admin

Sa sednice Upravnog odbora 28. marta 2014

GOGIĆ RADA, diplomirani pravnik, rođena 28. 09. 1984. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6/53.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika GOGIĆ RADA, advokatski pripravnik kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 03. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ĐULINAC IVANA, diplomirani pravnik, rođena 21. 03. 1986. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Jevrejska 1-3.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ĐULINAC IVANA, advokatski pripravnik kod Milojević Zorana, advokata u Zrenjaninu, sa danom 27. 03. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PRODIĆ GORAN, diplomirani pravnik, rođen 08. 07. 1983. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6/III, stan 24.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PRODIĆ GORAN, advokatski pripravnik kod Sarić Borisa, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 03. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

VUJOVIĆ M. VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 26. 02. 1977. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg republike 18, lokal 4.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika VUJOVIĆ M. VLADIMIR, advokatski pripravnik kod Đukić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 03. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ŽUNIĆ TIJANA, diplomirani pravnik, rođena 19. 06. 1986. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 4.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ŽUNIĆ TIJANA, advokatski pripravnik kod Žunić Vitomira, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 03. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MILIĆEVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 22. 12. 1987. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 38/1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MILIĆEVIĆ MILICA, advokatski pripravnik kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 03. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BEGENIŠIĆ LAZAR, diplomirani pravnik, rođen 14. 08. 1984. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Tržni centar “Sloboda” II sprat, lokal 36-37.

NIKOLIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 29. 03. 1985. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 20b.

PEROVIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 23. 01. 1982. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Lovćenska 10, stan 4.

TOŠIĆ ZLATKO, diplomirani pravnik, rođen 15. 12. 1981. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Molnar Đule 1/IV, stan 23.

LOJPUR SONJA, diplomirani pravnik, rođena 02. 12. 1985. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Milana Simovića 4/10.

ŠUŠA VOJIN, diplomirani pravnik, rođen 14. 08. 1957. godine upisuje se 28. 03. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novim Banovcima, Naselje Banovci-Dunav, Branka Radičevića 5A.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BERETKA KLARA, rođena 10. 06. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CUCIĆ IVANA, rođena 08. 07. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DRAJIĆ NEVENA, rođena 24. 12. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GLOŽANSKI LAURA, rođena 03. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod mr Bjekić Zore, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BLAGOJEVIĆ SLAĐANA, rođena 10. 09. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANĐELIĆ NATALIJA, rođena 19. 08. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NINKOV IVONA, rođena 29. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kačar Srete, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANISAVLJEVIĆ NINA, rođena 08. 11. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LOVAŠ STEFANI, rođena 17. 11. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kubinjec dr Janka, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKOBRAT MAŠA, rođena 29. 06. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Filipović Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILODANOVIĆ SANDRA, rođena 04. 10. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jolić Koste, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IGNJIĆ SANELA, rođena 16. 02. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radovanović Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARČETA GORDANA, rođena 21. 11. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VLČEK NEMANJA, rođen 13. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ARANĐELOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 02. 12. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žunić Vitomira, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIDOVIĆ GORAN, rođen 07. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FRAJLIĆ BOJAN, rođen 10. 08. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRSMANOVIĆ PREDRAG, rođen 01. 10. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Primović Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANDRIĆ NIKOLA, rođen 16. 12. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANDROVIĆ IVAN, rođen 04. 05. 1974. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pekić Marka, advokata u Novom Sadu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PRODANOV ŠOLJMOŠI ANET, rođena 28. 06. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sekulić Snežane, advokata u Bečeju, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPGLIGORIN FILIP, rođen 27. 11. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popgligorin Živojina, advokata u Srbobranu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ADAMOVIĆ SMILJANA, rođena 14. 08. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Matić Miroslava, advokata u Subotici, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JARAKOVIĆ VLADANA, rođena 16. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kocoljevac Slobodana, advokata u Pančevu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOŠEVIĆ MILORAD, rođen 12. 04. 1963. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kecman Dušana, advokata u Somboru, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PIPERSKI NIKOLA, rođen 25. 12. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Piperski Miloša, advokata u Zrenjaninu, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAGIĆ MILANKO, rođen 03. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vinčić Zorana, advokata u Rumi, dana 28. 03. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine OPOJEVLIĆ JELENA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 14. 04. 2014. godine, zbog penzionisanja.
Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.
Živanović Živan, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NEŠIĆ ZORAN, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 30. 04. 2014. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.
Macanović Mirko, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LATINOVIĆ BRKIĆ JOVANA, advokat u Novom Sadu sa danom 08. 04. 2014. godine, zbog preseljenja advokatske kancelarije na teritoriju Advokatske komore Srbije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POPOV BLANUŠA RENATA, advokat u Somboru sa danom 08. 03. 2014. godine, zbog penzionisanja.
Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.
Kovačević Marija, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DULIĆ RUŽA, advokat u Subotici sa danom 28. 03. 2014. godine, zbog penzionisanja.

DULIĆ RUŽA, diplomirani pravnik, rođena 12. 07. 1934. godine upisuje se 08. 04. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Trg žrtava fašizma 5.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADOVIĆ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Rakić Domazetović Mirne, advokata u Novom Sadu, sa danom 17. 03. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SIMIĆ DRAGAN, advokatski pripravnik u Beloj Crkvi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Simić Slavenka, advokata u Beloj Crkvi, sa danom 02. 04. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RAPAJIĆ KOSTA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Rapajić Mirka, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 03. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GRUJIĆ KLAUDIJA, advokatski pripravnik u Bečeju, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Zedi Valerije, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 04. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da PEROVIĆ MARIĆ MIRJANI, advokatu u Kikindi, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 12. 03. 2014. do 11. 03. 2015. godine.
Perović Jelena, advokat u Kikindi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BRNJICA DRAGANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog zbog bolovanja, počev od 19. 03. 2014. godine.
Kristijan Jožef, advokat u Temerinu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MIHAJLOVIĆ DEJANU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljanja na funkciju v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Novi Sad, počev od 06. 03. 2014. godine, dok traje ova funkcija.
Sokić Jelena, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BJEKIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 04. 03. 2014. godine, nakon što joj je privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Sabo Zvonko, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je RIKIĆ SLAĐANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 27. 03. 2014. godine, nakon što joj je privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Rikić Risto, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je RAKOVIĆ BRANE, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom dana 01. 03. 2014. godine, nakon što mu je privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljanja na funkciju v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Novi Sad.
Koprić Dejan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MUČALICA ANGELINA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 29. 03. 2014. godine, nakon što joj je privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Herbez Vukica, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da su Karadarević Sanja i Karadarević Goran, advokati u Novom Sadu, osnovali “Zajedničku advokatsku kancelariju Goran Karadarević i Sanja Karadarević” sa sedištem u Novom Sadu, Radnička 12/2, počev od 17. 03. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Perović Mirjana, advokat u Kikindi, promenila prezime, koje sada glasi Perović Marić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Otić Jelena, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Ačanski.

Uzima se na znanje da je MARIČIĆ DRAGAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Mihajlović Dejana, advokata u Novom Sadu dana 06. 03. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Sokić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ĆULUM UNA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Mihajlović Dejana, advokata u Novom Sadu dana 06. 03. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Sokić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 07. 03. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Mijić Jasmina, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Subić.

ODOBRAVA SE zahtev Sikimić Sanje, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Sikimić Srđana, advokata u Novom Sadu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 01. 04. 2015. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Dimitrijević Bojana, advokatskog pripravnika u Zrenjaninu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Dimitrijević Miodraga, advokata u Zrenjaninu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 01. 04. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je BOBAN PETAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Lovćenska 10, počev od 12. 03. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je BIORAC ZVONIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 18, počev od 17. 03. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURAN MILIĆ EMINA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 17, stan 10, počev od 01. 04. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je GOJKOVIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 5, počev od 01. 04. 2014. godine.