admin

Sa sednice Upravnog odbora 28. januara 2011

BJEKIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 08. 08. 1981. godine upisuje se 28. 01. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BJEKIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik kod Sabo Zvonka, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 01. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

GLUŠAC IVANA, diplomirani pravnik, rođena 07. 09. 1978. godine upisuje se 28. 01. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 20/4.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika GLUŠAC IVANA, advokatski pripravnik kod Stupar Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 01. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

CUPAĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 17. 11. 1982. godine upisuje se 28. 01. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvode Mišića 15.

STUPAR STRAHINJA, diplomirani pravnik, rođen 17. 01. 1985. godine upisuje se 28. 01. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 92.

TRABAK EDITA, diplomirani pravnik, rođena 01. 11. 1978. godine upisuje se 28. 01. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Čelarevska 4.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIHAJLOVIĆ NEBOJŠA, rođen 31. 10. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Veber Milana, advokata u Novom Sadu, dana 28. 01. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIĆIĆ JELENA, rođena 25. 06. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 28. 01. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOPRIVICA ANA, rođena 07. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Koprivica Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 28. 01. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČAUŠEVIĆ NELA, advokat u Novom Sadu sa danom 13. 01. 2011. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Čaušević Tatjana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Čaušević Nele.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SUJIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 25. 01. 2011. godine, na lični zahtev.
Jankulov Nebojša, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Sujić Biljane.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine IVANOVIĆ MILUTIN, advokat u Somboru sa danom 31. 01. 2011. godine, zbog penzionisanja.
Novaković Slavko, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Ivanović Milutina.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VUJAKLIJA ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 01. 2011. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Šijan Tatjana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Vujaklija Aleksandra.

BRIŠE SE iz članstva Fonda posmrtnine Advokatske komore Vojvodine KARDELIS ANDREJ, bivši advokat iz Stare Pazove sa danom 04. 01. 2011. godine, na lični zahtev.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOSIĆ ZDRAVKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radovanović Branimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 12. 01. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je PROVČI DARINKA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 31. 12. 2010. godine.
Pandurov Aleksandra, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je BJELOŠ DANICA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 23. 01. 2011. godine.
Stojanov Mirjana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILIDRAGOVIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 24. 01. 2011. do 23. 01. 2012. godine.
Kitanović Bašić Branislava, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KENJIĆ BRANISLAV, advokat u Zrenjaninu, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen, dana 01. 01. 2011. godine.
Tabaković Drago, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KATANIĆ ARSENIJE, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze advokata, dana 01. 01. 2011. godine.
Katanić Gordana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KARAJOVIĆ STOJA, advokat u Somboru, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 20. 01. 2011. godine.
Matijević Vojo, advokat u Somboru, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ŠUTALO MEZEI IVANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 09. 02. 2011. godine.
Babić Nada, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Terek Aniko, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi RADANOVIĆ.

Uzima se na znanje da je KATANIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg mladenaca 4/1, stan 3a, počev od 01. 01. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je KATANIĆ ARSENIJE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg mladenaca 4/1, stan 3a, počev od 01. 01. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je UNKOVIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2/II, stan 8, počev od 10. 01. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MILJENOVIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Laze Kostića 7/I, stan 6, počev od 25. 01. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je ZAVIŠA KOVINA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Laze Kostića 7/I, stan 6, počev od 25. 01. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je RADOŠEVIĆ VIOLETA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Laze Kostića 7/I, stan 6, počev od 25. 01. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je GAĆEŠA ANA-JASMINA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Lovćenska 10, počev od 01. 02. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je FERK BERENJI VLASTA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Matka Vukovića 6, počev od 01. 02. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je odlukom Skupštine Grada Zrenjanina, promenjen naziv ulice u kojoj se nalazi sedište advokatske kancelarije STANKOV SLOBODANA, advokata u Zrenjaninu, tako da ono sada glasi: Zrenjanin, Trg dr Zorana Đinđića 9/3.