admin

Sa sednice Upravnog odbora 30. septembra 2011

SUVARA BRANKA, diplomirani pravnik, rođena 23. 07. 1984. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Skojevska 1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SUVARA BRANKA, advokatski pripravnik kod Travar Riste, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MITROVIĆ GORAN, diplomirani pravnik, rođen 25. 03. 1977. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 1.

ĐORĐEVIĆ mr DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 23. 02. 1975. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 1.

VILOV MARIN, diplomirani pravnik, rođen 20. 04. 1962. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Mirka Bogovića 5.

LOŠIĆ NATALIJA, diplomirani pravnik, rođena 23. 11. 1983. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Senti, Poštanska 4.

RATKELIĆ GORANA, diplomirani pravnik, rođena 26. 11. 1982. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Bosutski put 127.

VREKIĆ dr DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 06. 09. 1958. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Jug Bogdana 14, lokal 11.

MARINKOVIĆ KULJHAVI ZORICA, diplomirani pravnik, rođena 31. 07. 1961. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Branka Radičevića 12-14, lokal 13.

ČELIĆ TATJANA, diplomirani pravnik, rođena 03. 01. 1969. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Glavna 176, Poslovni centar Atrijum, lokal LS6.

PETKOVIĆ VIDIĆ RADMILA, diplomirani pravnik, rođena 11. 02. 1968. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Stanka Paunović Veljka 141.

ĐURIŠIĆ DRAGOMIR, diplomirani pravnik, rođen 05. 02. 1954. godine upisuje se 30. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Beloj Crkvi, Dositejeva bb – Lamela 3.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STEFANIŠIN ŽANA, rođena 29. 01. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ignjatić Danijela, advokata u Beočinu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARAVEZIĆ ŽANA, rođena 26. 07. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grba Božidara, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IVKOVIĆ JELENA, rođena 06. 10. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARAŠ IVANA, rođena 25. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADULOVIĆ LJUBICA, rođena 20. 09. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod mr Kljajić Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADUSIN BOSILJKA, rođena 26. 05. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ VERICA, rođena 15. 10. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DIVLJAK SANJA, rođena 13. 08. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Željka Marovića, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DIVJAK SANJA, rođena 22. 11. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lekić Vesne, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKOVIĆ JELENA, rođena 08. 04. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zelinčević Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUJOVIĆ VANJA, rođena 31. 08. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šoti Feđe, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVKOV ZORICA, rođena 18. 06. 1969. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CARAN MIRČEA, rođen 25. 07. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVIĆ MILORAD, rođen 01. 02. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovičić Ranka, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NEDELJKOV MILAN, rođen 09. 02. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nedeljkov Đorđa, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUJIČIĆ BOGDAN, rođen 20. 06. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vujičić Radomira, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BLANUŠA NATALIJA, rođena 23. 04. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ivančević Božidara, advokata u Somboru, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALINČIĆ SARA, rođena 23. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Strahinje, advokata u Somboru, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKIČEVIĆ STEFAN, rođen 06. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vukičević Radivoja, advokata u Somboru, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ORELJ NIKA, rođena 12. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Orelj Zorana, advokata u Apatinu, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SALAK VLADIMIR, rođen 09. 10. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Joksović Marije, advokata u Kuli, dana 30. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRUJIĆ DUŠAN, advokat u Zrenjaninu sa danom 16. 09. 2011. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Popović Zoran, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Grujić Dušana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠKUNDRIĆ MIODRAG, advokat u Pančevu sa danom 31. 08. 2011. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Jakovljević Stevan, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Škundrić Miodraga.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TELĐEŠI IŠTVAN, advokat u Bačkoj Topoli sa danom 26. 08. 2011. godine, usled smrti.
Halas Atila, advokat u Bačkoj Topoli, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Telđeši Ištvana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SAMARDŽIĆ VLADIMIR, advokat u Sečnju sa danom 15. 08. 2011. godine, usled smrti.
Vujović Zoran, advokat u Sečnju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Samardžić Vladimira.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GAĆEŠA ANA-JASMINA, advokat u Novom Sadu sa danom 14. 09. 2011. godine, usled smrti.
Mostarac Goran, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Gaćeša Ana-Jasmine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOVIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik u Bačkoj Palanci, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Amidžić Gruje, advokata u Bačkoj Palanci, sa danom 05. 09. 2011. godine.
UZIMA SE NA ZNANJE da KOVAČEVIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva od 26. 08. 2011. do 24. 08. 2012. godine.
Tankosić Dragan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da NIKOLIĆ SVETLANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva od 22. 09. 2011. do 20. 09. 2012. godine.
Babić Nikolina, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PROKIĆ MIRJANI, advokatu u Sremskoj Mitrovici, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 16. 09. 2011. do 16. 09. 2012. godine.
Cundra Zorica, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BULOVIĆ MILANU, advokatu u Somboru, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolesti počev od 25. 09. 2011. godine.
Gvojić Željko, advokat u Somboru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da LAUŠEVIĆ MAJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini RS, počev od 01. 09. 2011. godine, dok traje poslanički mandat.
Amižić Radivoj, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Vidaković Tamara, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi MOJSEJEV.

Uzima se na znanje da je KRNAJSKI LAZAREV JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Mihajlović Dejana, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2011. godine, te da istu nastavlja kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu dana 01. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je VUČKOVIĆ OLIVERA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu dana 29. 08. 2011. godine, te da istu nastavlja kod Todorović Miloša, advokata u Novom Sadu dana 30. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je CVEJIĆ NENAD, advokatski pripravnik u Banatskom Brestovcu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Perić Kose, advokata u Banatskom Brestovcu dana 09. 09. 2011. godine, te da istu nastavlja kod Horovic Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je DAUTOVIĆ NINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Glumac Nataše, advokata u Novom Sadu dana 12. 09. 2011. godine, te da istu nastavlja kod Roljić Jove, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 13. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da su KUVIZIĆ ŽELJKO i TADIĆ NIKOLA, advokati u Novom Sadu, osnovali Zajedničku advokatsku kancelariju sa sedištem u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6/6, prvi sprat, počev od 05. 09. 2011. godine.

UZIMA SE na znanje da je TEŠANOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu, nastavila da obavlja vežbu nakon što je bila privremeno sprečena zbog porodiljskog odsustva, dana 05. 09. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MATEJIĆ ŽIVOJIN, advokat u Pančevu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Crepaju, Beogradska 39, počev od 03. 09. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VLA BOGDAN, advokat u Futogu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Sremska 3, počev od 30. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MIHAJLOVIĆ DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Gogoljeva 13A, počev od 15. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MIŠČEVIĆ VOJISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Doža Đerđa 2, počev od 18. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MILJKOVIĆ SRĐAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar Jovana Dučića 36/214, počev od 19. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je ALANOVIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 4/1, počev od 19. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je KULJHAVI JANKO, advokat u Staroj Pazovi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Branka Radičevića 12-14, lokal 13, počev od 12. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je ČIPAK SINTIJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 7, počev od 15. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je SOKIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gogoljeva 13A, počev od 15. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURIĆ M. BILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 17/1, počev od 01. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je VELIKINAC GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 48B, počev od 01. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je VITOMIROVIĆ NEMANJA, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Đure Đakovića 15, počev od 12. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ SLOBODAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg cara Jovana Nenada 15/5, počev od 01. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je RACIĆ DRAŽEN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Đure Đakovića 15, počev od 12. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je VUJOVIĆ ZORAN, advokat u Sečnju, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vožda Karađorđa 55, počev od 16. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je AMIDŽIĆ NAĐ SVETLANA, advokat u Somboru, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Mite Popovića 4 (u dvorištu), počev od 15. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je PERIĆ DAMIR, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Staparski put 20, počev od 28. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je BOGOVAC PREDRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 4, počev od 28. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je JOVANČEVIĆ RADOMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 4, počev od 28. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je KALUĐERSKI MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 4, počev od 28. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je OMERAGIĆ PANTIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 4, počev od 28. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je UZELAC MILENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 4, počev od 28. 09. 2011. godine.