admin

Sa sednice Upravnog odbora 31. marta 2015

ŽAKULA SANDRA, diplomirani pravnik, rođena 12. 03. 1985. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 2.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ŽAKULA SANDRA, advokatski pripravnik kod Zečević Nenada, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 03. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

SOMBORAC TIJANA, diplomirani pravnik, rođena 19. 02. 1988. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Đorđa Rajkovića 17b, stan 42.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SOMBORAC TIJANA, advokatski pripravnik kod Filipović Branislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 03. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PRELIĆ PETAR, diplomirani pravnik, rođen 13. 12. 1984. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 10.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PRELIĆ PETAR, advokatski pripravnik kod Čolić Dragana, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 03. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

TODOROVIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 12. 11. 1989. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Generala Drapšina 8.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika TODOROVIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik kod Todorović Dragana, advokata u Kikindi, sa danom 30. 03. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MILOSAVLJEVIĆ STEVICA, diplomirani pravnik, rođen 17. 11. 1960. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 94.

SRĐANOV MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 24. 12. 1978. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Pavla Simića 2.

MARINKOV MILANA, diplomirani pravnik, rođena 29. 10. 1985. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 35/2.

MUKSINOVIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 25. 04. 1975. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoška 10/2, prizemlje.

MILENKOVIĆ MARINA, diplomirani pravnik, rođena 26. 09. 1984. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2/VII, lokal 2.

SMIEŠKO TAMAŠ, diplomirani pravnik, rođen 12. 01. 1982. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkom Petrovom Selu, Patrijarha Vićentija Prodanova 17.

MILIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 12. 08. 1983. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Irigu, Ribarski trg 24.

MITROVIĆ N. UROŠ, diplomirani pravnik, rođen 11. 03. 1977. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Generala Petra Aračića 4/6.

SABO LALIĆ DORA, diplomirani pravnik, rođena 25. 05. 1983. godine upisuje se 31. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Paje Marganovića 16.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐUKIĆ JELENA, rođena 21. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pereski Slavka, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČUTURIĆ DANIJELA, rođena 03. 11. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOMLENOVIĆ NINA, rođena 16. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gojković Aleksandre, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIJANOVIĆ SONJA, rođena 01. 02. 1975. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Antić Živke, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RILAK VESNA, rođena 25. 07. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TURANJANIN ANGELINA, rođena 20. 03. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Materić Jovanke, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BABIĆ JELENA, rođena 19. 06. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Čekić Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILJENOVIĆ DIJANA, rođena 15. 01. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Karadarević Sanje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARIČIĆ MARIJANA, rođena 18. 06. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ ANA, rođena 19. 05. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prodanović Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOJKOVIĆ IVA, rođena 28. 07. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Oberman Igora, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETROVIĆ EMILIJA, rođena 16. 11. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJANOVIĆ SUZANA, rođena 24. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TIMOTIĆ DRAGANA, rođena 11. 08. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mudrinić Maje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BELIĆ MILAN, rođen 10. 01. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JELOVAC DUŠAN, rođen 02. 07. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kljajić mr Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GALIĆ MILOŠ, rođen 29. 03. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Drinčić Budimira, advokata u Novom Sadu, dana 02. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PONJEVIĆ MILOŠ, rođen 21. 03. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korać Mihaila, advokata u Novom Sadu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RANKOVIĆ MILOŠ, rođen 20. 03. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KUKOLJ IVAN, rođen 22. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ukropina Danka, advokata u Novom Sadu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DESPOTOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 03. 09. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠAFHAUZER EMIL, rođen 28. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Katanić Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VITAZ VELIBOR, rođen 06. 08. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PANTELIĆ BOGDAN, rođen 22. 01. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DOJČINOVIĆ GORAN, rođen 01. 04. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ignjatić Danijela, advokata u Beočinu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TORBICA SARA, rođena 08. 09. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Paić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FERENC MARIA, rođena 16. 09. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Subakov V. Miloša, advokata u Bečeju, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARKOVIĆ NEMANJA, rođen 14. 12. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Babić Borisa, advokata u Subotici, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANIŠIN GORAN, rođen 12. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radišić Guteša Vesne, advokata u Zrenjaniu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANDREJEVIĆ NIKOLA, rođen 12. 10. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Andrejević Voislava, advokata u Zrenjaninu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADUSIN TIHANA, rođena 04. 09. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zekić Radivoja, advokata u Vršcu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUNJAK MILICA, rođena 17. 09. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žigić M. Dušana, advokata u Somboru, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LAZIĆ STEVAN, rođen 08. 07. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nonković Branka, advokata u Šidu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRAVICA ALEKSANDAR, rođen 30. 04. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Košić Bojana, advokata u Pančevu, dana 07. 04. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine INĐIĆ DRAGAN, advokat u Subotici sa danom 31. 03. 2015. godine, zbog penzionisanja.
Opačić Lidija, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine AGOŠTON BENČIK ERŽEBET, advokat u Subotici sa danom 28. 02. 2015. godine, zbog penzionisanja.
Sabo Noemi, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIAVEC BELA, advokat u Temerinu sa danom 29. 03. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Milovanović Danijela, advokat u Temerinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VOJVODIĆ MILAN, advokat u Novoj Pazovi sa danom 31. 03. 2015. godine, na lični zahtev.
Predojević Branislav, advokat u Staroj Pazovi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐURĐEVIĆ PETAR, advokat u Staroj Pazovi sa danom 31. 03. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Basta Milica, advokat u Staroj Pazovi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TONKOVIĆ JOSIP, advokat u Subotici sa danom 30. 03. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Erdelji Tonković Ana, advokat u Bajmoku, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SOLDAT NENAD, advokat u Novom Sadu sa danom 29. 03. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Miščević Vojislav, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TANASKOVIĆ ZORAN, advokat u Plandištu sa danom 29. 03. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Guteša Lazar, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MILKOV VESNA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 03. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Borđoški Milan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRUBIĆ ZORICA, advokat u Padeju sa danom 31. 03. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Zakić Sever, advokat u Novom Kneževcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MIŠČEVIĆ IVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Nikolić Savin Isidore, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 03. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SMOLIĆ LJILJANA, advokatski pripravnik u Rumi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Janošević Pere, advokata u Rumi, sa danom 01. 03. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐEKOVIĆ STEFAN, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jakovljević Stevana, advokata u Pančevu, sa danom 10. 03. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da BEARA DANIJELI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 19. 02. 2015. godine do 19. 02. 2017. godine.
Radonjanin Mirela, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VUJASIN IVANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja, počev od 05. 03. 2015. godine.
Simović Nataša, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ŠTAJNER JELENI, advokatskom pripravniku u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 07. 03. 2015. godine do 06. 03. 2016. godine.

UZIMA SE na znanje da je PEROVIĆ MARIĆ MIRJANA, advokat u Kikindi, nastavila sa radom dana 11. 03. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Perović Jelena, advokat u Kikindi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LAZAREVIĆ RADOVAN, advokat u Novom Sadu nastavio sa radom dana 01. 04. 2015. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Plačkov Dragana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Đorđević Aleksandra, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Kešelj.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Kostić Kaić Aleksandra, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Kostić.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ SUZANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Vujasin Ivane, advokata u Novom Sadu dana 05. 03. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Ivošević Milene, advokata u Novom Sadu, dana 06. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je PINĆIR ANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu dana 06. 03. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Boban Petra, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je BERETKA KLARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Đurašinović Dragane, advokata u Novom Sadu dana 28. 02. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Plavšić Ljiljane, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ SLAĐANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Mudrinić Maje, advokata u Novom Sadu dana 02. 03. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Polić Ljiljane, advokata u Novom Sadu, dana 03. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ARSENIJEVIĆ DARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu dana 09. 03. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Jeftić Saše, advokata u Novom Sadu, dana 10. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MALETAŠKI SANDRA, advokatski pripravnik u Bečeju, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Petrov Aleksandra, advokata u Bečeju dana 10. 03. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Silađi Mikloša, advokata u Bečeju, dana 11. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je DOKO IVANA, advokatski pripravnik u Subotici, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Tonković Josipa, advokata u Subotici dana 24. 03. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanjac Racić Nevenke, advokata u Subotici, dana 25. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MILIĆ MAJA, advokatski pripravnik u Novoj Pazovi, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Vojvodić Milana, advokata u Novoj Pazovi dana 31. 03. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Vujović Dragana, advokata u Staroj Pazovi, dana 01. 04. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je SLAVULJ SANELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Soldat Nenada, advokata u Novom Sadu dana 29. 03. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Miščević Vojislava, advokata u Novom Sadu, dana 30. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MIAVEC ATILA, advokatski pripravnik u Temerinu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Miavec Bele, advokata u Temerinu dana 26. 03. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Milovanović Danijele, advokata u Temerinu, dana 27. 03. 2015. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Ružić Miloša, advokatskog pripravnika u Vršcu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ružić Gradimira, advokata u Vršcu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 25. 05. 2016. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Bjekić Nade, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Bjekić mr Zore, advokata u Novom Sadu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 02. 04. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je VERUŠEVSKI DIVKA, advokat u Novim Banovcima, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vidovdanski trg 3, počev od 23. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je VLAJNIĆ MIODRAG, advokat u Kikindi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miloša Velikog 3, počev od 01. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je DAVIDOV LAZAR, advokat u Odžacima, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Knez Mihajlova 21, počev od 10. 03. 2015. godine.