admin

Sa sednice Upravnog odbora 30. novembra 2007

MILEUSNIĆ DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 04. 02. 1977. godine, upisuje se 30. 11. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Trg Lazara Nešića 3.

VITOMIROVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 24. 02. 1978. godine, upisuje se 30. 11. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Vladimira Nazora 6.

STOJANOVIĆ BRANKO, diplomirani pravnik, rođen 24. 10. 1957. godine, upisuje se 30. 11. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 4.

ĆIRIĆ SRETKO, diplomirani pravnik, rođen 08. 10. 1944. godine, upisuje se 05. 12. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Šumadijska 23.

GADŽURIĆ JANKOVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 14. 08. 1949. godine, upisuje se 25. 12. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 37.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DŽEPINA MARINA, rođena 19. 10. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Novaković Radmila, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VASILJEVIĆ JELENA, rođena 14. 09. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Đokić Marijane, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐUROVIĆ OLIVERA, rođena 25. 07. 1960. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mikeš Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KNEŽEVIĆ MILAN, rođen 22. 05. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lakić Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PINTER DANIEL, rođen 28. 02. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, dana 30. 11. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TUFEGDŽIĆ SRĐAN, rođen 16. 05. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Miavec Bele, advokata u Temerinu, dana 30. 11. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANIĆ FILIPOVIĆ JELENE, rođena 17. 02. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stanić Branislava, advokata u Zrenjaninu, dana 30. 11. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐULINAC LJUBOMIR, rođen 08. 06. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stankov Jovana, advokata u Zrenjaninu, dana 30. 11. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LAZIĆ ALEKSANDAR, rođen 23. 03. 1973. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mihalek Endrea, advokata u Adi, dana 30. 11. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MRKONIĆ NEBOJŠA, rođen 30. 10. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stanojčić Jovana, advokata u Rumi, dana 30. 11. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BANDO MILICA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 10. 11. 2007. godine, zbog penzionisanja.
Imenovana nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Vesković Miomira, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĆIRIĆ SRETKO, advokat u Vršcu sa danom 25. 11. 2007. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine IVAČKOVIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu sa danom 25. 11. 2007. godine, na lični zahtev.
Imenovani nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Jankov Dragomir, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GADŽURIĆ JANKOVIĆ MILICA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 15. 12. 2007. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ NEDA, advokat u Novom Sadu sa danom 20. 12. 2007. godine, na lični zahtev.
Imenovana nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Prstojević Goran, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TURAN MIRJANA, advokat u Šidu sa danom 01. 12. 2007. godine, zbog penzionisanja.
Imenovana nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Turan Pavel, advokat u Šidu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PJEŠČIĆ PETAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 09. 2007. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MATIĆ DUŠANKA, advokatski pripravnik u Temerinu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Miavec Bele, advokata u Temerinu, sa danom 02. 11. 2007. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VIZOVA JASNA, advokatski pripravnik u Bačkom Petrovcu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kubinjec dr Janka, advokata u Bačkom Petrovcu, sa danom 19. 11. 2007. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JANKOV ANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jankov Dragomira, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 11. 2007. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MRDIĆ TANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radomirović Etore Zore, advokata u Novom Sadu, sa danom 14. 11. 2007. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Dondur Adrijana, advokatski pripravnik u Temerinu promenila prezime, koje sada glasi RADMAN.

Uzima se na znanje da je ČIPAK SINTIJA, advokatski pripravnik u Subotici, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Ban Vladislava, advokata u Subotici dana 05. 11. 2007. godine, te da istu nastavlja kod Krpić Biserke, advokata u Subotici dana 06. 11. 2007. godine.

Uzima se na znanje da su SUBAKOV MILOŠ, ZLOKOLICA SLOBODAN I SUBAKOV ALEKSANDRA, advokati u Bečeju, osnovali Zajedničku advokatsku kancelariju sa sedištem u Bečeju, Danila Kiša 2, počev od 07. 11. 2007. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ZBUĆNOVIĆ RADOSLAV, advokat u Pivnicama, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Bački Petrovac, Prvomajska 27, počev od 27. 11. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je TRAVICA BRANISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sonje Marinković 21/I, počev od 13. 11. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je PERKOVIĆ MIROSLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sonje Marinković 21/I, počev od 13. 11. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je STUPAR MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 20/4, počev od 01. 11. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je VLAJKOVIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 20, počev od 07. 11. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je VOJKIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kej žrtava racije 4, počev od 01. 11. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je DENDA SLAVKO, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kej 2. oktobra 13/a, počev od 30. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je NEŠIĆ RADOMIR, advokat u Bečeju, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Borisa Kidriča 15, počev od 01. 12. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MILOŠEVIĆ ANĐELIJA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 3a, počev od 01. 12. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je KECMAN DUŠAN, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dositeja Obradovića 15, počev od 27. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je SALATIĆ MIRJANA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Ivana Gorana Kovačića 9, počev od 01. 11. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je SALATIĆ MILOVAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ivana Gorana Kovačića 9, počev od 01. 11. 2007. godine.