admin

Sa sednice Upravnog odbora 30. septembra 2005.

ARSENIJEVIĆ BOŠKO, diplomirani pravnik, rođen 09. 12. 1965. godine, upisuje se 30. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Njegoševa 24.

ŠMRKIĆ MILIVOJE, diplomirani pravnik, rođen 06. 08. 1957. godine, upisuje se 30. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 43.

JOVIČIĆ RANKO, diplomirani pravnik, rođen 24. 05. 1957. godine, upisuje se 30. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Đorđevića 6.

KARAĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 07. 06. 1976. godine, upisuje se 30. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Žablju, Svetog Nikole 41.

NAGEL JANOŠ, diplomirani pravnik, rođen 25. 05. 1962. godine, upisuje se 30. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kanjiži, Bolnička 2.

SUBOTIĆ SINIŠA, diplomirani pravnik, rođen 07. 09. 1965. godine, upisuje se 30. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Trg Ćire Milekića 2.

LETIĆ MIROSLAV, diplomirani pravnik, rođen 28. 05. 1939. godine, upisuje se 30. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 44/1.

BAJIĆ MIROSLAV, diplomirani pravnik, rođen 09. 10. 1942. godine, upisuje se 17. 10. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Senti, Poštanska 1.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAVLIĆ SVJETLANA, rođena 11. 07. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kovačević Boška, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VESELINOV JELENA, rođena 21. 02. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lakićević dr Vuksana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIUČIN MILORAD, rođen 08. 11. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Marković Dušanke, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DIMITRIJEVIĆ ĐORĐE, rođen 09. 09. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mihajlović Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GOSTOVIĆ ILIJA, rođen 16. 01. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Perković Miroslava, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LJUBIČIĆ ĐURO, rođen 05. 09. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bulović Milana, advokata u Somboru, dana 30. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NAKOV MARJAN, rođen 01. 04. 1972. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Cimeša Vidosava, advokata u Pančevu, dana 30. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DOBROSAVLJEV LJUBIŠA, rođen 30. 12. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Dobrosavljev Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEJOVIĆ DRAGANA, rođena 12. 08. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Šereš Šimon Marije, advokata u Novom Sadu, dana 30. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BAJIĆ MIROSLAV, advokat u Senti sa danom 09. 10. 2005. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LAKIĆ SRĐAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ristić Dragoslava, advokata u Novom Sadu, sa danom 20. 09. 2005. godine.

Utvrđuje se da je privremena zabrana obavljanja advokatske delatnosti izrečena Agošton Gabrijeli, advokatu u Subotici, utvrđena rešenjem Upravnog odbora broj 146/05 od 06. 05. 2005. godine prestala da važi 19. 09. 2005. godine.

Čabarkapa Goran, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će BAŠIĆ DUŠANU, advokatu u Novom Sadu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 05. 09. 2005. godine zbog odsluženja vojnoj roka u civilnoj službi.

Puhalović Aleksandar, advokat u Novom Sadu se postavlja za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je CVEJIN MILOŠ, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 08. 09. 2005. godine.

Vlajković Milan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je JUHAS ŠAMU ERIKA, advokat u Mužlji, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 19. 06. 2005. godine.

Popović Judita, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je RIBAROV ZORAN, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze advokata, dana 17. 09. 2005. godine.

Ristić Dragoslav, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LEŠKOV MIROSLAV, advokat u Bačkoj Palanci, nastavio privremene sprečenosti, dana 06. 09. 2005. godine.

Babić Milan, advokat u Bačkoj Palanci, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da su MATIJEVIĆ IVAN i MATIJEVIĆ MARIJANA, advokati u Novom Sadu, osnovali Udruženu advokatsku kancelariju sa sedištem u Novom Sadu, Radnička 14/III, počev od 05. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da su POPOVIĆ VUJICA i TANCIK JAROSLAV, advokati u Odžacima, raskinuli ugovor o osnivanju Zajedničke advokatske kancelarije dana 31. 08. 2005. godine.

Od 01. 09. 2005. godine nastavljaju samostalno da obavljaju advokatsku delatnost i to Tancik Jaroslav na dosadašnjoj adresi, a Popović Vujica na adresi Bačka Palanka, Jug Bogdana 60.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Naumovska Nikić Jelena, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi NIKIĆ.

Uzima se na znanje da je LEKIĆ VESNA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Anđelić Stevana, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2005. godine, te da istu nastavlja kod Ristić Dragoslava, advokata u Novom Sadu dana 01. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da se Pajković Dragana, advokat u Pančevu razrešava dužnosti privremenog zamenika advokatske kancelarije Tomović Milutina, advokata u Pančevu.

Damjanović Dejan, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika advokatske kancelarije Tomović Milutina, advokata u Pančevu.

UZIMA SE NA ZNANJE da je POPOVIĆ VUJICA, advokat u Odžacima, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Bačku Palanku, Jug Bogdana 60, počev od 01. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je VRANIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 22, počev od 20. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je UKROPINA DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Beogradski kej 29, počev od 01. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je NIKOLIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Dušana Vasiljeva 3, počev od 01. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je JORGIĆ DUŠANKA, advokat u Bačkoj Topoli, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petefi brigade 2a, počev od 01. 08. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je LASLO ZAJ EVA, advokat u Adi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 23, počev od 09. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je BOGAROŠKI PSODOROV DRAGINJA, advokat u Kikindi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Generala Drapšina 140/a, počev od 01. 09. 2005. godine.