admin

Sa sednice Upravnog odbora 4. oktobra 2013

PAJOVIĆ ITANA, diplomirani pravnik, rođena 19. 03. 1980. godine upisuje se 04. 10. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Koste Racina 7/22.

ĐURIĆ ĐORĐE, diplomirani pravnik, rođen 13. 02. 1986. godine upisuje se 04. 10. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Karađorđeva 15, lokal 12/međusprat.

DAVID HARGITA, diplomirani pravnik, rođena 20. 05. 1983. godine upisuje se 04. 10. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kanjiži, Svetog Save 1/a.

LJUBISAVLJEVIĆ RADUL, diplomirani pravnik, rođen 16. 09. 1939. godine upisuje se 07. 10. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Borisa Kidriča 7.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SERATLIĆ MILJAN, rođen 02. 12. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Arsenijević Boška, advokata u Novom Sadu, dana 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIRIĆ ANA, rođena 22. 05. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mušicki Pavla, advokata u Novom Sadu, dana 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAKIĆEVIĆ KATARINA, rođena 23. 10. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đokić Sanje, advokata u Novom Sadu, dana 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANDRIĆ MAJA, rođena 25. 06. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KONDIĆ MILAN, rođen 24. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kristijan Jožefa, advokata u Temerinu, dana 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KORENOJ VRAČARIĆ IRINA, rođena 02. 10. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gligorić Srđana, advokata u Bečeju, dana 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠARČEVIĆ BOJANA, rođena 07. 09. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nešić Radomira, advokata u Bečeju, dana 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SEKULIĆ STRAHINJA, rođen 19. 03. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski Branislava, advokata u Somboru, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NEŠKOVIĆ PREDRAG, rođen 07. 03. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Josimović Mirjane, advokata u Rumi, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu METIKOŠ ANICA, rođena 20. 12. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovanović Zorana, advokata u Staroj Pazovi, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STEPANOVIĆ MARIJA, rođena 11. 12. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Divnić Slobodana, advokata u Inđiji, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MATUŠĆAK STEVA, rođen 29. 12. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Matušćak Jaromira, advokata u Šidu, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LJAHOVIĆ ALEKSANDRA, rođena 02. 08. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radulović Ž. Dragana, advokata u Sremskoj Mitrovici, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEREMIĆ JELENA, rođena 06. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Starčević S. Slađane, advokata u Sremskoj Mitrovici, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TADIĆ BRANISLAV, rođen 07. 02. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lončarević Dragoljuba, advokata u Sremskoj Mitrovici, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HEGEDIŠ ŽOLT, rođen 15. 04. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bucko Đerđa, advokata u Subotici, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOVANOVIĆ ALEKSANDRA, rođena 26. 09. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radovanović Slobodana, advokata u Bačkoj Topoli, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARČETA TAMARA, rođena 04. 04. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marčeta Ratka, advokata u Kikindi, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEČEK NENAD, rođen 19. 10. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Peček Stojana, advokata u Kikindi, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIOK DARKO, rođen 22. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Knežević Tihomira, advokata u Vršcu, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SIMIĆ JELENA, rođena 29. 09. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Petković Jovane, advokata u Pančevu, 04. 10. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LJUBISAVLJEVIĆ RADUL, advokat u Subotici sa danom 26. 09. 2013. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DŽEPINA MARINA, advokat u Novom Sadu sa danom 15. 09. 2013. godine, na lični zahtev.
Glumac Nataša, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine FILIPOVIĆ SLAVICA, advokat u Bečeju sa danom 04. 09. 2013. godine, zbog penzionisanja.
Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Zedi Valerija, advokat u Bečeju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ SLOBODAN, advokat u Subotici sa danom 25. 09. 2013. godine, na lični zahtev.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Kunić Miodrag, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ODOBAŠIĆ RADMILA, advokat u Staroj Pazovi sa danom 10. 07. 2012. godine, zbog razloga iz člana 40. stav 4 Zakona o advokaturi.
Kovačević Ljubinko, advokat u Staroj Pazovi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADUSIN BOSILJKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 09. 2013. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STANOJEVIĆ TATJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ćirjaković Gorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 25. 09. 2013. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LUKIĆ SANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 13. 09. 2013. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PAĐEN BOJAN, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Dragičević Milorada, advokata u Subotici, sa danom 02. 09. 2013. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TOMIČIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik u Sremskoj Mitrovici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Grujičić Dragoja, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 01. 08. 2013. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da MILIDRAGOVIĆ BILJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 03. 09. 2013. do 02. 09. 2014. godine.
Kitanović Bašić Branislava, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BEARA DANIJELI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 10. 09. 2013. do 09. 09. 2014. godine.
Radonjanin Mirela, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PAJOVIĆ KUTUZOV TIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 25. 09. 2013. do 23. 09. 2014. godine.
Šutalo Mezei Ivana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da STANIĆ FILIPOVIĆ JELENI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 03. 10. 2013. do 02. 10. 2014. godine.
Stanić Branislav, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MAJKIĆ ALEKSANDRI, advokatskom pripravniku u Kikindi, privremeno prestaje advokatsko pripravnička vežba zbog izbora na funkciju predsednice Skupštine opštine Kikinda, počev od 13. 09. 2013. godine, dok traje ova funkcija.

UZIMA SE na znanje da je BOŽIĆ MAJDA, advokat u Bačkoj Topoli, nastavila sa radom dana 01. 10. 2013. godine, nakon što joj je privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Hodžić Ahmet, advokat u Bačkoj Topoli, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je STANKOV BOGOLJUB, advokat u Zrenjaninu, nastavio sa radom dana 01. 09. 2013. godine, nakon što mu je privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Darijević Vićentije, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KOZLINA BOJANA, advokatski pripravnik u Inđiji, nastavila sa vežbom dana 25. 09. 2013. godine, nakon što je privremeno prestala sa obavljanjem vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Latinović Jovana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Latinović Brkić.

Uzima se na znanje da je STREHOVSKI JANKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Ćirjaković Gorana, advokata u Novom Sadu dana 12. 09. 2013. godine, te da istu nastavlja kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu, dana 13. 09. 2013. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Gužvić Mirjana, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi ĐERKOVIĆ.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Orelj Nika, advokatski pripravnik u Apatinu, promenila prezime, koje sada glasi PETROVIĆ.

Uzima se na znanje da je GARDINOVAČKI DUŠAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Gardinovački Zorić Marijane, advokata u Novom Sadu dana 17. 09. 2013. godine, te da istu nastavlja kod Ševo Nade, advokata u Novom Sadu, dana 18. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je MIŠČEVIĆ IVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu dana 25. 09. 2013. godine, te da istu nastavlja kod Nikolić Savin Isidore, advokata u Novom Sadu, dana 26. 09. 2013. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Rakić Bojana, advokatski pripravnik u Inđiji, promenila prezime, koje sada glasi KOZLINA.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Mitrović mr Gordana, advokat u Novom Sadu stekala naučni stepen doktora pravnih nauka.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ČEŠLJAREV BORIS, advokat u Novom Sadu, preselio sedište kancelarije u Zrenjanin, Pupinova 16, počev od 02. 10. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je RAJIĆ STEVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 8, počev od 01. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je BERĆAN ŽIVKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 8, počev od 01. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je BERĆAN SLAVKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 8, počev od 01. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je KLJAJIĆ mr DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miše Dimitrijevića 8 a, počev od 17. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ NEBOJŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miše Dimitrijevića 8 a, počev od 17. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je RAJAČIĆ SAŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Ferenca Fehera 1, počev od 18. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je NIKOLIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Ferenca Fehera 1, počev od 18. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je STEVANIĆ NIKOLA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Ferenca Fehera 1, počev od 18. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je PETKOVIĆ JOVANA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Njegoševa 1 a, počev od 16. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je VASKOVIĆ DANKA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Dimitrija Tucovića 5, počev od 01. 10. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je BORAL EGON, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevice Jovanovića 2 a, počev od 01. 10. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ NEBOJŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 43, počev od 22. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je LOBODA ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 19, počev od 30. 09. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je VUKELIĆ GORDANA, advokat u Somboru, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Pariska 1, počev od 01. 10. 2013. godine.