admin

Са седнице Управног одбора 30. септембра 2011

СУВАРА БРАНКА, дипломирани правник, рођена 23. 07. 1984. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Скојевска 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника СУВАРА БРАНКА, адвокатски приправник код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИТРОВИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 25. 03. 1977. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 1.

ЂОРЂЕВИЋ мр ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 23. 02. 1975. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 1.

ВИЛОВ МАРИН, дипломирани правник, рођен 20. 04. 1962. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Мирка Боговића 5.

ЛОШИЋ НАТАЛИЈА, дипломирани правник, рођена 23. 11. 1983. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Поштанска 4.

РАТКЕЛИЋ ГОРАНА, дипломирани правник, рођена 26. 11. 1982. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Босутски пут 127.

ВРЕКИЋ др ДУШАН, дипломирани правник, рођен 06. 09. 1958. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Југ Богдана 14, локал 11.

МАРИНКОВИЋ КУЉХАВИ ЗОРИЦА, дипломирани правник, рођена 31. 07. 1961. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Бранка Радичевића 12-14, локал 13.

ЧЕЛИЋ ТАТЈАНА, дипломирани правник, рођена 03. 01. 1969. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 176, Пословни центар Атријум, локал ЛС6.

ПЕТКОВИЋ ВИДИЋ РАДМИЛА, дипломирани правник, рођена 11. 02. 1968. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Станка Пауновић Вељка 141.

ЂУРИШИЋ ДРАГОМИР, дипломирани правник, рођен 05. 02. 1954. године уписује се 30. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Белој Цркви, Доситејева бб – Ламела 3.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕФАНИШИН ЖАНА, рођена 29. 01. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Игњатић Данијела, адвоката у Беочину, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАВЕЗИЋ ЖАНА, рођена 26. 07. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грба Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 06. 10. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРАШ ИВАНА, рођена 25. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код др Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУЛОВИЋ ЉУБИЦА, рођена 20. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код мр Кљајић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУСИН БОСИЉКА, рођена 26. 05. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ВЕРИЦА, рођена 15. 10. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИВЉАК САЊА, рођена 13. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жељка Маровића, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИВЈАК САЊА, рођена 22. 11. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лекић Весне, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 08. 04. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зелинчевић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈОВИЋ ВАЊА, рођена 31. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шоти Феђе, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВКОВ ЗОРИЦА, рођена 18. 06. 1969. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦАРАН МИРЧЕА, рођен 25. 07. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЋ МИЛОРАД, рођен 01. 02. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Ранка, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕДЕЉКОВ МИЛАН, рођен 09. 02. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Недељков Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈИЧИЋ БОГДАН, рођен 20. 06. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вујичић Радомира, адвоката у Сремској Митровици, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАНУША НАТАЛИЈА, рођена 23. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Иванчевић Божидара, адвоката у Сомбору, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛИНЧИЋ САРА, рођена 23. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКИЧЕВИЋ СТЕФАН, рођен 06. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукичевић Радивоја, адвоката у Сомбору, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОРЕЉ НИКА, рођена 12. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Орељ Зорана, адвоката у Апатину, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САЛАК ВЛАДИМИР, рођен 09. 10. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић Марије, адвоката у Кули, дана 30. 09. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРУЈИЋ ДУШАН, адвокат у Зрењанину са даном 16. 09. 2011. године, због пензионисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Поповић Зоран, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Грујић Душана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШКУНДРИЋ МИОДРАГ, адвокат у Панчеву са даном 31. 08. 2011. године, због заснивања радног односа.
Јаковљевић Стеван, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Шкундрић Миодрага.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТЕЛЂЕШИ ИШТВАН, адвокат у Бачкој Тополи са даном 26. 08. 2011. године, услед смрти.
Халас Атила, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Телђеши Иштвана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине САМАРЏИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Сечњу са даном 15. 08. 2011. године, услед смрти.
Вујовић Зоран, адвокат у Сечњу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Самарџић Владимира.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАЋЕША АНА-ЈАСМИНА, адвокат у Новом Саду са даном 14. 09. 2011. године, услед смрти.
Мостарац Горан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Гаћеша Ана-Јасмине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, на адвокатско приправничкој вежби код Амиџић Грује, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 05. 09. 2011. године.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства од 26. 08. 2011. до 24. 08. 2012. године.
Танкосић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НИКОЛИЋ СВЕТЛАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства од 22. 09. 2011. до 20. 09. 2012. године.
Бабић Николина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПРОКИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 16. 09. 2011. до 16. 09. 2012. године.
Цундра Зорица, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БУЛОВИЋ МИЛАНУ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести почев од 25. 09. 2011. године.
Гвојић Жељко, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАУШЕВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за народног посланика у Народној скупштини РС, почев од 01. 09. 2011. године, док траје посланички мандат.
Амижић Радивој, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Видаковић Тамара, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи МОЈСЕЈЕВ.

Узима се на знање да је КРНАЈСКИ ЛАЗАРЕВ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Михајловић Дејана, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2011. године, те да исту наставља код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду дана 01. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ВУЧКОВИЋ ОЛИВЕРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду дана 29. 08. 2011. године, те да исту наставља код Тодоровић Милоша, адвоката у Новом Саду дана 30. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је ЦВЕЈИЋ НЕНАД, адвокатски приправник у Банатском Брестовцу, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Перић Косе, адвоката у Банатском Брестовцу дана 09. 09. 2011. године, те да исту наставља код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ДАУТОВИЋ НИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Глумац Наташе, адвоката у Новом Саду дана 12. 09. 2011. године, те да исту наставља код Рољић Јове, адвоката у Сремској Митровици, дана 13. 09. 2011. године.

Узима се на знање да су КУВИЗИЋ ЖЕЉКО и ТАДИЋ НИКОЛА, адвокати у Новом Саду, основали Заједничку адвокатску канцеларију са седиштем у Новом Саду, Максима Горког 6/6, први спрат, почев од 05. 09. 2011. године.

УЗИМА СЕ на знање да је ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник на адвокатско приправничкој вежби код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, наставила да обавља вежбу након што је била привремено спречена због породиљског одсуства, дана 05. 09. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАТЕЈИЋ ЖИВОЈИН, адвокат у Панчеву, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Црепају, Београдска 39, почев од 03. 09. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЛА БОГДАН, адвокат у Футогу, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Сремска 3, почев од 30. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гогољева 13А, почев од 15. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је МИШЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дожа Ђерђа 2, почев од 18. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је МИЉКОВИЋ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Јована Дучића 36/214, почев од 19. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је АЛАНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 4/1, почев од 19. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је КУЉХАВИ ЈАНКО, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Радичевића 12-14, локал 13, почев од 12. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ЧИПАК СИНТИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 15. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је СОКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гогољева 13А, почев од 15. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ЂУРИЋ М. БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17/1, почев од 01. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ВЕЛИКИНАЦ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 48Б, почев од 01. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Ђаковића 15, почев од 12. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Јована Ненада 15/5, почев од 01. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је РАЦИЋ ДРАЖЕН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Ђаковића 15, почев од 12. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ВУЈОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Сечњу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Вожда Карађорђа 55, почев од 16. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је АМИЏИЋ НАЂ СВЕТЛАНА, адвокат у Сомбору, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4 (у дворишту), почев од 15. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ ДАМИР, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стапарски пут 20, почев од 28. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је БОГОВАЦ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 4, почев од 28. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНЧЕВИЋ РАДОМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 4, почев од 28. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је КАЛУЂЕРСКИ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 4, почев од 28. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је ОМЕРАГИЋ ПАНТИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 4, почев од 28. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је УЗЕЛАЦ МИЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 4, почев од 28. 09. 2011. године.