admin

Са седнице Управног одбора 29. фебруара 2008

ПАНТИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 13. 10. 1979. године, уписује се 29. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 9.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПАНТИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Степанов Миливоја, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 02. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛЕКИЋ ВЕСНА, дипломирани правник, рођена 05. 11. 1979. године, уписује се 29. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Струмичка 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛЕКИЋ ВЕСНА, адвокатски приправник код Ристић Драгослава, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 02. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЗЕДИ ВАЛЕРИЈА, дипломирани правник, рођена 06. 06. 1956. године, уписује се 29. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Маршала Тита 19-23, локал 9.

ЗАВАРКО ШАНДОР, дипломирани правник, рођен 08. 05. 1975. године, уписује се 29. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Ђорђевића 11.

ЗЛОКАС ДУШАН, дипломирани правник, рођен 03. 08. 1954. године, уписује се 29. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Цара Душана 23.

ЖВИЖДАК ИВАН, дипломирани правник, рођен 04. 07. 1973. године, уписује се 29. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Савезничка 2А.

КНЕЖЕВИЋ ТИХОМИР, дипломирани правник, рођен 11. 04. 1961. године, уписује се 29. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Ивана Милутиновића 28.

ПЕРИЋ КОСА, дипломирани правник, рођена 02. 06. 1956. године, уписује се 29. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Банатском Брестовцу, Златица 57.

САБОВА АНИЧКА, дипломирани правник, рођена 27. 09. 1968. године, уписује се 29. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковачици, Маршала Тита 63.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУКВИЋ ВЕСНА, рођена 25. 04. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 29. 02. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОЛАЈА ДАНИЈЕЛА, рођена 17. 07. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Милков Весне, адвоката у Новом Саду, дана 29. 02. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕСТОРОВИЋ СЛАЂАНА, рођена 02. 09. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бабић Наде, адвоката у Новом Саду, дана 29. 02. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕРЋАН ЖИВКО, рођен 08. 01. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 29. 02. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОШОНЦ ДАВИД, рођен 23. 07. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Хорват Ендреа, адвоката у Темерину, дана 29. 02. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЈКОВ ГОРДАНА, рођена 15. 08. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Данила, адвоката у Вршцу, дана 29. 02. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕПАНОВИЋ БРАНКА, рођена 21. 02. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јасика Рајке, адвоката у Инђији, дана 29. 02. 2008. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Зрењанину са даном 29. 02. 2008. године, због пензионисања.
Именовани након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Буквић Драган, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАКИЋ ЖИВКО, адвокат у Белој Цркви са даном 01. 03. 2008. године, на лични захтев.
Именовани након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Пауновић Драгутин, адвокат у Белој Цркви, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ ДРАГАН, адвокат у Бачкој Паланци са даном 21. 02. 2008. године, због пензионисања.
Именовани након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Галечић Јасна, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

ХАРХАИ ЖЕЉКУ, адвокату у Новом Саду престаје право на обављање адвокатске делатности, те се исти дана 01. 02. 2008. године брише из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине.
Радукин Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за преузиматеља адвокатске канцеларије Хархаи Жељка.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТУПАР МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ступар Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 02. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНИШИЋ ЂОРЂЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Веселиновић Предрага, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 02. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛЕТИЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 01. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОЗЛОВАЧКИ МИРЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 01. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДИЧЕВ ЕМАНУЕЛА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Голубовић Миланка, адвоката у Сомбору, са даном 01. 03. 2008. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАНДИЋ ИВАНА, адвокат у Бечеју, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 01. 03. 2008. године.
Мандић Љубомир, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛЕНКОВИЋ ЕРЖЕБЕТ, адвокат у Кули, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 08. 02. 2008. године.
Тодоровић Владимир, адвокат у Кули, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈАНЧИЋ НЕБОЈША, адвокат у Вршцу, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 12. 03. 2008. године.
Мијатов Војислав, адвокат у Вршцу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Милутинов Недељковић Исидора, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи НИКОЛИЋ САВИН.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Гаћеша Ана, адвокат у Новом Саду променила лично име, које сада гласи ГАЋЕША АНА-ЈАСМИНА.

Узима се на знање да је МАРСЕНИЋ МИЛОРАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар цара Лазара 54, почев од 01. 02. 2008. године.

Узима се на знање да је ЂУРЂЕВИЋ ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17а, почев од 18. 02. 2008. године.

Узима се на знање да је ЈОВИЋ РАДИВОЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4, почев од 18. 02. 2008. године.

Узима се на знање да је СТАНИВУКОВИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4, почев од 18. 02. 2008. године.

Узима се на знање да је ЈЕФТИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4, почев од 18. 02. 2008. године.

Узима се на знање да је ПАВЛИЦА ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4, почев од 18. 02. 2008. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ САВИН ИСИДОРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4, почев од 18. 02. 2008. године.

Узима се на знање да је ЂУРЧОК ПАВЕЛ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Пупинова 13, почев од 06. 02. 2008. године.

Узима се на знање да је ТОТ ЛАСЛО, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Мајера 50, почев од 29. 02. 2008. године.