admin

Sa sednice Upravnog odbora 3. decembra 2010

MIJIĆ BRANISLAVA, diplomirani pravnik, rođena 30. 09. 1980. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Boškovića 16.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MIJIĆ BRANISLAVA, advokatski pripravnik kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 12. 2010. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

GAVRIĆ ČUKVAS SLAVENKA, diplomirani pravnik, rođena 12. 05. 1977. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 18/1.

SUBOTIN STAŠA, diplomirani pravnik, rođena 10. 12. 1984. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dimitrija Tucovića 8.

KISELIČKI DANICA, diplomirani pravnik, rođena 25. 11. 1971. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Đorđevića 11.

BELIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 12. 06. 1979. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Lilike Bem 1b/14.

ĐAJIĆ SONJA, diplomirani pravnik, rođena 22. 02. 1982. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sonje Marinković 21.

VULETIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 26. 12. 1981. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 38/1.

PROSENICA SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 05. 08. 1980. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 43.

ĐUKIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 21. 11. 1978. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg republike 18.

PUPAVAC BORISLAV, diplomirani pravnik, rođen 17. 07. 1965. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Stari šor 105 B/4.

KARDAŠ DUŠKO, diplomirani pravnik, rođen 09. 07. 1956. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Svetog Stefana 31.

STARČEVIĆ SLAĐANA, diplomirani pravnik, rođena 30. 10. 1972. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Stari šor 127/4.

NIKŠIĆ NEBOJŠA, diplomirani pravnik, rođen 22. 10. 1973. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Proleterska 1a.

JOVANOVIĆ ZORAN, diplomirani pravnik, rođen 20. 03. 1967. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Ćirila i Metodija 15, lokal 17.

STANIMIROV BOŠKO, diplomirani pravnik, rođen 08. 11. 1977. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Kneževcu, Kralja Petra Prvog Karađorđevića 6.

VASILIJE MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 11. 05. 1980. godine upisuje se 03. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 25.

GRADOJEVIĆ JOVAN, diplomirani pravnik, rođen 17. 06. 1946. godine upisuje se 14. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Narodnih heroja 5/1.

MITROVIĆ SAVO, diplomirani pravnik, rođen 16. 05. 1946. godine upisuje se 27. 12. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Železnička 20.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠEREŠ IMOLA, rođena 17. 03. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šereš Šimon Marije, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILANOVIĆ DRAGANA, rođena 23. 05. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKIĆ BOJANA, rođena 25. 08. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mušicki Pavla, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUGARSKI MILJANA, rođena 02. 06. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PURIĆ MARKO, rođen 22. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NOVAK JOVANA, rođena 29. 09. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRAVIĆ MILOŠ, rođen 18. 02. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ukropina Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DROBNJAK ANJA, rođena 10. 01. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ivetić Milana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu URUKALO GORDANA, rođena 05. 07. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Glumac Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DAUTOVIĆ NINA, rođena 25. 04. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Glumac Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOVANOVIĆ SREĆKO, rođen 10. 03. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITIĆ SOKOLA JELENA, rođena 05. 07. 1978. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ignjatić Danijela, advokata u Beočinu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOSANOVIĆ STEVAN, rođen 10. 07. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kosanović Nikole, advokata u Bečeju, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARKOVIĆ BOŽO, rođen 30. 04. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marković Dragana, advokata u Vrbasu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ SNEŽANA, rođena 14. 02. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rošu Dorela, advokata u Pančevu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MANOJLOVIĆ MILOŠ, rođen 19. 02. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ružić Gradimira, advokata u Vršcu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽIVKOV DANIELA, rođena 25. 08. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Miuca Todora, advokata u Vršcu, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVIĆ MIRJANA, rođena 01. 08. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Jovice, advokata u Rumi, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TEVDENIĆ DRAGAN, rođen 08. 07. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nikolić Dušana, advokata u Senti, dana 03. 12. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRADOJEVIĆ JOVAN, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 11. 2010. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MITROVIĆ SAVO, advokat u Rumi sa danom 15. 12. 2010. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BELESLIJIN MIRJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 12. 2010. godine, radi penzionisanja.
Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Perić Živka, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Beleslijin Mirjana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠILES ZOLTAN, advokat u Zrenjaninu sa danom 08. 04. 2009. godine, radi odlaska u invalidsku penziju.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Jovanov Miroslav, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Šiles Zoltana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SOKIĆ PETAR, advokat u Inđiji sa danom 10. 10. 2010. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovan i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Španović Sofija, advokat u Inđiji, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Sokić Petra.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine IVANIĆ ANTAL, advokat u Bačkoj Topoli sa danom 20. 10. 2010. godine, usled smrti.
Veber Karolj, advokat u Bačkoj Topoli, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Ivanić Antala.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ DANIJELA, advokatski pripravnik u Futogu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Popović Sonje, advokata u Futogu, sa danom 04. 11. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĆIRIN MIRJANA, advokatski pripravnik u Inđiji, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Baranj Vlade, advokata u Inđiji, sa danom 16. 11. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KUVELJIĆ TATJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, sa danom 14. 10. 2010. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Banatski Biljana, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi Milidragović.

Uzima se na znanje da je SREĆKOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Gostović Ilije, advokata u Novom Sadu dana 04. 11. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Galić Vladimira, advokata u Novom Sadu dana 05. 11. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je BENIĆ MAJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Travica Dragana, advokata u Novom Sadu dana 29. 11. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Prodanović Dragana, advokata u Novom Sadu dana 30. 11. 2010. godine.

Uzima se na znanje da se dr Aleksić Nemanja, advokat u Novom Sadu razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije Štrbac Radovana, advokata u Novom Sadu.

Popović Ilija, advokat u Novom Beogradu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Štrbac Radovana, advokata u Novom Sadu.

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine daje saglasnost na ugovor o osnivanju Ortačkog advokatskog društva “Papić–Lužaić”, sa sedištem u Zrenjaninu, Brigadira Ristića 1, s obzirom da je ugovor u skladu sa Zakonom o advokaturi.

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine daje saglasnost na ugovor o osnivanju Ortačkog advokatskog društva “Stanivuković i partneri Novi Sad”, sa sedištem u Novom Sadu, Sremska 4/2, s obzirom da je ugovor u skladu sa Zakonom o advokaturi.

Uzima se na znanje da je PALIĆ DUŠAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Doža Đerđa 2/4, počev od 28. 10. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je GVOJIĆ ŽELJKO, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Mite Popovića 4/1, počev od 05. 11. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je ZGERĐA DRAGAN, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 4, počev od 25. 11. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ-BASTA SLAĐANA, advokat u Bačkoj Topoli, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Servo Mihalja 6, počev od 01. 12. 2010. godine.