admin

Sa sednice Upravnog odbora 31. maja 2013

ILIĆ JOVANA, diplomirani pravnik, rođena 15. 09. 1984. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 16a/IV, stan 17.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ILIĆ JOVANA, advokatski pripravnik kod Kapun Dragana, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 05. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KURTINOVIĆ SLAVICA, diplomirani pravnik, rođena 02. 06. 1978. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg Ferenca Fehera 1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KURTINOVIĆ SLAVICA, advokatski pripravnik kod Kostrešević Vladenke, advokata u Kovilju, sa danom 30. 05. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

SILIĆ LJUBICA, diplomirani pravnik, rođena 19. 01. 1983. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Arsenija Čarnojevića 16/45.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SILIĆ LJUBICA, advokatski pripravnik kod Vesković Miomire, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 30. 05. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

VIDICKI BRANISLAVA, diplomirani pravnik, rođena 03. 10. 1975. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg republike 10.

TEPIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 28. 01. 1984. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 26.

ARSIĆ NEBOJŠA, diplomirani pravnik, rođen 14. 11. 1977. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vladike Ćirića 19.

MILIĆ T. SINIŠA, diplomirani pravnik, rođen 24. 09. 1965. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 20/I, stan 5.

TOMIN JELENA, diplomirani pravnik, rođena 24. 10. 1983. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Žablju, Nikole Tesle 39/I.

STAJIĆ ILONA, diplomirani pravnik, rođena 30. 05. 1952. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Eugena Kumičića 15, stan 2.

GAGIĆ MARJAN, diplomirani pravnik, rođen 29. 07. 1977. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Kralja Petra Prvog 6/A.

KNEŽEVIĆ DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 05. 12. 1983. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 13.

PUDAR VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 28. 01. 1983. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg mladenaca 5.

MANDIĆ RADE, diplomirani pravnik, rođen 25. 10. 1976. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vrbasu, Maršala Tita 83/II, stan 7.

STANOJEV MLADEN, diplomirani pravnik, rođen 12. 01. 1983. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Trg oslobođenja 3.

FILIPOVIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 28. 03. 1981. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Glavna 176/9a “TC Atrijum”.

MITROVIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 24. 08. 1983. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Beloj Crkvi, Dejana Brankova 1a.

MILOVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 10. 05. 1979. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Vase Stajića 7.

RAJIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 14. 03. 1973. godine upisuje se 31. 05. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, 4. jula 31/15.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠOKLOVAČKI NIKOLA, rođen 18. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Apro Ljubomira, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRKLJUŠ MILAN, rođen 01. 11. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šereš Šimon Marije, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAPIĆ BOJAN, rođen 02. 04. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SOMER VIŠNJA, rođena 31. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žikić Ljubice, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NOVAK EMILIJA, rođena 26. 08. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marić Rajka, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VARGA MARINA, rođena 07. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zeveđi Olivera, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOMAZEC MIRJANA, rođena 26. 01. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LASICA BILJANA, rođena 03. 12. 1974. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Koste, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SENDERAK TAMARA, rođena 13. 02. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ignjatić Danijela, advokata u Beočinu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETRUŠIĆ IVAN, rođen 04. 02. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Subakov Miloša, advokata u Bečeju, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GOLIĆ JASENKA, rođena 14. 07. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Golić Spomenke, advokata u Zrenjaninu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAVIĆEVIĆ JELENA rođena 06. 12. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlov Tatjane, advokata u Zrenjaninu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BERAK DEANA, rođena 14. 06. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Darijević Vićentija, advokata u Zrenjaninu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SEKULIĆ MILAN, rođen 25. 10. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kereši Kristijana, advokata u Zrenjaninu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZELJKOVIĆ JOVICA, rođen 11. 01. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stoiljkovski Vladimira, advokata u Zrenjaninu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MAĆOŠ MARINA, rođena 30. 01. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marićević Miodraga, advokata u Kikindi, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MACANOVIĆ SLOBODAN, rođen 15. 08. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Macanović Mirka, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOMIČIĆ MARIJANA, rođena 10. 08. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grujičić Dragoja, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GARIĆ MILOŠ, rođen 19. 09. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovanović Zorana, advokata u Staroj Pazovi, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PREDOJEVIĆ DUŠAN, rođen 03. 12. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Predojević Branislava, advokata u Staroj Pazovi, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEVIĆ SMILJKA, rođena 25. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ćetojević Dušana, advokata u Staroj Pazovi, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZORIĆ DRAGANA, rođena 10. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Filipović Dragane, advokata u Inđiji, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DOKO IVANA, rođena 09. 06. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tonković Josipa, advokata u Subotici, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOKOVIĆ PETAR, rođen 06. 11. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Basarić Predraga, advokata u Pančevu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DRAGODAN KRISTIAN, rođen 03. 02. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popi Mirće, advokata u Vršcu, dana 31. 05. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

Utvrđuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 83. stav 1. tačka 9. Zakona o advokaturi i člana 244. stav 1. tačka 9. Statuta Advokatske komore Srbije pa se primenom člana 83. stav 3. Zakona o advokaturi i 244. stav 4. Statuta Advokatske komore Srbije briše iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GORDANA RAKIĆ, advokat u Novom Sadu, sa danom 01. 12. 2012. godine.
Snežana Silaški, advokat iz Novog Sada, imenuje se za preuzimatelja predmeta kancelarije Gordane Rakić, advokata iz Novog Sada.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MATIJEVIĆ PAPULIN INES, advokat u Novom Sadu sa danom 05. 06. 2013. godine, radi preseljenja advokatske kancelarije na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VUKOJE NATAŠA, advokat u Temerinu sa danom 31. 05. 2013. godine, na lični zahtev.
Popović Milenko, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TRUHAR BRANIMIR, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 09. 05. 2013. godine, na lični zahtev.
Mladenovski Sergej, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STOJAKOVIĆ ALEKSANDAR, advokat u Vršcu sa danom 14. 05. 2013. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Medaković Gordan, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VESELINOV KATARINA, advokatski pripravnik u Čoki, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Lazić Isidora, advokata u Čoki, sa danom 19. 05. 2013. godine.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MATIĆ MINA (principal KUPRES SLAĐANA,Novi Sad sa danom 01.04.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VESELINOVIĆ IVANA (principal ZEVEĐI OLIVER,Novi Sad sa danom 01.04.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KRMPOT GORDANA (principal BABIĆ POPOVIĆ NIKOLINA,Novi Sad sa danom 01.04.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ARSENOV MIROSLAV (principal RAKIĆ RADOVAN,Novi Sad sa danom 01.04.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BORČIĆ SLOBODAN (principal VOJNOVIĆ MILAN,Novi Sad sa danom 30.04.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PILIPOVIĆ SARA (principal BOGOVAC PREDRAG,Novi Sad sa danom 30.04.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SAVIĆ TAMARA (principal GUCUNJA MILAN,Novi Sad sa danom 04.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JARIĆ JASMINA (principal PECOVSKI NIKOLA,Apatin sa danom 04.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SUJIĆ NEBOJŠA (principal SUJIĆ MIRJANA,Novi Sad sa danom 04.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BITEVIĆ MILJANA (principal OSTOJIN JOVICA,Zrenjanin sa danom 04.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADOJČIĆ BOJANA (principal UZELAC DUŠAN,Novi Sad sa danom 04.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ŽUTIĆ PETAR (principal DORIĆ ŽARKO,Novi Sad sa danom 04.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADIVOJEVIĆ SRĐAN (principal RADIVOJEVIĆ NATALIJA,Novi Sad sa danom 24.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LEKIĆ SVETOZAR (principal MILIĆ KOSTA,Novi Sad sa danom 24.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TALANČEVSKI MARKO (principal KOVAČEVIĆ SRĐAN,Novi Sad sa danom 27.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine UDOVIČIĆ BILJANA (principal KRPIĆ BISERKA,Subotica sa danom 27.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LOJPUR DEJAN (principal FILIPOVIĆ UZELAC JASMINA,Subotica sa danom 27.05.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ČUBRILO MIODRAG (principal ĐURĐEV DUŠAN,Temerin sa danom 04.03.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐAKOVIĆ MARKO (principal ĐAKOVIĆ JOVANKA,Novi Sad sa danom 04.03.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RAKIĆ TAMARA (principal KUPRES SLAĐANA,Novi Sad sa danom 04.03.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MALETIĆ SVETLANA (principal VLA BOGDAN,Novi Sad sa danom 04.03.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VASILJEVIĆ MARINA (principal RADOVANOVIĆ BRANIMIR,Novi Sad sa danom 04.03.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KOSANOVIĆ MARKO (principal VLAJKOVIĆ MILAN,Novi Sad sa danom 04.03.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BOJOVIĆ VLADIMIR (principal ANTIĆ BRANISLAV,Novi Sad sa danom 04.03.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KNEŽEVIĆ DUŠAN (principal PRIMOVIĆ GORDANA,Novi Sad sa danom 26.03.2013. godine zbog isteka advokatsko pripravničke vežbe

UZIMA SE NA ZNANJE da BJEKIĆ ALEKSANDRI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 04. 03. 2013. do 03. 03. 2014. godine.
Sabo Zvonko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ĐURĐEV SVETLANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 20. 05. 2013. godine, nakon što joj je privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Milić Kosta, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Lalatović Maja, advokat u Subotici, promenila prezime, koje sada glasi Lalatović Salatić.

Uzima se na znanje da je STANOJEVIĆ TATJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu dana 23. 05. 2013. godine, te da istu nastavlja kod Ćirjaković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je DŽEPINA MARINA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Ferenca Fehera 8, počev od 15. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je TEŠANOVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 22, počev od 01. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je IGIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 47, počev od 03. 06. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je KRAJNOVIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Feher Ferenca 1, počev od 07. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je BJELOBABA ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 26, počev od 09. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je FILIPOVIĆ R. MIODRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4/III, stan 6, počev od 27. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je RADOVANOV MILENKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4/III, stan 6, počev od 27. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je MUDRINIĆ DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4/III, stan 6, počev od 27. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je DAVIDOV STRAHINJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Školska 14 B/2, počev od 01. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je PUPAVAC BORISLAV, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stari šor 129, počev od 01. 06. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je ŽIVKOVIĆ ŽIVKO, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 15, počev od 13. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je MILUTINOVIĆ BRANISLAV, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 1, počev od 22. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je MALETIĆ VLADISLAV, advokat u Rumi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavna 176/9a “TC Atrijum”, počev od 20. 05. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je GRBIĆ NIKOLA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Musića 15, počev od 27. 05. 2013. godine.