPANČEVIĆ VINKO, rođen 11. 11. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Žunić Vitomira, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KATIĆ NATAŠA, rođena 11. 04. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Divnić Slobodana, advokata u Inđiji, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PLAVŠIĆ SAŠA, rođen 20. 07. 1965. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vojnović Gorana, advokata u Odžacima, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SEMLEKAN NEMANJA, rođen 07. 11. 1986. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SLIJEPČEVIĆ MIRKO, rođen 22. 03. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Martinović Dragoljuba, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIHAJLOVIĆ ADRIANA, rođena 23. 01. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vojnović Branke, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ MILENKO, rođen 08. 11. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Grče Vladislave, advokata u Temerinu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TADIĆ MLADEN, rođen 24. 01. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Đurić Suman Štefice, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJIĆ JELENA, rođena 10. 05. 1985. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lalin Radovana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIDOVIĆ VOJIN, rođen 05. 02. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Dašić Dragana, advokata u Subotici, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GOMILANOVIĆ ZORAN, rođen 08. 09. 1966. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Milić Strahinje, advokata u Somboru, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JUKIĆ MANDIĆ ANKICA, rođena 02. 11. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Miković Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANČEVIĆ NATAŠA, rođena 02. 09. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Botić Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LATKOVIĆ MARKO, rođen 15. 03. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Radišić Guteša Vesne, advokata u Zrenjaninu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆULIBRK ADRIJANA, rođena 11. 12. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Todorović Dragana, advokata u Kikindi, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SUPIĆ BOJANA, rođena 14. 03. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Popović Branivoja, advokata u Novom Sadu, dana 04. 09. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BANKOVAČKI DRAGICA, advokat u Novom Sadu sa danom 04. 09. 2009. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOJIĆ SLAVKO, advokat u Pančevu sa danom 01. 09. 2009. godine, zbog penzionisanja.
Gluvakov Ljiljana, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Kojić Slavka.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČOVIĆ GAVRO, advokat u Subotici sa danom 31. 10. 2009. godine, zbog penzionisanja.
Zakić Katarina, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Čović Gavre.
Imenovani zadržava članstvo u Fondu posmrtnine Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja iz Imenika.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GRBOVIĆ VERA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radomirović Etore Zore, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 08. 2009. godine.

UZIMA SE na znanje da POPOVIĆ JUDITI, advokatu u Zrenjaninu, miruju prava i obaveze advokata počev od 15. 07. 2009. godine zbog izbora za narodnog poslanika u Naodnoj Skupštini Republike Srbije.
Juhas Šamu Erika, advokat u Mužlji, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da će JOKIĆ ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu, biti privremeno odsutan od 21. 09. 2009. do 01. 09. 2010. godine.
Jokić Milica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ŠEVO NADA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 22. 07. 2009. godine do 21. 07. 2010. godine.
Simić Dragan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je KARAJOVIĆ STOJA, advokat u Somboru, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolovanja počev od 09. 06. 2009. godine.
Matijević Vojo, advokat u Somboru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je DAMJANČEVIĆ MILICA, advokat u Sremskim Karlovcima, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 19. 07. 2009. godine.
Soro Mirjana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GOLIJANIN VOJIN, advokat u Zrenjaninu, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen, dana 08. 07. 2009. godine.
Đurin M. Miodrag, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je OSTOJIN JOVICA, advokat u Zrenjaninu, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen, dana 31. 07. 2009. godine.
Milićev Živkica, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SVILAR SANJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 27. 08. 2009. godine.
Zrnić Nenad, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MAJSTOROVIĆ ŽIVAN, advokat u Rumi, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno odsutan, dana 04. 09. 2009. godine.
Kocan Biljana, advokat u Rumi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SUBAKOV ALEKSANDRA, advokat u Bečeju, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 01. 09. 2009. godine.
Subakov V. Miloš, advokat u Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GAVRIĆ ČUKVAS SLAVENKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, nastavila sa vežbom nakon porodiljskog odsustva, dana 01. 09. 2009. godine.

UZIMA SE na znanje da je MUŠKINJA HAJNRIH ANIKO, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što su joj mirovala prava i obaveze advokata, dana 01. 10. 2009. godine.
Lalić Mrazek Milica, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

ODOBRAVA SE zahtev Jović Nikole, advokatskog pripravnika u Bačkoj Palanci, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jugović Vaskrsije, advokata u Bačkoj Palanci, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za još dva meseca četvrte godine, zaključno sa 01. 11. 2009. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Trifunović Ivana, advokatski pripravnik u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi TRIFUNOVIĆ-TOROVIĆ.

Uzima se na znanje da je RADIVOJEVIĆ STANISLAVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Popović Branivoja, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Radivojević Natalije, advokata u Novom Sadu dana 01. 09. 2009. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Zorica Nataša, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi ZORICA ŽIVKOVIĆ.

Uzima se na znanje da je POPOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Radovanović Branimira, advokata u Novom Sadu dana 25. 06. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Subakov V. Miloša, advokata u Bečeju dana 26. 06. 2009. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ŠKORIĆ ČEDOMIR, advokat u Sremskim Karlovcima, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Petrovaradin, Dinka Šimunovića 17, počev od 18. 08. 2009. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VAŠČIĆ ŽIVOTA, advokat u Novom Bečeju, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Dr Svetislava Kasapinovića 35, počev od 01. 09. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ŠIJAKOVIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Miše Dimitrijevića 72, počev od 01. 07. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je RAKIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Danila Kiša 32, počev od 15. 07. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ADAMOVIĆ SINIŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dunavska 13, počev od 01. 08. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je AMIDŽIĆ GRUJA, advokat u Bačkoj Palanci, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 37 A, počev od 14. 07. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je VUKOBRATOVIĆ DUŠAN, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Mite Popovića 4/1, počev od 01. 07. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je MIĆOVIĆ DRAGAN, advokat u Kovinu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Cara Lazara 147, počev od 01. 07. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ČOLIĆ DIVNA, advokat u Zrenjaninu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Žitni trg bb, Poslovni centar “Mala Varoš”, počev od 11. 08. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je MAJSTOROVIĆ ŽIVAN, advokat u Rumi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavna 189, počev od 04. 09. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je DAVIDOV STRAHINJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Mite Ružića 2, počev od 01. 09. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je odlukom Skupštine opštine Bečej, promenjen naziv ulice u kojoj se nalazi sedište advokatske kancelarije GAJIĆ TOMISLAVA, advokata u Bačkom Petrovom Selu, tako da ono sada glasi: Bačko Petrovo Selo,Teodora Ilića Češljara 5.