admin

Са седнице Управног одбора 28. јуна 2013

ДРАПШИН АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 04. 12. 1986. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/И.
Брише се из Именика адвокатских приправника ДРАПШИН АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 06. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАКСИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 24. 03. 1983. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 20.
Брише се из Именика адвокатских приправника МАКСИЋ ДУШАН, адвокатски приправник код Максић Дејана, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 06. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АЛЕКСИЋ АРМАНД, дипломирани правник, рођен 09. 12. 1984. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 31а.
Брише се из Именика адвокатских приправника АЛЕКСИЋ АРМАНД, адвокатски приправник код Вигњевић Стевана, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 06. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПИЛИПОВИЋ САРА, дипломирани правник, рођена 21. 08. 1984. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 4.

БОЖОВИЋ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 21. 05. 1982. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 33.

СРЕЋКОВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 06. 06. 1982. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Школска 14 б, стан 2.

РАНИСАВЉЕВ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 26. 01. 1982. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гундулићева 18.

БЈЕЛАНОВИЋ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 18. 11. 1984. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Милоша Великог 13.

ЗИНДОВИЋ РАДОВАН, дипломирани правник, рођен 12. 10. 1982. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 1.

ЛОЈПУР ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 29. 09. 1983. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг Лазара Нешића 3.

ТАКАЧ ПЕТРЕ, дипломирани правник, рођен 23. 10. 1986. године уписује се 28. 06. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Шолохова 17.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЛОШ ТРИВА, рођен 11. 12. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мандић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХРГИЋ НИКОЛА, рођен 01. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мољац Александра, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖУНИЋ НЕМАЊА, рођен 03. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мајсторовић Ж. Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЈКОВИЋ СРЂАН, рођен 15. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гојковић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ, рођен 13. 11. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вицковић мр Тање, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 22. 05. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грујић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈОВИЋ БОЈАНА, рођена 25. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАНИЋ БИЉАНА, рођена 30. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИСАВЉЕВИЋ НИНА, рођена 08. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ ДАНКА, рођена 22. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ САНЕЛА, рођена 21. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРИШИЋ ГОРДАНА, рођена 14. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИВЉАК СНЕЖАНА, рођена 11. 03. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСИЋ МИЛАНА, рођена 23. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђуран Милић Емине, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВКОВИЋ ЈОВАНА, рођена 08. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ АНАСТАСИА, рођена 13. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ТАМАРА, рођена 12. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Главаш Сандре, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУРЕКОВИЋ МАРИЈА, рођена 28. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Капун Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУПЦОВА АНА, рођена 28. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пантић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШИРАДОВИЋ НАТАША, рођена 13. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ БОБАНА, рођена 09. 10. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАМЈЕНИЋ ИВАНА, рођена 05. 07. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋУЛУМ УНА, рођена 07. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДАН ЈЕЛЕНА, рођена 11. 01. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Дамира, адвоката у Футогу, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 14. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Родић Горана, адвоката у Темерину, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈАНА, рођена 18. 01. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈИНОВИЋ СОЊА, рођена 28. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лошонц Давида, адвоката у Темерину, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕЛИБАШИЋ ИТАНА, рођена 23. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рогановић Горана, адвоката у Врбасу, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДОВИЋ ЛУКА, рођен 06. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томић Видовић Љиљане, адвоката у Врбасу, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАНИСАВЉЕВ НЕБОЈША, рођен 29. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Милоша, адвоката у Зрењанину, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКОЊАЦ АНИТА, рођена 05. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чичовачки Бранка, адвоката у Сомбору, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂИЋ АДРИАНА, рођена 30. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карањац Рацић Невенке, адвоката у Суботици, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ЗОЛТАН, рођен 08. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петковић Вида Корнелије, адвоката у Суботици, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉАНИЋ ЉУБИША, рођен 24. 08. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лончаревић Драгољуба, адвоката у Сремској Митровици, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ НАДА, рођена 10. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Малетић Владислава, адвоката у Руми, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАТКОВИЋ ИВАН, рођен 17. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Малетић Владислава, адвоката у Руми, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ ИВАНА, рођена 13. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НАРЕВСКИ ТАЊА, рођена 22. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАБИЋ ИВАНА, рођена 10. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСЕНИЈЕВИЋ ДУШАН, рођен 07. 12. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Дамира, адвоката у Футогу, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ МОЊА, рођена 11. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карањац Рацић Невенке, адвоката у Суботици, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧ ФИЛИП, рођен 03. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић Драгослава, адвоката у Вршцу, дана 28. 06. 2013. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИТРОВИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Белој Цркви са даном 30. 06. 2013. године, на лични захтев.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Митровић Бојан, адвокат у Белој Цркви, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОМАКОВ НАДА, адвокат у Сремској Митровици са даном 22. 06. 2013. године, на лични захтев.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Опојевлић Јелена, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУДИМЧЕВИЋ ЖИВКО, адвокат у Босуту са даном 30. 06. 2013. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Крстић Никола, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАНИЋ ЉУБОМИР, адвокат у Зрењанину са даном 12. 06. 2013. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Јанић Љ. Страхиња, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АВРАМОВ СЛАВИЦА, адвокат у Зрењанину са даном 22. 06. 2013. године, ради пензионисања.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Аврамов Душко, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТОЈАНОВИЋ РАДОЈИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 01. 07. 2013. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Стошић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕЉИН СВЕТЛАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 13. 05. 2013. до 12. 05. 2014. године.
Шоштарић Душица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КРИЖ ЈАСМИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 17. 06. 2013. године.
Спасојевић Иванчић Дејана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЕРДЕЉИ ТОНКОВИЋ АНИ, адвокату у Бајмоку, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 25. 05. 2013. до 24. 05. 2014. године.
Маглаи Јене, адвокат у Бајмоку, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САМАРЏИЋ НАТАЛИЈИ, адвокату у Сенти, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 19. 06. 2013. до 18. 06. 2014. године.
Николић Душан, адвокат у Сенти, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НОВАКОВИЋ НИКОЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 12. 06. 2013. године.
Алексић др Немања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, од 01. 07. 2013. до 01. 07. 2014. године.
Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДУМАНОВИЋ ДУБРАВКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 12. 06. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Радановић Анико, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАТИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 18. 06. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Кежић Љиљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕЈОВИЋ МИРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 27. 06. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Мудринић Дејан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 13. 06. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Милићев Живкица, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да се Мољац Александар, адвокат у Новом Саду разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду.
Поповић Илија, адвокат из Новог Београда, одређује се за преузиматеља канцеларије Штрбац Радована, раније адвоката из Новог Сада.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ердељи Ана, адвокат у Бајмоку, променила презиме, које сада гласи Ердељи Тонковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Милутиновић Бранислав, адвокат у Панчеву разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Шошкић Радослава, бившег адвоката у Панчеву, на коју је постављен решењем број 25-22/13 од 01. 03. 2013. године.
Јојић Петар, адвокат у Панчеву одређује за преузиматеља адвокатске канцеларије Шошкић Радослава, бившег адвоката у Панчеву.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Салај Јована, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи СТОЈКОВ.

Узима се на знање да је ВИДАКОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Продановић Драгана, адвоката у Новом Саду дана 24. 06. 2013. године, те да исту наставља код Мојсејев Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 25. 06. 2013. године.

Узима се на знање да је СТАНОЈЕВ МЛАДЕН, адвокат у Бечеју, приступио Заједничкој адвокатској канцеларији “Субаков – Злоколица – Драпшин”, адвоката у Бечеју, са седиштем у Бечеју, Трг ослобођења 3, почев од 14. 06. 2013. године.

Узима се на знање да је ПЕЈОВИЋ МИРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4, почев од 27. 06. 2013. године.

Узима се на знање да је МАТИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 53, стан 11, почев од 01. 07. 2013. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ МИРОСЛАВЕ, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 53, стан 11, почев од 01. 07. 2013. године.

Узима се на знање да је СВИЛАР САЊЕ, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 11/11, почев од 01. 08. 2013. године.

Узима се на знање да је САВОВИЋ БОЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ћирпанова 3, почев од 05. 06. 2013. године.

Узима се на знање да је ВУЧКОВИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Југ Богдана 17, почев од 01. 06. 2013. године.