admin

Sa sednice Upravnog odbora 29. juna 2007

JEFTIĆ SAŠA, diplomirani pravnik, rođen 06. 11. 1972. godine, upisuje se 29. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 32/1a.

VRANJEŠ STAPARSKI DUŠANKA, diplomirani pravnik, rođena 04. 07. 1969. godine, upisuje se 29. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 4B/2.

PETRONIJEVIĆ SRĐANA, diplomirani pravnik, rođena 10. 03. 1979. godine, upisuje se 29. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskim Karlovcima, Karađorđeva 35.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOZLOVAČKI MIRJANA, rođena 06. 10. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Etinski Veljka, advokata u Novom Sadu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SIMIĆ RADMILA, rođena 27. 12. 1974. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vučević Miloša, advokata u Novom Sadu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOSANIĆ MIROSLAV, rođen 18. 08. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Nedeljkov Đorđa, advokata u Novom Sadu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MALEŠEVIĆ NEBOJŠA, rođen 04. 12. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Janevski Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJIĆ ZORANA, rođena 29. 07. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Katanić Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZAGORČIĆ DANKO, rođen 14. 04. 1971. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Zagorčić Zijaha, advokata u Novom Sadu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ KOSTA, rođen 13. 02. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Zavarko Arpada, advokata u Novom Sadu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANIŠIĆ ĐORĐE, rođen 21. 09. 1975. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Veselinović Predraga, advokata u Novom Sadu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IVKOVIĆ MILICA, rođena 17. 07. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ignjatić Danijela, advokata u Beočinu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADIN SUNČICA, rođena 11. 05. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Radin Dragana, advokata u Zrenjaninu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠALAMON ŠANDOR, rođen 10. 12. 1968. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Tot Lasla, advokata u Subotici, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BELJANSKI ISIDORA, rođena 20. 11. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Krstajić Branka, advokata u Subotici, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ERDELJI ANA, rođena 18. 02. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Maglai Jenea, advokata u Bajmoku, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADIČEV EMANUELA, rođena 22. 06. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Golubović Milanka, advokata u Somboru, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARLOVIĆ ZORAN, rođen 04. 05. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vujičić Zorana, advokata u Subotici, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SIKIMIĆ MLADEN, rođen 16. 04. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Sikimić Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 29. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

Upisuje se u Imenik ortačkih advokatskih društava Advokatske komore Vojvodine Ortačko advokatsko društvo “GUCUNJA” Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Petra Drapšina 48, čiji su osnivači dr Gucunja Jovan i Gucunja Milan, advokati u Novom Sadu.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PUŠIN MIROSLAV, advokat u Petrovaradinu sa danom 30. 06. 2007. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.
Petrović Bogdan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STOJŠIN OLIVERA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Popović Branivoja, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 06. 2007. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PAROCI MIRNA, advokatski pripravnik u Vrbasu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mandić Nedeljka, advokata u Vrbasu, sa danom 20. 06. 2007. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je GRACA ŠOTI EVA, advokat u Kanjiži, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog održavanja trudnoće i porodiljskog odsustva, počev od 16. 05. 2007. godine.
Siveri Gabor, advokat u Čoki, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je RAKIĆ DOMAZETOVIĆ MIRNA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 14. 06. 2007. do 12. 06. 2008. godine.
Botić Rakić Branislava, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MIROSAVLJEVIĆ STOJANOVIĆ SVETLANA, advokat u Beloj Crkvi, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost radi nege deteta, od 27. 06. 2007. do 27. 03. 2008. godine.
Simić Slavenko, advokat u Beloj Crkvi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GALIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze, dana 26. 05. 2007. godine.
Jović Sanja, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KRSTIN MARKO, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze, dana 16. 08. 2007. godine.
Stjepanović Ilija, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SALATIĆ SPASOJE, advokat u Somboru, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost, dana 16. 05. 2007. godine.
Banjanin Mirko, advokat u Somboru, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BUGARIN ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze, dana 08. 06. 2007. godine.

UZIMA SE na znanje da je TATIĆ ČEDOMIR, advokat u Zrenjaninu, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost, dana 02. 07. 2007. godine.
Golijanin Vojin, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Rakić Mirna, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi RAKIĆ-DOMAZETOVIĆ.

Uzima se na znanje da je KRAJNOVIĆ NENAD, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu dana 07. 06. 2007. godine, te da istu nastavlja kod Vignjević Stevana, advokata u Futogu dana 08. 06. 2007. godine.

Uzima se na znanje da se Šijan Nikola, advokat u Novom Sadu razrešava dužnosti privremenog zamenika Vignjević Danice, advokata u Futogu.
Vignjević Stevan, advokat u Futogu, određuje se za privremenog zamenika Vignjević Danice, advokata u Futogu.

Uzima se na znanje da se Juhas Đurić Viktor, advokat u Subotici razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije Šalamon Šandora, bivšeg advokata u Subotici.
Tot Laslo, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Šalamon Šandora, bivšeg advokata u Subotici.

Uzima se na znanje da je TEŠANOVIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Anđelić Stevana, advokata u Novom Sadu dana 14. 06. 2007. godine, te da istu nastavlja kod Bojat Bojana, advokata u Novom Sadu dana 15. 06. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je TEŠANOVIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Bojat Bojana, advokata u Novom Sadu dana 19. 06. 2007. godine, te da istu nastavlja kod Anđelić Stevana, advokata u Novom Sadu dana 20. 06. 2007. godine.

Uzima se na znanje da se Bajić Miroslav, advokat u Senti razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije Lazić Momira, bivšeg advokata u Senti.
Gomboš Ervin, advokat u Senti, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Lazić Momira, bivšeg advokata u Senti.

UZIMA SE NA ZNANJE da je JORGIĆ DUŠANKA, advokat u Bačkoj Topoli, preselila sedište svoje advokatske kancelarije u Rumu, Železnička 11, počev od 15. 07. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURIĆ M. BILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Anice Savić Rebac 9, počev od 01. 07. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je DŽIGURSKI BRANIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trifkovićev trg 2, počev od 01. 06. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je VESELINOVIĆ PREDRAG, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Branovačkog 4, počev od 13. 06. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MILIĆ ŽELJKO, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Živojina Mišića 6, “Korzo”, počev od 15. 06. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je OBRADOVIĆ SAVA, advokat u Apatinu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Branka Radičevića 3, počev od 15. 06. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ MIRJANA, advokat u Rumi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu 27. oktobra 2, počev od 04. 06. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MACANOVIĆ MIRKO, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 10, počev od 18. 06. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je LONČAREVIĆ DRAGOLJUB, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 6, počev od 15. 06. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je UKROPINA DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 48, počev od 15. 06. 2007. godine.