admin

Sa sednice Upravnog odbora 29. avgusta 2014

STOJŠIN MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 09. 06. 1987. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 22.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika STOJŠIN MILOŠ, advokatski pripravnik kod Milovac Mirjane, advokata u Budisavi, sa danom 28. 08. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MARČETA SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 12. 09. 1979. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bukovcu, Karađorđeva 176.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MARČETA SRĐAN, advokatski pripravnik kod Vojkić Vladimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 08. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

NOVAK NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 07. 05. 1988. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Temerinu, Novosadska 383.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika NOVAK NEMANJA, advokatski pripravnik kod Novak Petra, advokata u Temerinu, sa danom 28. 08. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

AČANSKI JELENA, diplomirani pravnik, rođena 27. 09. 1985. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 26.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika AČANSKI JELENA, advokatski pripravnik kod Kovačević Boška, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 08. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

RADULOVIĆ LJUBICA, diplomirani pravnik, rođena 20. 09. 1984. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dimitrija Tucovića 2.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika RADULOVIĆ LJUBICA, advokatski pripravnik kod Vignjević Danice, advokata u Futogu, sa danom 28. 08. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PAVLOVIĆ MAJA, diplomirani pravnik, rođena 10. 05. 1983. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Fruškogorska 31, stan 31.

VOJNIĆ HAJDUK JUGOSLAV, diplomirani pravnik, rođen 17. 06. 1983. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Đure Đakovića 15.

MIŠOVIĆ GUCUNJA SNEŽANA, diplomirani pravnik, rođena 22. 02. 1974. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Adi, Trg oslobođenja 11.

RADULAŠKI MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 03. 02. 1982. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Trg oslobođenja 3.

ANDONOVIĆ S. MILAN, diplomirani pravnik, rođen 11. 09. 1988. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Mačvanskoj Mitrovici, Mačvanski kej 67.

KOŠIĆ D. BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 22. 11. 1974. godine upisuje se 29. 08. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Dimitrija Tucovića 11.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BELOVIĆ MAJA, rođena 08. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vidić Manastirac Vidosave, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BURLICA SANJA, rođena 07. 10. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Filipović Ljubice, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GATARIĆ SRĐAN, rođen 15. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Međedović Borice, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DRČA MILICA, rođena 09. 09. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krunić Ševrt Ane, advokata u Inđiji, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRUJIĆ IRINA, rođena 03. 03. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovanović Zorana, advokata u Stare Pazove, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RISTIĆ DEJAN, rođen 17. 09. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanojčić Jovana, advokata u Rumi, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BULAJIĆ MARKO, rođen 21. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Starčević Strahinje, advokata u Somboru, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVIĆ SONJA, rođena 06. 08. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savić Etel, advokata u Apatinu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MEĐEŠI ALEKSANDRA, rođena 16. 08. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Joksović Marije, advokata u Kuli, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEJIĆ NEBOJŠA, rođen 11. 06. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Matić Miroslava, advokata u Subotici, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIŠIĆ JELENA, rođena 14. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dikosavić Tomislava, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAVRIĆ IVANA, rođena 11. 03. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kralj Biljane, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUČENOVIĆ ANJA, rođena 24. 04. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rajačić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOSAVLJEV MARIJA, rođena 22. 12. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RISTIĆ BOJANA, rođena 27. 06. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ristić Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIĆIĆ JELENA, rođena 11. 04. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJIĆ JELENA, rođena 26. 07. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Oberman Igora, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠIJAČIĆ VIŠNJA, rođena 15. 10. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kljajić mr Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JELIĆ ALEKSANDRA, rođena 05. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ MILENA, rođena 01. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRAVICA NIKOLA, rođen 21. 09. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CVETKOVIĆ MLADEN, rođen 04. 05. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Travica Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SMILJANIĆ VLADIMIR, rođen 09. 08. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Leskovac Milice, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRBA MILAN, rođen 05. 01. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grba Božidara, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PILIPOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 13. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pilipović Đorđa, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZEC DAVOR, rođen 31. 12. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vučković Vuka, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAMARDŽIĆ BORIS, rođen 29. 04. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Plavšić Ljiljane, advokata u Novom Sadu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOJEVIĆ JOVAN, rođen 07. 04. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đurđev Dušana, advokata u Temerinu, dana 03. 09. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KRSTIĆ MILAKOV LJILJANA, advokat u Pančevu sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Milošević Anđelija, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JUKIĆ SNEŽANA, advokat u Pančevu sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Bosilj Milana, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SUBAKOV ALEKSANDRA, advokat u Bečeju sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Subakov V. Miloš, advokat u Bečeju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BLEŠIĆ ŠPIRO, advokat u Futogu sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Čekić Branimir, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TRAVAR RISTO, advokat u Novom Sadu sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Čekić Branimir, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VRANJEŠ IGOR, advokat u Novom Sadu sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Laslo Senada, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine OBRADOVIĆ MIROSLAV, advokat u Novom Sadu sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Kopanja Vladimir, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SORO SINIŠA, advokat u Novom Sadu sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Soro Mirjana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐORĐEVIĆ BOŽENA, advokat u Kovačici sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Benka Marija, advokat u Kovačici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BUKARICA NENAD, advokat u Odžacima sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Boškić Jasmina, advokat u Odžacima, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GALEČIĆ MAJA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Župunski Darko, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine FILIPOVIĆ UZELAC JASMINA, advokat u Subotici sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Filipović Ljubić Milka, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRACA ŠOTI EVA, advokat u Kanjiži sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Bajić Šarnjai Tamara, advokat u Senti, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MAJSTOROVIĆ MANE, advokat u Zrenjaninu sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Darijević Vićentije, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOGDANOV ŽIVA, advokat u Pančevu sa danom 22. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Nedomački Siniša, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STANKOV BOGOLJUB, advokat u Zrenjaninu sa danom 28. 06. 2014. godine, usled smrti.
Darijević Vićentije, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VESKOVIĆ Ž. MIOMIRA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 19. 07. 2014. godine, usled smrti.
Silić Ljubica, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TRUHAR ŽELIMIR, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 29. 08. 2014. godine, usled gubitka radne sposobnosti.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Mladenovski Sergej, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LAZIĆ VALERIJA, advokat u Subotici sa danom 31. 08. 2014. godine, zbog penzionisanja.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Vojnić Mirjana, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MITROVIĆ SVETLANA, advokat u Pančevu sa danom 31. 08. 2014. godine, na lični zahtev.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Gluvakov Ljiljana, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRBIĆ DRAGICA, advokat u Pančevu sa danom 31. 08. 2014. godine, na lični zahtev.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Gluvakov Ljiljana, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SELAKOVIĆ SVETLANA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Selaković Strahinja, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PEPIĆ DRAGO, advokat u Novom Sadu sa danom 02. 08. 2014. godine, usled smrti.
Kačar Sreto, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DAMJANČEVIĆ MILICA, advokat u Sremskim Karlovcima sa danom 20. 07. 2014. godine, na lični zahtev.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Soro Mirjana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SUVARA BRANKA, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 31. 08. 2014. godine, na lični zahtev.
Čekić Branimir, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARINKOVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 08. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Zdravković Željka, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SIMIĆ SANJA, advokat u Rumi sa danom 15. 09. 2014. godine, na lični zahtev.
Maletić Vladislav, advokat u Rumi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ŠUVAKOV DUNJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Boban Petra, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 06. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KOVAČ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 07. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DIVJAK SANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Lekić Vesne, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 07. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PROTIĆ MARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, sa danom 22. 08. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ČAVIĆ ANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 08. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GARIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jovanović Zorana, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 31. 08. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PINTER JOVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Milić Koste, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 08. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da BAŠIĆ NATALIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljanja na funkciju Opštinskog javnog pravobranioca opštine Pećinci, počev od 26. 06. 2014. godine, dok traje ova funkcija.
Karanović Milica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MUJOVI MAZLAMU, advokatu u Petrovaradinu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolesti, počev od 11. 08. 2014. godine.
Mujovi Emina, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da LACKOV SLOBODANU, advokatu u Pančevu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolesti, počev od 05. 08. 2014. godine.
Stefanov Zoran, advokat u Pančevu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MILINKOVIĆ MILIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 02. 07. 2014. do 01. 07. 2015. godine.
Gvozdenović Milica, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KOJIĆ MAŠI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 30. 08. 2014. do 29. 08. 2015. godine.
Oberman Igor, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ŠAKIĆ SANDRI, advokatu u Staroj Pazovi, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 06. 08. 2014. do 05. 08. 2015. godine.
Vujović Dragan, advokat u Staroj Pazovi se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da IVIĆ JELENI, advokatskom pripravniku u Kovilju, privremeno prestaje pravo na obavljanje pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 31. 08. 2014. do 30. 08. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da KARANOVIĆ BOSILJKI, advokatskom pripravniku u Bačkoj Palanci, privremeno prestaje pravo na obavljanje pripravničke vežbe zbog bolovanja, počev od 10. 07. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da STEPANOVIĆ MARIJI, advokatskom pripravniku u Inđiji, privremeno prestaje pravo na obavljanje pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 13. 05. 2014. do 01. 04. 2015. godine.

UZIMA SE na znanje da je MARINKOVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 06. 08. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Antić Živka, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LJUBIĆ TODORAN MARINELA, advokat u Pančevu, nastavila sa radom dana 28. 08. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Milutinović Branislav, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MARJANOVIĆ SVETLANA, advokat u Zrenjaninu, nastavila sa radom dana 19. 08. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Mićović Milorad, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SMIEŠKO KAROLINA, advokatski pripravnik u Bečeju, nastavila sa vežbom dana 25. 06. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na obavljanje vežbe zbog bolovanja.

UZIMA SE na znanje da je ZARIJA ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Pančevu, nastavio sa vežbom dana 01. 08. 2014. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na obavljanje vežbe zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Pajović Itana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Pajović Ljiljak.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Savić Jelena, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Ivić.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ GORDANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Ćurčić Dragoslava, advokata u Novom Sadu dana 03. 07. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je MAJKIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Soro Siniše, advokata u Novom Sadu dana 06. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Soro Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je OBRADOVIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Obradović Miroslava, advokata u Novom Sadu dana 06. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Kopanja Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 07. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je CRNJANSKI DRAGAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Trbuk Zorana, advokata u Novom Sadu dana 24. 07. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Amižić Radivoja, advokata u Novom Sadu, dana 25. 07. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je SAMARDŽIĆ PETAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu dana 25. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, dana 26. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je PAVLOVIĆ BOBANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Travar Riste, advokata u Novom Sadu dana 22. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Čekić Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 23. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je MIJATOVIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu dana 11. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Živanov Zvezdana, advokata u Novom Sadu, dana 12. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je TRIVUNOVIĆ BOŠKO, advokatski pripravnik u Futogu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Blešić Špire, advokata u Futogu dana 22. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Čekić Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 23. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je JOKIĆ MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Lazić Jasne, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je PAĆI MARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Lazić Jasne, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je BUDOŠAN IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Dimitrijević Gavre, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je MOMIROSKA TATJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Veselinović Predraga, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Mumin Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je NEMČEV DŽINIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Bečeju, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Subakov V. Miloša, advokata u Bečeju dana 26. 08. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, dana 27. 08. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da se Hadži Borjanović Sonja, advokat u Novom Sadu razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije Jovanović Gordane, advokata u Novom Sadu, na koju je postavljena rešenjem broj 25-29/13 od 31. 01. 2014. godine.
Kupres Slađana, advokat u Novom Sadu određuje za preuzimatelja advokatske kancelarije Jovanović Gordane, bivšeg advokata u Novom Sadu.

Uzima se na znanje da je GAVRANIĆ SLOBODAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg dr Zorana Đinđića bb, počev od 15. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je STANIMIROV BOŠKO, advokat u Novom Kneževcu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Nenada Valčeva 7, počev od 01. 09. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je KRUNIĆ BRANE, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 8, počev od 12. 07. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je DRAGIČEVIĆ MILORAD, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vladimira Nazora 9, počev od 01. 09. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je VASKOVIĆ DANKA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vladimira Nazora 9, počev od 01. 09. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ZINDOVIĆ RADOVAN, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dositeja Obradovića 15, počev od 01. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je RADULOVIĆ Ž. DRAGAN, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vuka Karadžića 10/2, počev od 01. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je STOJČIĆ RAGAJ LJUBICA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 10, počev od 04. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je SRETENOVIĆ MILUTIN, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vuka Karadžića 10/2, počev od 15. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je PAJOVIĆ KUTUZOV TIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Narodnog fronta 38, počev od 01. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je POPIVODA DUNJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg neznanog junaka 4/I, stan 2, počev od 01. 07. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je POPIVODA SLAVKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg neznanog junaka 4/I, stan 2, počev od 01. 07. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je GAVRANČIĆ VANJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg neznanog junaka 4/I, stan 2, počev od 01. 07. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je VRANJEŠ STAPARSKI DUŠANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Ferenc Fehera 8/5, počev od 01. 07. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ZRNIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Narodnog fronta 28, počev od 07. 07. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je VUJOVIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Lovćenska 10/5, počev od 01. 07. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je KUBINJEC dr JANKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Narodnih heroja 5, počev od 18. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je PRODIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 10/I, stan 3, počev od 15. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je SARIĆ BORIS, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 10/I, stan 3, počev od 15. 08. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je SARIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 10/I, stan 3, počev od 15. 08. 2014. godine.