admin

Sa sednice Upravnog odbora 29. februara 2008

PANTIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 13. 10. 1979. godine, upisuje se 29. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvode Mišića 9.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PANTIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik kod Stepanov Milivoja, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 02. 2008. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

LEKIĆ VESNA, diplomirani pravnik, rođena 05. 11. 1979. godine, upisuje se 29. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Strumička 1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika LEKIĆ VESNA, advokatski pripravnik kod Ristić Dragoslava, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 02. 2008. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ZEDI VALERIJA, diplomirani pravnik, rođena 06. 06. 1956. godine, upisuje se 29. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Maršala Tita 19-23, lokal 9.

ZAVARKO ŠANDOR, diplomirani pravnik, rođen 08. 05. 1975. godine, upisuje se 29. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Đorđevića 11.

ZLOKAS DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 03. 08. 1954. godine, upisuje se 29. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Cara Dušana 23.

ŽVIŽDAK IVAN, diplomirani pravnik, rođen 04. 07. 1973. godine, upisuje se 29. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Saveznička 2A.

KNEŽEVIĆ TIHOMIR, diplomirani pravnik, rođen 11. 04. 1961. godine, upisuje se 29. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Ivana Milutinovića 28.

PERIĆ KOSA, diplomirani pravnik, rođena 02. 06. 1956. godine, upisuje se 29. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Banatskom Brestovcu, Zlatica 57.

SABOVA ANIČKA, diplomirani pravnik, rođena 27. 09. 1968. godine, upisuje se 29. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kovačici, Maršala Tita 63.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUKVIĆ VESNA, rođena 25. 04. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 29. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠOLAJA DANIJELA, rođena 17. 07. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Milkov Vesne, advokata u Novom Sadu, dana 29. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NESTOROVIĆ SLAĐANA, rođena 02. 09. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Babić Nade, advokata u Novom Sadu, dana 29. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BERĆAN ŽIVKO, rođen 08. 01. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kovačević Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 29. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LOŠONC DAVID, rođen 23. 07. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Horvat Endrea, advokata u Temerinu, dana 29. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAJKOV GORDANA, rođena 15. 08. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kovačević Danila, advokata u Vršcu, dana 29. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STEPANOVIĆ BRANKA, rođena 21. 02. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jasika Rajke, advokata u Inđiji, dana 29. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ BRANISLAV, advokat u Zrenjaninu sa danom 29. 02. 2008. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Bukvić Dragan, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DAKIĆ ŽIVKO, advokat u Beloj Crkvi sa danom 01. 03. 2008. godine, na lični zahtev.
Imenovani nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Paunović Dragutin, advokat u Beloj Crkvi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NIKOLIĆ DRAGAN, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 21. 02. 2008. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Galečić Jasna, advokat u Bačkoj Palanci, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

HARHAI ŽELJKU, advokatu u Novom Sadu prestaje pravo na obavljanje advokatske delatnosti, te se isti dana 01. 02. 2008. godine briše iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine.
Radukin Milan, advokat u Novom Sadu, određuje se za preuzimatelja advokatske kancelarije Harhai Željka.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STUPAR MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stupar Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 12. 02. 2008. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STANIŠIĆ ĐORĐE, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Veselinović Predraga, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 02. 2008. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILETIĆ KATARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mikeš Dragana, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 01. 2008. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KOZLOVAČKI MIRJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Etinski Veljka, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 01. 2008. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADIČEV EMANUELA, advokatski pripravnik u Somboru, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Golubović Milanka, advokata u Somboru, sa danom 01. 03. 2008. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MANDIĆ IVANA, advokat u Bečeju, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 01. 03. 2008. godine.
Mandić Ljubomir, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILENKOVIĆ ERŽEBET, advokat u Kuli, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 08. 02. 2008. godine.
Todorović Vladimir, advokat u Kuli, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je JANČIĆ NEBOJŠA, advokat u Vršcu, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost, dana 12. 03. 2008. godine.
Mijatov Vojislav, advokat u Vršcu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Milutinov Nedeljković Isidora, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi NIKOLIĆ SAVIN.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Gaćeša Ana, advokat u Novom Sadu promenila lično ime, koje sada glasi GAĆEŠA ANA-JASMINA.

Uzima se na znanje da je MARSENIĆ MILORAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar cara Lazara 54, počev od 01. 02. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURĐEVIĆ IGOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 17a, počev od 18. 02. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je JOVIĆ RADIVOJE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4, počev od 18. 02. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je STANIVUKOVIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4, počev od 18. 02. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je JEFTIĆ ĐORĐE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4, počev od 18. 02. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je PAVLICA DUŠAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4, počev od 18. 02. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je NIKOLIĆ SAVIN ISIDORA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4, počev od 18. 02. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURČOK PAVEL, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Pupinova 13, počev od 06. 02. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je TOT LASLO, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Majera 50, počev od 29. 02. 2008. godine.