admin

Sa sednice Upravnog odbora 29. marta 2013

MIJATOVIĆ MILINKO, diplomirani pravnik, rođen 12. 04. 1982. godine upisuje se 29. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg republike 18.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MIJATOVIĆ MILINKO, advokatski pripravnik kod Volarević Dragana, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 03. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

STOJANOVIĆ ZORAN, diplomirani pravnik, rođen 26. 02. 1983. godine upisuje se 29. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 109/2.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika STOJANOVIĆ ZORAN, advokatski pripravnik kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 03. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

LAZIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 17. 02. 1986. godine upisuje se 29. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Brigadira Ristića 1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika LAZIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik kod Papić Dejana, advokata u Zrenjaninu, sa danom 28. 03. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KORAĆ DANE, diplomirani pravnik, rođen 31. 07. 1984. godine upisuje se 29. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 7.

STIPANČEVIĆ VINKO, diplomirani pravnik, rođen 11. 11. 1981. godine upisuje se 29. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Balzakova 3.

DRINČIĆ ANA, diplomirani pravnik, rođen 08. 09. 1983. godine upisuje se 29. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Kornelija Stankovića 11/IV, stan 28.

VIRIJEVIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 06. 12. 1982. godine upisuje se 29. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kovinu, Trg oslobođenja 1.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GARDINOVAČKI DUŠAN, rođen 27. 03. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gardinovački Zorić Marijane, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRKLJUŠ IVAN, rođen 25. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krkljuš Milorada, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJANOVIĆ MILOŠ, rođen 13. 12. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARIČIĆ DRAGAN, rođen 22. 10. 1970. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČOTRA NIKOLA, rođen 15. 12. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GLUŠAC DREN, rođen 03. 01. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pekić Marka, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRNINIĆ NATAŠA, rođena 04. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Čabarkapa Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠUMONJA-MATOVINA IVANA, rođena 19. 04. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Božić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CVETKOVSKI NATAŠA, rođena 23. 03. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Knežević Snežane, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NINČIĆ NADA, rođena 27. 01. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Živanov Zvezdana, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GREKSA-ŠVONJA DANIJELA, rođena 31. 01. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grujić Vladimira, advokata u Bačkoj Palanci, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUJANOV BILJANA, rođena 28. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radišić Guteša Vesne, advokata u Zrenjaninu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANKOVIĆ FILIP, rođen 23. 08. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vidaković Gorana, advokata u Pančevu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARIČIĆ STRAHINJA, rođen 30. 01. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihaj Milke, advokata u Vršcu, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRBIĆ SLOBODAN, rođen 05. 02. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grbić Mladena, advokata u Rumi, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ SRĐAN, rođen 28. 02. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kocan Biljane, advokata u Rumi, dana 29. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOSTIĆ JEVREM, advokat u Vrbasu sa danom 31. 03. 2013. godine, na lični zahtev.
Jovović Vojislav, advokat u Beogradu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GAJIN DRAGAN, advokat u Subotici sa danom 29. 03. 2013. godine, radi preseljenja na teritoriju Advokatske komore Beograda.

UZIMA SE NA ZNANJE da EVIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 04. 03. 2013. do 03. 03. 2014. godine.
Prostran Branka, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da RIKIĆ SLAĐANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 27. 03. 2013. do 26. 03. 2014. godine.
Rikić Risto, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KOPRIVICA BOŽIDARU, advokatu u Pančevu privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora na funkciju Gradskog javnog pravobranioca grada Pančeva, počev od 14. 03. 2013. godine, dok traje ova funkcija.
Koprivica Oleg, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PRIJIĆ MARIJI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, od 21. 05. do 03. 07. 2013. godine.
Prijić Biljana, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je NAŠAGAĆIN MIRJANA, advokat u Bačkoj Palanci, nastavila sa radom dana 15. 03. 2013. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva.
Grujić Vladimir, advokat u Bačkoj Palanci, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je TURKAN MIHAELA, advokat u Vršcu, nastavila sa radom dana 01. 03. 2013. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva.
Mihaj Milka, advokat u Vršcu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MARJANOVIĆ SVETLANA, advokat u Zrenjaninu, nastavila sa radom dana 01. 04. 2013. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva.
Mićović Milorad, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ROGANOVIĆ GORAN, advokat u Vrbasu, nastavio sa radom dana 01. 03. 2013. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Salonski Vladimir, advokat u Vrbasu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Pajović Tijana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Pajović Kutuzov.

UZIMA SE NA ZNANJE da je KOSANOVIĆ BOJANA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila sedište kancelarije u Novi Sad, Augusta Cesarca 16/7, počev od 08. 03. 2013. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je OBRADOVIĆ Z. DRAGANA, advokat u Staroj Pazovi, preselila sedište kancelarije u Inđiji, Novosadska 4, počev od 01. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ VANJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 9, počev od 28. 02. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je JAKŠIĆ IVA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 9, počev od 26. 02. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je ĐUKIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 9, počev od 26. 02. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je MARINKOVIĆ RAJKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 9, počev od 26. 02. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je ANĐELIĆ SAŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 18, počev od 01. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je KERAC MIRKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 6, počev od 01. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je KESERIĆ SINIŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 8/I, počev od 08. 03. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je GOSTOVIĆ ILIJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 8/I, počev od 08. 03. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURIČIĆ VLADIMIR, advokat u Rumi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavna 163/33, počev od 01. 03. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURČOK MILOSLAV, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Zorana dr Đinđića 1/1, počev od 01. 12. 2012. godine.