admin

Sa sednice Upravnog odbora 30. januara 2015

IVANIĆ MARIJA, diplomirani pravnik, rođen 10. 04. 1989. godine upisuje se 30. 01. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika IVANIĆ MARIJA, advokatski pripravnik kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 01. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JANJIĆ MINA, diplomirani pravnik, rođena 26. 11. 1988. godine upisuje se 30. 01. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 17/10.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JANJIĆ MINA, advokatski pripravnik kod Đuran Milić Emine, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 01. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JEVTIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 16. 11. 1984. godine upisuje se 30. 01. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JEVTIĆ BOJAN, advokatski pripravnik kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 01. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ŠPIGEL LARISA, diplomirani pravnik, rođena 14. 07. 1987. godine upisuje se 30. 01. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Matije Korvina 17.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ŠPIGEL LARISA, advokatski pripravnik kod Krstajić Branka, advokata u Subotici, sa danom 29. 01. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KERKEZ GORDANA, diplomirani pravnik, rođena 29. 06. 1987. godine upisuje se 30. 01. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 17.

BAJRAMOVIĆ DINA, diplomirani pravnik, rođena 28. 06. 1981. godine upisuje se 30. 01. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 38/I.

PUPOVIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 24. 04. 1984. godine upisuje se 30. 01. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Zmaj Jovina 23.

RAPAJIĆ KOSTA, diplomirani pravnik, rođen 01. 02. 1986. godine upisuje se 30. 01. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 7.

ILIJAŠEV MILAN, diplomirani pravnik, rođen 15. 11. 1973. godine upisuje se 30. 01. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Jove Jovanovića Zmaja 17.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZEKIĆ SLAĐANA, rođena 05. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu, dana 03. 02. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADIVOJEVIĆ TIJANA, rođena 02. 01. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prošić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 02. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PINĆIR ANA, rođena 24. 12. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 03. 02. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FILIPOV ALEKSA, rođen 18. 05. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marić Rajka, advokata u Novom Sadu, dana 03. 02. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BERBAKOV DUNJA, rođena 21. 11. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Momčilović Siniše, advokata u Bečeju, dana 03. 02. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DOJIĆ MAJA, rođena 21. 11. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kardum Marije, advokata u Somboru, dana 03. 02. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DELIĆ STRAHINJA, rođen 01. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milojičić Branislava, advokata u Apatinu, dana 03. 02. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČIPAK SIDARTO, rođen 19. 05. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Čipak Sintije, advokata u Subotici, dana 03. 02. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VELJOVIĆ RADOŠ, rođen 30. 08. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jasika mr Nikole, advokata u Staroj Pazovi, dana 03. 02. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MUHI LASLO, advokat u Kanjiži sa danom 01. 01. 2015. godine, zbog penzionisanja.
Oros Lajoš, advokat u Kanjiži, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PANDUROV SVETLANA, advokat u Pančevu sa danom 06. 02. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Vučković Nikola, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILOSAVLJEV MARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 19. 01. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DUBAIĆ DANIJELA, advokatski pripravnik u Svetozar Miletiću, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ilić Joze, advokata u Svetozar Miletiću, sa danom 21. 01. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine UGREŠIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Somboru, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ugrešić Nebojše, advokata u Somboru, sa danom 19. 01. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da BOŽIĆ MAJDI, advokatu u Bačkoj Topoli, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 10. 01. 2015. godine do 09. 01. 2016. godine.
Hodžić Ahmet, advokat u Bačkoj Topoli se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da TUBIN ZDRAVKU, advokatu u Kikindi, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 16. 12. 2014. godine.
Pudar Dragomir, advokat u Kikindi se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KARANOVIĆ BOSILJKI, advokatskom pripravniku u Bačkoj Palanci, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 10. 12. 2014. godine do 09. 12. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da LAZAREVIĆ RADOVANU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 21. 01. 2015. godine.
Plačkov Dragana, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BAŠIĆ NATALIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljanja na funkciju Opštinskog pravobranioca opštine Pećinci, počev od 30. 12. 2014. godine, dok traje ova funkcija.
Karanović Milica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da DAMJANOV PETROVIĆ SLAVICI, advokatu u Subotici, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljanja na funkciju Gradskog pravobranioca skupštine Grada Subotica, počev od 30. 12. 2014. godine, dok traje ova funkcija.
Kakaš Ilona, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐANIĆ VLADISLAVU, advokatu u Subotici, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, od 30. 01. 2015. do 08. 07. 2016. godine.
Đanić Borislav, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SAJKOV JASNI, advokatu u Pančevu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, počev od 15. 02. 2015. godine.
Levnajić Saša, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MUMIN DRAGANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 22. 12. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Mumin Aleksandar, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VASILIĆ MELINDA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, nastavila sa advokatsko pripravničkom vežbom dana 20. 01. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na obavljanje vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Mijić Branislava, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Stupar.

Uzima se na znanje da je ĆURČIĆ NENAD, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu dana 05. 01. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Savović Bojana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 01. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je GRUBOR DUBRAVKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu dana 31. 12. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Marićević Miodraga, advokata u Kikindi, dana 01. 01. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je PAKOVIĆ VUKAŠIN, advokatski pripravnik u Vršcu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Mihaj Milke, advokata u Vršcu dana 09. 01. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Matić Branislava, advokata u Beloj Crkvi, dana 12. 01. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Lojpur Sonja, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Marunić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je “Zajednička advokatska kancelarija Suvajdžić Branislava, Suvajdžić Milica i Suvajdžić Nenad”, advokata u Novom Sadu promenila naziv u “Zajednička advokatska kancelarija Suvajdžić Branislava, Knežević N. Milica i Suvajdžić Nenad”, sa sedištem u Novom Sadu, Stevana Branovačkog 7.

UZIMA SE NA ZNANJE da je NOVAK PETAR, advokat u Temerinu, preselio sedište kancelarije u Gospođince, Kralja Petra 25, počev od 01. 02. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ŠUTALO MEZEI IVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Fruškogorska 19a, počev od 24. 01. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je GOSTOVIĆ ILIJA, advokat u Novom Sadu, preselilo svoju advokatsku kancelariju na adresu Pavla Simića 2/II, počev od 15. 01. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je KESERIĆ SINIŠA, advokat u Novom Sadu, preselilo svoju advokatsku kancelariju na adresu Pavla Simića 2/II, počev od 15. 01. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ZINDOVIĆ GOLUB, advokat u Novom Sadu, preselilo svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6/B, počev od 13. 01. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je KRIŽAN ANTAL, advokat u Titelu, preselilo svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavna 17, počev od 05. 01. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je LAZIČIĆ ĐORĐE, advokat u Subotici, preselilo svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg žrtava fašizma 5/1, počev od 01. 02. 2015. godine.