admin

Sa sednice Upravnog odbora 30. januara 2009

PAVLIČIĆ BOJANA, diplomirani pravnik, rođena 07. 10. 1978. godine upisuje se 30. 01. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Cara Dušana 82.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PAVLIČIĆ BOJANA, advokatski pripravnik kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 01. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KNEŽEVIĆ MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 27. 07. 1950. godine upisuje se 05. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, Petefi brigade 16.

ĐURIĆ SUMAN ŠTEFICA, diplomirani pravnik, rođena 29. 10. 1954. godine upisuje se 06. 01. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jevrejska 13.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JAKOVLJEVIĆ JASMINA, rođena 31. 08. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Keča Uroša, advokata u Novom Sadu, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ ŽELJKA, rođena 05. 02. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Antić Živke, advokata u Novom Sadu, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DIMITRIĆ ANA, rođena 13. 10. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Dimitrić Jove, advokata u Novom Sadu, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SUVARA BRANKA, rođena 23. 07. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Travar Riste, advokata u Novom Sadu, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PERKUČIN ĐORĐE, rođen 27. 05. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Apro Ljubomira, advokata u Novom Sadu, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MRĐA TAMARA, rođena 16. 02. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mrđa Svetlane, advokata u Čelarevu, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRAJČEVSKI SRĐAN, rođen 02. 05. 1988. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vučković Marije, advokata u Somboru, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUKIĆ ANJA, rođena 23. 04. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lukić Miroslava, advokata u Pančevu, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRBOVIĆ VERA, rođena 15. 02. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Radomirović Etore Zore, advokata u Novom Sadu, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ERDELJAN VESNA, rođena 24. 07. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Popivoda Slavka, advokata u Novom Sadu, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OBRADOVIĆ DRAGANA, rođena 07. 08. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Đurić Dragana, advokata u Staroj Pazovi, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOZOMORA VESNA, rođena 25. 04. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kozomora Milana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 01. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KNEŽEVIĆ MARIJA, advokat u Bačkoj Topoli sa danom 30. 01. 2009. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KUJUNDŽIĆ JAKOV, advokat u Subotici sa danom 31. 12. 2008. godine, radi penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Tikvicki Ivan, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BEARA VLADIMIR, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Lagundžić Rudina, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 16. 12. 2008. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ŠARU NEMANJA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Dragičević Milorada, advokata u Subotici, sa danom 26. 01. 2009. godine.

BRIŠE SE iz članstva Fonda posmrtnine Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ BRANISLAV, bivši advokat iz Zrenjanina sa danom 20. 01. 2009. godine, na lični zahtev.

UZIMA SE NA ZNANJE da će LADANJI ILONKA, advokat u Bezdanu, biti privremeno odsutna počev od 01. 02. 2009. godine.
Konjević Dragan, advokat u Somboru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ZAVRTANIK PAROŠKI SANJA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 06. 01. 2009. godine.
Čaušević Tatjana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je OSTOJIN JOVICA, advokat u Zrenjaninu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 23. 12. 2008. godine.
Milićev Živkica, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će GOJKOVIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, nastaviti sa radom nakon što su joj mirovala prava i obaveze advokata, dana 05. 02. 2009. godine.
Gojković Dragan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će JANČIĆ NEBOJŠA, advokat u Vršcu, nastaviti sa radom nakon što je bio privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost, dana 19. 01. 2009. godine.
Mijatov Vojislav, advokat u Vršcu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će MAJSTOROVIĆ ŽIVAN, advokat u Rumi, nastaviti sa radom nakon što je bio privremeno odsutan, dana 17. 02. 2009. godine.
Kocan Biljana, advokat u Rumi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Filipović Jasmina, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi FILIPOVIĆ UZELAC.

Uzima se na znanje da je BELJANSKI SLOBODAN, advokatski pripravnik u Somboru, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Beljanski Branislava, advokata u Somboru dana 22. 01. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Stanković Đorđa, advokata u Novom Sadu dana 23. 01. 2009. godine.

Uzima se na znanje da se Komlenac Vlajko, advokat u Sremskoj Mitrovici razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije Brocić Mirjane, bivšeg advokata u Subotici.
Đurović Mirjana, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Brocić Mirjane, bivšeg advokata u Sremskoj Mitrovici.

Uzima se na znanje da se Pupavac Željko, advokat u Vršcu razrešava dužnosti privremenog zamenika Popesku Pavela, advokata u Vršcu.
Rakitovan Romulus, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika Popesku Pavela, advokata u Vršcu.

Uzima se na znanje da se Nađalin Olivera, advokat u Vojvoda Stepi razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije Vranješ Milenka, bivšeg advokata u Srpskoj Crnji.
Kolarski Branislav, advokat u Kikindi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Vranješ Milenka, bivšeg advokata u Srpskoj Crnji.

Uzima se na znanje da je NIKOLIĆ MARKO, advokatski pripravnik u Pančevu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stanković Snežane, advokata u Pančevu dana 22. 01. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Stanić Novaka, advokata u Pančevu dana 23. 01. 2009. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je SABADOŠ JAKOV, advokat u Novom Sadu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Ruski Krstur, Blok 3, počev od 01. 01. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ NEMANJA, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Zetska 2/24, počev od 20. 12. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je LATINOVIĆ VOJO, advokat u Kikindi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg srpskih dobrovoljaca 4, počev od 06. 01. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je BUKARICA NENAD, advokat u Odžacima, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jurija Gagarina 20, počev od 08. 01. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je SABADOŠ ROBERT, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miloša Obilića 25/9, počev od 01. 02. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je STANKOV JOVAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Carice Milice 1, počev od 15. 01. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je FILIPOVIĆ LJUBICA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 42, počev od 19. 01. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je KRIČKOVIĆ ZDENKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Rumenačka 110/2, počev od 01. 01. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je KURBALIJA PETAR, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 7, počev od 26. 01. 2009. godine.

Utvrđuje se iznos isplate po smrtnom slučaju člana Posmtnog fonda Advokatske komore Vojvodine u visini od 100.000,00 dinara.

Utvrđuje se iznos uplate od strane članova Posmrtnog fonda AKV po jednom smrtnom slučaju u iznosu od 80,00 dinara.

Ova odluka se primenjuje na članove Posmrtnog fonda AKV koji su preminuli nakon 01. 02. 2009. godine.