admin

Sa sednice Upravnog odbora 30. juna 2006.

JOVANOVIĆ MIROJE, diplomirani pravnik, rođen 22. 11. 1979. godine, upisuje se 30. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vuka Karadžića 31.

VUJASIN IVANA, diplomirani pravnik, rođena 29. 07. 1977. godine, upisuje se 30. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 17.

SOKIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 05. 09. 1975. godine, upisuje se 30. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sonje Marinković 21.

MADŽAR LJILJANA, diplomirani pravnik, rođena 15. 05. 1953. godine, upisuje se 03. 07. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Pavla Papa 19.

STANOJČIĆ JOVAN, diplomirani pravnik, rođen 23. 02. 1978. godine, upisuje se 30. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Glavna 116.

GAVRILOVIĆ DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 14. 02. 1941. godine, upisuje se 30. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Vaska Pope 9/a.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠTRBAC MIRJANA, rođena 25. 10. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Šunjka Tomislava, advokata u Novom Sadu, dana 30. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURĐEVIĆ VESNA, rođena 14. 07. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Džigurski Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 30. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOKIĆ ALEKSANDAR, rođen 13. 01. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GALEČIĆ ARLETA, rođena 31. 10. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Galečić Jasne, advokata u Bačkoj Palanci, dana 30. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOMIĆ VASKA, rođena 26. 01. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Paić Zorana, advokata u Temerinu, dana 30. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILIĆEV ALEKSANDRA, rođena 17. 02. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Milićev Živkice, advokata u Zrenjaninu, dana 30. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRČKI ALEKSANDAR, advokat u Molu sa danom 30. 06. 2006. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Grčki A. Mirjami, advokat u Molu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KIČI BEREC GIZELA, advokat u Kanjiži sa danom 12. 06. 2006. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Terzić Miroslav, advokat u Horgošu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LAINOVIĆ TOMISLAV, advokat u Vršcu sa danom 01. 07. 2006. godine, na lični zahtev.
Rakitovan Romulus, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GAVRILOVIĆ DRAGAN, advokat u Vršcu sa danom 23. 06. 2006. godine, zbog penzionisanja.

UZIMA SE NA ZNANJE da je TODOROVIĆ VLADIMIR, advokat u Kuli, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 25. 05. 2006. godine.
Milenković Eržebet, advokat u Kuli, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je NANIĆ RADMILA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 20. 06. 2006. godine.
Herbez Vukica, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da se Jakovljević Branislav, advokat u Pančevu razrešava dužnosti privremenog zamenika advokatske kancelarije Bjelica Branislava, advokata u Pančevu.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILOŠEVIĆ MIROSLAV, advokat u Novom Sadu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Rumu, JNA 148, počev od 01. 07. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je SARIĆ BORIS, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 20, počev od 27. 06. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je Zajednička advokatska kancelarija RAKIĆ ŽELJKA i RAKIĆ GORDANE, advokata u Novom Sadu, preselila svoje sedište na adresu Železnička 50, počev od 22. 06. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je LUKAŠEV MARJAN, advokat u Beloj Crkvi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kozaračka 3, počev od 25. 06. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je RADOVIĆ DALIBOR, advokat u Vrbasu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 72-prizemlje, počev od 01. 06. 2006. godine.