admin

Sa sednice Upravnog odbora 30. novembra 2012

DIMITRIJEVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 16. 02. 1985. godine upisuje se 30. 11. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 33/I/4.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KANURIĆ NATAŠA, rođena 04. 02. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savić Milana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ IRENA, rođena 09. 09. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Polić Ljiljane, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČABARKAPA MILICA, rođena 28. 01. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Miljenović Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MANDIĆ MIA, rođena 25. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Budakov Olivere, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠUVAKOV DUNJA, rođena 27. 04. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Boban Petra, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ RUŽICA, rođena 08. 12. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kačar Srete, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VODALOV MILICA, rođena 07. 05. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nikolić Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ILIĆ DUNJA, rođena 24. 04. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Oberman Igora, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOVAC SANJA, rođena 22. 09. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milovac Mirjane, advokata u Budisavi, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOVAN ANJA, rođena 20. 09. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đurđev Dušana, advokata u Temerinu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SVIRČEV MILANA, rođena 23. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gligorić Srđana, advokata u Bečeju, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIRKOVIĆ BOJAN, rođen 13. 01. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GLIGORIN MIROSLAV, rođen 27. 09. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dikosavić Tomislava, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJAČIĆ STEFAN, rođen 20. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IVKOVIĆ SAŠA, rođen 16. 09. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sokić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOKIĆ MARKO, rođen 05. 01. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Selaković Svetllane, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽARKOVIĆ DRAŠKO, rođen 30. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žarković Danila, advokata u Bačkoj Palanci, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TUCOVIĆ MILANA, rođena 22. 12. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zekić Radivoja, advokata u Vršcu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVESKI JELENA, rođena 26. 02. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Babić Višekruna Ljiljane, advokata u Pančevu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OROS SILVIJA, rođena 23. 03. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Oros Salag Margite, advokata u Ruskom Krsturu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILJANOVIĆ TRIFKO, rođen 30. 12. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Anđelić Darinke, advokata u Čantaviru, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TIKVICKI VLADIMIR, rođen 22. 05. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tikvicki Stevana, advokata u Novom Kneževcu, dana 30. 11. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ADAMOVIĆ SINIŠA, advokat u Novom Sadu sa danom 21. 11. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Vojkić Vladimir, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIĆIĆ KAHRIMAN JOVANKA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 12. 2012. godine, zbog penzionisanja.
Radivojević Natalija, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VAGIĆ BOJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 11. 2012. godine, na lični zahtev.
Čolević Mira, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SOVILJ DUŠKO, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 14. 11. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Stajčić Marko, advokat u Bačkoj Palanci, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SAJKOV ZVONIMIR, advokat u Pančevu sa danom 16. 10. 2012. godine, usled smrti.
Sajkov Jasna, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ASANOVIĆ MIODRAG, advokat u Vrbasu sa danom 30. 11. 2012. godine, na lični zahtev.
Vukašinović Milovan, advokat u Zmajevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PANTOVIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 11. 2012. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Zaklan Dragana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ANTONIĆ DRAGICA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 30. 11. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Kardaš Duško, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

UZIMA SE NA ZNANJE da MARINKOVIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 03. 11. 2012. do 02. 11. 2013. godine.
Antić Živka, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SPASOJEVIĆ IVANČIĆ DEJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, od 05. do 16. 11. 2012. godine.
Hrnčjar Verica, advokat u Novom Sadu, obavljala je poslove privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ANTIĆ BRANISLAV, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom dana 11. 11. 2012. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora na funkciju sekretara Skupštine Grada Novog Sada.
Pelagić Nebojša, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je NOVAKOVIĆ NIKOLA, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom dana 01. 12. 2012. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora za narodnog poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.
Aleksić dr Nemanja, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ŽIVKOV MILUCU, advokat u Vršcu, nastavio sa radom dana 29. 11. 2012. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora za sekretara Skupštine opštine Vršac.
Miuca Todor, advokat u Vršcu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je TOT LASLO, advokat u Subotici, nastavio sa radom dana 05. 11. 2012. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Sakač Ištvan, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Štajner.

Uzima se na znanje da je TOMIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Subotici, promenila prezime, koje sada glasi Miloradov.

Uzima se na znanje da će BELJANSKI SLOBODAN, advokat u Novom Sadu, (3105978810044), ubuduće u evidenciji Advokatske komore Vojvodine biti upisan kao Beljanski B. Slobodan.

Uzima se na znanje da je GAVRANČIĆ VESNA, advokatski pripravnik u Rumi, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stanojčić Jovana, advokata u Rumi dana 14. 11. 2012. godine, te da istu nastavlja kod Gogić Marsela, advokata u Rumi, dana 15. 11. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je JANJEVIĆ MILAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu dana 14. 11. 2012. godine, te da istu nastavlja kod Božić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 15. 11. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je MARČETA SRĐAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Adamović Siniše, advokata u Novom Sadu dana 21. 11. 2012. godine, te da istu nastavlja kod Vojkić Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 22. 11. 2012. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ČIPAK SINTIJA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište svoje advokatske kancelarije u Suboticu, Šolohova 17, počev od 01. 12. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je OBERMAN IGOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska 19A, počev od 13. 11. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je KORAĆ MIHAILO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4c, stan 6, počev od 06. 11. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je KOSANIĆ MIROSLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4c, stan 6, počev od 06. 11. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je ORLOVIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 18, počev od 29. 10. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je ŽIVANOV ZVEZDAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 18, počev od 29. 10. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je KOMAROMI ANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 32, počev od 05. 11. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je GLUMAC NATAŠA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 33/I/4, počev od 29. 11. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je VUKOJE NATAŠA, advokat u Temerinu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Novosadska 375, počev od 29. 10. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je BATINIĆ SNEŽANA, advokat u Bečeju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Uroša Predića 4, počev od 08. 11. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je STOJANOVIĆ VERA, advokat u Vrbasu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 83, počev od 01. 12. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je MANDIĆ NEDELJKO, advokat u Vrbasu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 83, počev od 01. 12. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je NIKOLETIĆ MILAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Senćanski put 150, počev od 26. 11. 2012. godine.