admin

Sa sednice Upravnog odbora 3. novembra 2006

MANDIĆ MIROSLAV, diplomirani pravnik, rođen 13. 04. 1973. godine, upisuje se 03. 11. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 88.

INIĆ JAŠAREVIĆ BRANISLAVA, diplomirani pravnik, rođena 05. 03. 1964. godine, upisuje se 03. 11. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 2/II, stan 8.

LAKIĆ SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 07. 05. 1977. godine, upisuje se 03. 11. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 17.

ĐURIĆ BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 14. 04. 1967. godine, upisuje se 03. 11. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 44/1.

VRSAJKOV DEJAN, diplomirani pravnik, rođen 03. 03. 1977. godine, upisuje se 03. 11. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6.

STOJKOVIĆ VESNA, diplomirani pravnik, rođena 21. 05. 1961. godine, upisuje se 03. 11. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vrbasu, Save Kovačevića 74a.

SOLDO RADMILA, diplomirani pravnik, rođena 23. 09. 1947. godine, upisuje se 07. 11. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoška 30.

MIRKOVIĆ RADMILA, diplomirani pravnik, rođena 21. 06. 1948. godine, upisuje se 03. 11. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 66/1.

VARADI JUDITA, diplomirani pravnik, rođena 13. 10. 1948. godine, upisuje se 03. 11. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 47/1.

JORGIĆ DUŠANKA, diplomirani pravnik, rođena 30. 10. 1950. godine, upisuje se 03. 11. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, Petefi brigade 2a.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEROVIĆ EMILIJA, rođena 17. 03. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LJUBOVIĆ BOJANA, rođena 06. 12. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Divnić Slobodana, advokata u Inđiji, dana 03. 11. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu UZELAC MILENA, rođena 08. 11. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bogovac Predraga, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRBOJEVIĆ DRAGANA, rođena 13. 03. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jasika Nikole, advokata u Inđiji, dana 03. 11. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SOLDO RADMILA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 10. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOGAROŠKI PSODOROV DRAGINJA, advokat u Kikindi sa danom 06. 11. 2006. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Živić Nevenka, advokat u Kikindi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ETINSKI VERICA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 10. 2006. godine, zbog penzionisanja.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Mihajlović Vera, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIRKOVIĆ RADMILA, advokat u Novom Sadu sa danom 27. 10. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VARADI JUDITA, advokat u Zrenjaninu sa danom 27. 10. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JORGIĆ DUŠANKA, advokat u Bačkoj Topoli sa danom 24. 10. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BARAČKOV MILICA, advokat u Vršcu sa danom 31. 10. 2006. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Pavkov Živa, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TRBOVIĆ MIRJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Nikić Jelene, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 11. 2006. godine.

UZIMA SE na znanje da će GALIĆ VLADIMIRU, advokatu u Novom Sadu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 12. 10. 2006. godine zbog imenovanja za vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju.
Jović Sanja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MACEDONIĆ ŽUTIĆ OLGA, advokat u Bečeju, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 01. 11. 2006. godine.
Macedonić Ivan, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je NIKOLIĆ DRAGOSLAV, advokat u Beloj Crkvi, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 07. 10. 2006. godine.
Okuka Zoran, advokat u Beloj Crkvi, određuje se za privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je KALMAN ŠTANJO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 20, počev od 13. 10. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je TABAKOVIĆ SINIŠA, advokat u Staroj Pazovi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ćirila i Metodija 15, počev od 01. 10. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je GRČKI A. MIREJ, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 4/I, počev od 20. 10. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je VEBER MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 4/I, počev od 20. 10. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je VEBER ĐORĐE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 4/I, počev od 20. 10. 2006. godine.