admin

Sa sednice Upravnog odbora 30. aprila 2010

KAĆANSKI BOŠKO, diplomirani pravnik, rođen 23. 03. 1981. godine upisuje se 30. 04. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vuka Kardžića 31.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KAĆANSKI BOŠKO, advokatski pripravnik kod Milić Koste, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 04. 2010. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BERĆAN ŽIVKO, diplomirani pravnik, rođen 08. 01. 1984. godine upisuje se 30. 04. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dimitrija Tucovića 4.

POPOVIĆ MIŠA, diplomirani pravnik, rođen 16. 01. 1948. godine upisuje se 30. 04. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Cara Dušana 1.

MARKOVIĆ-BASTA SLAĐANA, diplomirani pravnik, rođena 28. 12. 1975. godine upisuje se 30. 04. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, Glavna 12.

NIŠKANOVIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 14. 01. 1948. godine upisuje se 17. 05. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Mite Topalovića 6.

JOVIČIĆ BRANIBOR, diplomirani pravnik, rođen 20. 02. 1977. godine upisuje se 30. 04. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 17.

GVOŽĐAN DEJAN, diplomirani pravnik, rođen 22. 10. 1976. godine upisuje se 30. 04. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvode Šupljikca 16.

ERDELJI ANA, diplomirani pravnik, rođena 18. 02. 1980. godine upisuje se 30. 04. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bajmoku, Trg maršala Tita 5.

NIKOLIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 24. 11. 1980. godine upisuje se 30. 04. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 14.

MIHAJLOV TATJANA, diplomirani pravnik, rođena 28. 04. 1976. godine upisuje se 30. 04. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Sarajlijina 2b.

LIRIĆ IVAN, diplomirani pravnik, rođen 18. 02. 1947. godine upisuje se 31. 05. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Gimnazijska 16.

KOVAČEVIĆ LJUBOMIR, diplomirani pravnik, rođen 21. 10. 1930. godine upisuje se 10. 05. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 19.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOSIMOV MAJA, rođena 16. 07. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Makljenović Gorana, advokata u Zrenjaninu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JONOVSKA JELENA, rođena 25. 12. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jakovljević Stevana, advokata u Pančevu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KASAPOVIĆ OLIVERA, rođena 16. 06. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakić Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOVIĆ NEBOJŠA, rođen 17. 06. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dragović Tubić Vojislave, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MAJSTOROVIĆ BOŠKO, rođen 12. 12. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kitanović Bašić Branislave, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DŽUVER MILINKO, rođen 18. 10. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Golubović Milanka, advokata u Somboru, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽARKOVIĆ UGLJEŠA, rođen 14. 02. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žarković Danila, advokata u Bačkoj Palanci, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LAKIĆ ADRIJANA, rođena 11. 09. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Škundrić Miodraga, advokata u Pančevu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OSTOJIĆ GORAN, rođen 25. 10. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rodić Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PILIPOVIĆ SARA, rođena 21. 08. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bogovac Predraga, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUGARSKI MILOŠ, rođen 07. 04. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski dr Slobodana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BORČIĆ SLOBODAN, rođen 26. 03. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Milana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DOBO RIHARD, rođen 27. 12. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Veg dr Enike, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOVIĆ MILICA, rođena 10. 05. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radić Ratka, advokata u Subotici, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PANTIĆ BILJANA, rođena 11. 05. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vučević Miloša, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJANOVIĆ ALEKSANDRA, rođena 13. 07. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod mr Jasika Nikole, advokata u Inđiji, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRČMAR JELENA, rođena 20. 03. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Keča Uroša, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LIRIĆ IVAN, advokat u Zrenjaninu sa danom 20. 05. 2010. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOVAČEVIĆ LJUBOMIR, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 30. 04. 2010. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SUBAKOV VLADIMIR, advokat u Bečeju sa danom 19. 03. 2010. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Subakov V. Miloš, advokat u Bečeju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Subakov Vladimira.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JANKOVIĆ VOJISLAV, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 04. 2010. godine, na lični zahtev.
Keserić Siniša, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Janković Vojislava.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BIRKAŠ ZVONKO, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 19. 04. 2010. godine, usled smrti.
Vesković Ž. Miomira, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Birkaš Zvonka.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BOŽIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Popivoda Slavka, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 02. 2010. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je RADUJKOVIĆ KOSTA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolovanja počev od 22. 02. 2010. godine.
Etinski Veljko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ASANI HAVA, advokat u Zrenjaninu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolovanja počev od 13. 04. do 15. 05. 2010. godine.
Tapavički Irena, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je HUNJADI ŠANDOR, advokat u Senti, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolovanja počev od 16. 04. 2010. godine.
Mihok Janoš, advokat u Senti, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je DELJANIN DRAGANA, advokat u Veterniku, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 17. 04. 2010. godine.
Deljanin Aleksandar, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je KOVAČEVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 28. 04. 2010. do 27. 04. 2011. godine.
Tankosić Dragan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je HORVAT AGNEŠ, advokat u Subotici, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 01. 04. 2010. godine.
Feher Opletan Endre, advokat na Paliću, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Trbojević Dragana, advokat u Veterniku promenila prezime, koje sada glasi DELJANIN.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Latinović Jelena, advokatski pripravnik u Kikindi promenila prezime, koje sada glasi Grbić Latinović.

Uzima se na znanje da je SEMLEKAN NEMANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 19. 04. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Đuran Milić Emine, advokata u Novom Sadu dana 20. 04. 2010. godine.

Uzima se na znanje da se Janković Vojislav, advokat u Novom Sadu razrešava dužnosti privremenog zamenika Štrbac Radovana, advokata u Novom Sadu.
Keserić Siniša, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika Štrbac Radovana, advokata u Novom Sadu.

Uzima se na znanje da je PEJOVIĆ BILJANA, advokat u Petrovaradinu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Novi Sad, Veljka Petrovića 8, stan 5, počev od 10. 04. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je RADOVANOVIĆ BRANIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ćirpanova 3, počev od 15. 04. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je STAJIĆ BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Branislava Borote 7, počev od 01. 04. 2010. godine.