admin

Sa sednice Upravnog odbora 28. septembra 2007

PEJOVIĆ MIRA, diplomirani pravnik, rođena 19. 09. 1978. godine, upisuje se 28. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 11.

RADIĆ RATKO, diplomirani pravnik, rođen 19. 08. 1965. godine, upisuje se 04. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Vase Stajića 7.

KOPANJA MIRA, diplomirani pravnik, rođena 15. 05. 1948. godine, upisuje se 28. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg mladenaca 7, lokal d-30.

MUDRINIĆ MAJA, diplomirani pravnik, rođena 02. 05. 1969. godine, upisuje se 12. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 2/III, stan 8.

MIAVEC MARGIT, diplomirani pravnik, rođena 21. 02. 1949. godine, upisuje se 28. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Temerinu, Novosadska 397.

ASANOVIĆ MIODRAG, diplomirani pravnik, rođen 31. 07. 1956. godine, upisuje se 28. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vrbasu, Bačka 15.

BEŠLIN JELENA, diplomirani pravnik, rođena 15. 10. 1975. godine, upisuje se 28. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Žarka Zrenjanina 44.

MILAKOVIĆ MILUTIN, diplomirani pravnik, rođen 25. 12. 1951. godine, upisuje se 28. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Ruže Šulman 49.

MILINOVIĆ GORDANA, diplomirani pravnik, rođena 01. 05. 1958. godine, upisuje se 01. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Glavna 176, TC Atrijum, lokal LS 7A/I.

SRDIĆ MIRA, diplomirani pravnik, rođena 04. 10. 1949. godine, upisuje se 14. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, JNA 135.

PAVLICA DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 31. 01. 1935. godine, upisuje se 28. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Pavla Simića 2.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOBAN PETAR, rođen 25. 08. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Masnikosa Vujadina, advokata u Novom Sadu, dana 28. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SOKIĆ MILORAD, rođen 06. 03. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mihajlović Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 28. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TATALOVIĆ OLJA, rođena 26. 08. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Botić Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ STANKA, rođena 11. 11. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Popović Divne, advokata u Novom Sadu, dana 28. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PUVAČA DRAGANA, rođena 11. 03. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Popović Divne, advokata u Novom Sadu, dana 28. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANKOV ANA, rođena 10. 10. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jankov Dragomira, advokata u Novom Sadu, dana 28. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ENGUS KRISTINA, rođena 13. 04. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Radenković Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 28. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARDUM MARIJA, rođena 18. 08. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Banjanin Mirka, advokata u Somboru, dana 28. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JAKOVLJEVIĆ BRANISLAV, advokat u Pančevu sa danom 26. 08. 2007. godine, usled smrti.
Stojiljković Dragoslav, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOSNIĆ ZORAN, advokat u Novom Sadu sa danom 01. 10. 2007. godine, na lični zahtev.
Poljački Dimitrije, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SRDIĆ MIRA, advokat u Rumi sa danom 04. 10. 2007. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DAKIĆ MILAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Božić Zorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 09. 2007. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je BROCIĆ MIRJANA, advokat u Sremskoj Mitrovici, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 17. 08. 2007. godine.
Komlenac Vlajko, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BJELICA BRANISLAV, advokat u Pančevu, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze advokata zbog postavljenja na mesto zamenika ministra pravde, dana 15. 11. 2007. godine.
Ankić Božidar, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je DAKIĆ MILAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, nastavio sa advokatsko pripravničkom vežbom nakon što su mu mirovala prava i obaveze advokatskog pripravnika zbog civilnog služenja vojnog roka, dana 08. 09. 2007. godine.

Uzima se na znanje da se Jakovljević Branislav, advokat u Pančevu razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije pok. Tekijaški Danice, bivšeg advokata u Pančevu.
Škundrić Miodrag, advokat u Pančevu, određuje se za preuzimatelja advokatske kancelarije pok. Tekijaški Danice, bivšeg advokata u Pančevu.

Uzima se na znanje da je STANOJEVIĆ SINIŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sestara Ninković 11, stan 2, počev od 03. 09. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je STOJANOVIĆ VERA, advokat u Vrbasu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 83, počev od 10. 09. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je STANKOV JOVAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg slobode 5/1, počev od 15. 09. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je LAZIĆ VALERIJA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Ivana Broza 7, počev od 01. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je KONJEVOD IVAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Đure Jakšića 1, počev od 24. 09. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je SARIĆ BORIS, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 22, lokal 6, počev od 05. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MIĆAŠEVIĆ KOVAČEVIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Jovana Đorđevića 11, počev od 25. 09. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je LOZIĆ NEBOJŠA, advokat u Staroj Pazovi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetosavska 2, počev od 01. 10. 2007. godine.