admin

Sa sednice Upravnog odbora 29. maja 2015

BAJIN JELENA, diplomirani pravnik, rođena 23. 11. 1984. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/1, lokal 5.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BAJIN JELENA, advokatski pripravnik kod Šunjka Tomislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 05. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ILIĆ MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 21. 02. 1981. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ILIĆ MIRJANA, advokatski pripravnik kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 05. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

VUJOVIĆ LJILJANA, diplomirani pravnik, rođena 20. 05. 1988. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Veselina Masleše 16.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika VUJOVIĆ LJILJANA, advokatski pripravnik kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 05. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MIAVEC ATILA, diplomirani pravnik, rođen 03. 09. 1985. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Temerinu, Novosadska 385/2.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MIAVEC ATILA, advokatski pripravnik kod Milovanović Danijele, advokata u Temerinu, sa danom 28. 05. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

RADOVIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 03. 11. 1982. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 2.

DIMITRIJEVIĆ PAVLE, diplomirani pravnik, rođen 08. 11. 1982. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 46.

JERKOVIĆ IGOR, diplomirani pravnik, rođen 31. 03. 1988. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 43.

SOMER EMIL, diplomirani pravnik, rođen 27. 06. 1987. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 53.

MILANOVIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 27. 08. 1982. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg mladenaca 6.

POPADIĆ MIROSLAVA, diplomirani pravnik, rođena 11. 11. 1984. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg mladenaca 6.

ŠARANOV ZORICA, diplomirani pravnik, rođena 03. 12. 1987. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 13.

MARKOVIĆ SUZANA, diplomirani pravnik, rođena 05. 10. 1987. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 56/III.

FARKAŠ IBOLJA, diplomirani pravnik, rođena 10. 08. 1985. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Glavna 29.

CVEJIĆ SANJA, diplomirani pravnik, rođena 14. 08. 1989. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 46/5.

PEJNOVIĆ BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 02. 10. 1983. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 29.

DUDIĆ MARIJANA, diplomirani pravnik, rođena 04. 11. 1986. godine upisuje se 29. 05. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Trg slobode 1.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠLJIVAR MIRJANA, rođena 05. 04. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠMRKIĆ MAJA, rođena 01. 05. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šmrkić Milivoja, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUČETIĆ NATAŠA, rođena 19. 04. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kozomora Milana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DURMIĆ ĐURĐICA, rođena 13. 05. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Igić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVIĆ BILJANA, rođena 22. 07. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kalman Štanje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SUVAJDŽIĆ JELENA, rođena 01. 07. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kubinjec dr Janka, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GLIGIĆ SVETLANA, rođena 19. 08. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kljajić Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOSIMOV MIRJANA, rođena 19. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bjelanović Velimira, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČUBRILO NIKOLINA, rođena 26. 01. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADIĆ KRSTINA, rođena 17. 03. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đokić Sanje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILIĆEVIĆ KRISTINA, rođena 01. 10. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAVRIĆ VANJA, rođena 14. 06. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠUBATLIJA JELENA, rođena 02. 03. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mučalica Angeline, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DOBRNJAC BORINKA, rođena 07. 05. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu AŠĆERIĆ SLAVICA, rođena 03. 09. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Karadarević Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SPASOJČEVIĆ KRISTINA, rođena 11. 09. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, dana 02. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠALDIĆ TIJANA, rođena 09. 02. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rajačić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZELJIĆ MAJA, rođena 01. 05. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ćirjaković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FRAJIĆ MARIJANA, rođena 22. 11. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pavlov Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TANKOSIĆ TAMARA, rođena 04. 07. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žarković Danila, advokata u Bačkoj Palanci, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BIJELJAC LANA, rođena 15. 08. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Štrbac Milana, advokata u Bačkoj Palanci, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BATES MARKO, rođen 15. 08. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović R. Vladimira, advokata u Bačkoj Palanci, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJIĆ MILAN, rođen 05. 05. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IGIĆ MILOŠ, rođen 09. 06. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZARIĆ PREDRAG, rođen 23. 03. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kitanović Bašić Branislave, advokata u Novom Sadu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HARHAJI BOJAN, rođen 30. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐAJIĆ STRAHINJA, rođen 07. 06. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NINIĆ IVAN, rođen 20. 11. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Madi Đure, advokata u Novom Sadu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GUJANICA MARIJAN, rođen 15. 09. 1973. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zedi Valerije, advokata u Novom Sadu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAKIĆ DRAGANA, rođena 23. 10. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radičević Vidaković Hadnađ Olge, advokata u Subotici, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVIĆ ALEKSANDRA, rođena 15. 04. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ferk Berenji Vlaste, advokata u Subotici, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIDRIĆ BRANKO, rođen 04. 06. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đulinac Ljubomira, advokata u Zrenjaninu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIŠIĆ NATAŠA, rođena 02. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Bojović Gordane, advokata u Zrenjaninu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TODOROV TOMISLAV, rođen 05. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Golubović Milanka, advokata u Somboru, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAKIĆ DEJAN, rođen 11. 11. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Reža Slobodana, advokata u Pančevu, dana 03. 06. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ RADISLAV, advokat u Kuli sa danom 22. 03. 2015. godine, usled smrti.
Nađ Ištvan, advokat u Crvenki, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MILJUŠ NEMANJA, advokat u Futogu sa danom 31. 05. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Spasojević Ivančić Dejana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PAVLOVIĆ SLAVICA, advokat u Novom Sadu sa danom 15. 06. 2015. godine, na lični zahtev.
Maksić Dušan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GOVORČIN MARKO, advokat u Bačkom Petrovcu sa danom 31. 05. 2015. godine, na lični zahtev.
Laslo Senada, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOGOSAVLJEVIĆ RAJKO, advokat u Somboru sa danom 10. 06. 2015. godine, na lični zahtev.
Mandić Milan, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOVESKI JELENA, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Babić Višekruna Ljiljane, advokata u Pančevu, sa danom 25. 05. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VITAZ VELIBOR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 05. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da RIKIĆ SLAĐANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 15. 05. 2015. godine do 13. 05. 2016. godine.
Rikić Risto, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SABO DRAGANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 04. 05. 2015. godine do 02. 05. 2016. godine.
Sabo Zvonko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SIKIMIĆ SANJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 07. 05. 2015. godine do 06. 05. 2016. godine.
Sikimić Mladen, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MIĆIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 13. 05. 2015. godine do 11. 05. 2016. godine.
Vlahović Mitar, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da GRUJIĆ MAJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 10. 05. 2015. godine.
Kalman Štanjo, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KRSTIĆ DRAGANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljanja na funkciju pomoćnika predsednika Opštine Pećinci, počev od 16. 04. 2015. godine, dok traje ova funkcija.
Aleksić dr Nemanja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BRNJICA DRAGANA, advokat u Temerinu, nastavila sa radom dana 20. 05. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Kristijan Jožef, advokat u Temerinu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VUKOVIĆ TIJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 29. 05. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Krstić Dragana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ZAKLAN MRĐEN MILA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 09. 05. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Zaklan Dragana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je KLASAN VLADIMIR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu dana 12. 05. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Konstantinović Danice, advokata u Novom Sadu, dana 13. 05. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Beljanski Slobodan, advokat u Novom Sadu stekao naučni stepen doktora pravnih nauka.

UZIMA SE NA ZNANJE da je JASIKA RAJKA, advokat u Staroj Pazovi, preselila sedište kancelarije u Inđiju, Kralja Petra Prvog 10, počev od 01. 06. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ dr NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 18. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je BOJČIĆ SLOBODAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 18. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MIHAJLOVSKI MLADEN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 18. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je STOJKOVIĆ AJŠA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 18. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MARAŠ IVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 18. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ MARINA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 18. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ČUKUROV MIRJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 18. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MEDIĆ MARINA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 18. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je SAVIN SONJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 18. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je KARANOVIĆ MILICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 18. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je BAJRAMOVIĆ DINA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 48, počev od 12. 05. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je JURIŠIĆ BOGDAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 3/a, počev od 01. 06. 2015. godine.