admin

Sa sednice Upravnog odbora 29. aprila 2011

MILJAČKI SANJA, diplomirani pravnik, rođena 13. 04. 1967. godine upisuje se 18. 04. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Trg Lazara Nešića 3.

ALANOVIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 08. 11. 1977. godine upisuje se 04. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 50/I.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ALANOVIĆ MILAN, advokatski pripravnik kod Bogovac Predraga, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 05. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MILJKOVIĆ SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 13. 01. 1980. godine upisuje se 04. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Đorđevića 11.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MILJKOVIĆ SRĐAN, advokatski pripravnik kod Kovačević Aleksandra, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 05. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

STANOJČIĆ SLAĐANA, diplomirani pravnik, rođena 07. 05. 1982. godine upisuje se 04. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 20.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika STANOJČIĆ SLAĐANA, advokatski pripravnik kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 05. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

GVOZDENAC IVAN, diplomirani pravnik, rođen 17. 10. 1980. godine upisuje se 04. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stevana Branovačkog 9.

MATIĆ BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 04. 11. 1980. godine upisuje se 04. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/I, lokal 5.

MARIĆ MIRKO, diplomirani pravnik, rođen 30. 05. 1983. godine upisuje se 04. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Žablju, Nikole Tesle 39.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADULOVIĆ JELENA, rođena 04. 07. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đajić Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NEDELJKOV MILICA, rođena 15. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kosanić Miroslava, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SUVAJDŽIĆ MILICA, rođena 17. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Suvajdžić Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOJIĆ MAŠA, rođena 27. 08. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Oberman Igora, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KEKEZ ANA, rođena 13. 11. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Munižaba Zagorke, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽUTIĆ PETAR, rođen 11. 12. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dorić Žarka, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CVEJIĆ NENAD, rođen 01. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakićević dr Vuksana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČUBRILO BRANKO, rođen 26. 05. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Karanović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAKARIĆ SRĐAN, rođen 02. 08. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Karanović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JARIĆ JASMINA, rođena 12. 12. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pecovski Nikole, advokata u Apatinu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BITEVIĆ MILJANA, rođena 17. 12. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ostojin Jovice, advokata u Zrenjaninu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CVEJIN IVANA, rođena 23. 11. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zerebelji Hajnalke, advokata u Novom Bečeju, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BULIK MARIUS, rođen 13. 08. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Aleksić Slobodana, advokata u Kovačici, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TERZIĆ TAMARA, rođena 23. 09. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURĐEVIĆ MILICA, rođena 02. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korać Mihaila, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOJČIĆ BOJANA, rođena 17. 06. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Uzelac Dušana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PLAČKOV OLIVERA, rođena 24. 10. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod dr Kubinjec Janka, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CUCIĆ IVANA, rođena 16. 06. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod mr Knežević Sime, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SUJIĆ NEBOJŠA, rođen 29. 08. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sujić Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOVANOVIĆ UROŠ, rođen 25. 08. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Matić Miroslava, advokata u Subotici, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOJOVIĆ MILOŠ, rođen 23. 04. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovanović Miroja, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PUPAC MIROSLAV, rođen 22. 05. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakić Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HORVAT GEORGINA, rođena 23. 03. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Subakov Miloša, advokata u Bečeju, dana 04. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ SVETISLAV, advokat u Baču sa danom 04. 05. 2011. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BELJANSKI BRANISLAV, advokat u Somboru sa danom 04. 05. 2011. godine, zbog penzionisanja.

POPOVIĆ SVETISLAV, diplomirani pravnik, rođen 08. 04. 1947. godine upisuje se 14. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 14, stan 37.

BELJANSKI BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 03. 11. 1946. godine upisuje se 14. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Petra Drapšina 2/14, prolaz “Sokak”.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ZEKIĆ DRAGOLJUB, advokat u Zrenjaninu sa danom 01. 04. 2011. godine, usled smrti.

Popović Miša, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Zekić Dragoljuba.
BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MALETIĆ JOVAN, advokat u Rumi sa danom 31. 03. 2011. godine, na lični zahtev.

Zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Maričić Milan, advokat u Rumi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Maletić Jovana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SIMIĆ NATAŠA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 20. 03. 2011. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Simić Dušan, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Simić Nataše.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MILOJIČIĆ MARTA, advokat u Apatinu sa danom 12. 04. 2011. godine, usled smrti.
Šokac Branislav, advokat u Apatinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Milojičić Marte.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BJELOŠ DANICA, advokat u Novom Sadu sa danom 21. 03. 2011. godine, usled smrti.
Belić Ivana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Bjeloš Danice.

UZIMA SE NA ZNANJE da je RADANOVIĆ ANIKO, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 29. 04. 2011. do 28. 04. 2012. godine.
Mitrović mr Gordana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je RAKIĆ DOMAZETOVIĆ MIRNA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 08. 04. 2011. godine.
Ribarov Zoran, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PEJOVIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 16. 04. 2011. godine.
Šereš Šimon Marija, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SIMIĆ DANIJELA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 25. 04. 2011. godine.
Čolević Mira, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je DELJANIN DRAGANA, advokat u Veterniku, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 17. 04. 2011. godine.
Deljanin Aleksandar, advokat u Veterniku, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PAPULIĆ ĐORĐE, advokat u Pančevu, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze, dana 03. 05. 2011. godine.
Marković Nemanja, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VOJNOVIĆ GORAN, advokat u Odžacima, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen, dana 11. 04. 2011. godine.
Boškić Jasmina, advokat u Odžacima, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VUČEVIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 30. 03. 2011. godine.
Rakić Gordana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Krivić Biljana, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi MATIĆ.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Stanišić Radina, advokatski pripravnik u Sremskoj Mitrovici promenila prezime, koje sada glasi Rajaković.

UZIMA SE NA ZNANJE da je POPOVIĆ SVETISLAV, advokat u Baču, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Bulevar oslobođenja 14, stan 37, počev od 14. 05. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je SIMIĆ DANIJELA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Branka Ćopića 3, počev od 25. 04. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MITROVIĆ mr GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Branislava Borote 7, počev od 01. 05. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je GRABIĆ MAJA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog Save 1, počev od 18. 04. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MIHALEK ENDRE, advokat u Adi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Lenjinova 8, počev od 15. 04. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je TRBUK ZORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 3/15, počev od 18. 04. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je BELJANSKI BRANISLAV, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 2/14, prolaz “SOKAK”, počev od 18. 04. 2011. godine.