admin

Са седнице Управног одбора 28. августа 2010

МАДИЋ ОЛИВЕР, дипломирани правник, рођен 18. 11. 1979. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАДИЋ ОЛИВЕР, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 08. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЦРНОМАРКОВИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 02. 09. 1982. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 5.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЦРНОМАРКОВИЋ ЉИЉАНА, адвокатски приправник код Гојковић Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 08. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИХАЈЛОВИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 05. 06. 1983. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лазе Костића 6.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИХАЈЛОВИЋ МИРЈАНА, адвокатски приправник код Томић Радмиле, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 08. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАНАТСКИ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 14. 09. 1981. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 9.
Брише се из Именика адвокатских приправника БАНАТСКИ БИЉАНА, адвокатски приправник код Китановић Башић Браниславе, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 08. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАЛЕШЕВИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 27. 01. 1984. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 94.
Брише се из Именика адвокатских приправника МАЛЕШЕВИЋ САЊА, адвокатски приправник код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 08. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТАНИЋ ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 17. 02. 1977. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра И Карађорђевића 25.
Брише се из Именика адвокатских приправника СТАНИЋ ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Станић Бранислава, адвоката у Зрењанину, са даном 30. 08. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УГРЕШИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 09. 09. 1952. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Стапарски пут 18.

ВЕЈИН СРЕЋКО, дипломирани правник, рођен 22. 03. 1961. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Светог Саве 8.

ЛАСЛО СЕНАДА, дипломирани правник, рођена 04. 03. 1977. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Матице српске 4.

УЗЕЛАЦ МИЛЕНА, дипломирани правник, рођена 08. 11. 1977. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 50.

ШТРБАЦ ИВАН, дипломирани правник, рођен 15. 05. 1983. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/1.

ТЕРЗИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 11. 06. 1970. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 10.

ОБРЕНОВ СТЕВАН, дипломирани правник, рођен 08. 05. 1979. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 5/1.

МИТРОВИЋ мр ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 13. 10. 1976. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 78/3.

ПЕЈОВИЋ МИЛЕНА, дипломирани правник, рођена 09. 04. 1978. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Маршала Тита 72.

МИХАЈ МИХАЕЛА, дипломирани правник, рођена 07. 01. 1982. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Стеријина 46

МЕДАКОВИЋ мр НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 23. 02. 1950. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Стевана Немање 11.

СТОЈАДИНОВ ТИХОМИР, дипломирани правник, рођен 23. 01. 1959. године уписује се 31. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Бригадира Ристића Ц9/16.

ХОЏИЋ МАЈДА, дипломирани правник, рођена 17. 09. 1982. године уписује се 10. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 9, локал 10.

ЧЕГАР ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 31. 07. 1971. године уписује се 10. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Маршала Тита 61.

ШАКИЋ АНЂЕЛКА, дипломирани правник, рођена 21. 11. 1960. године уписује се 10. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Маршала Тита 61.

КОЈИЋ СЛАВКА, дипломирани правник, рођена 09. 08. 1961. године уписује се 10. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 308, блок 45.

БОЗОКИ АНТАЛ, дипломирани правник, рођен 18. 07. 1946. године уписује се 18. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 17/1.

ПФАУ КАЛМАН, дипломирани правник, рођен 02. 11. 1943. године уписује се 09. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Герберових 39.

ЛАЗИЋ ВАЛЕРИЈА, дипломирани правник, рођена 01. 02. 1951. године уписује се 07. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ивана Броза 7.

ЈАКАБ АНА, дипломирани правник, рођена 30. 08. 1952. године уписује се 07. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 21.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈРАМОВИЋ ДИНА, рођена 28. 06. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРАЈКОВИЋ ВАЊА, рођена 08. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНЧИЋ МЕЛАНИЈА, рођена 09. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЋ ЖЕЉЕНА, рођена 24. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ ЈОВАНА, рођена 15. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Капун Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРИБИЛОВИЋ БОЈАНА, рођена 05. 07. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ ЖАРКО, рођен 12. 06. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕРИЋ МИЛОШ, рођен 15. 05. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРИЋ ИГОР, рођен 02. 09. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Димитрић Јове, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОСАВЉЕВИЋ МЛАДЕН, рођен 02. 02. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бојат Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВ ГОРАН, рођен 25. 02. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУРТИНОВИЋ СЛАВИЦА, рођена 02. 06. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кострешевић Владенке, адвоката у Ковиљу, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУЊЕВАЦ НАТАША, рођена 16. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Улијан Марте, адвоката у Ади, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕВРЊА МИРКО, рођен 25. 05. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Винчић Зорана, адвоката у Руми, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЋИМОВИЋ СЛАВКО, рођен 05. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Аћимовић Милијане, адвоката у Инђији, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЛИЈЕПЧЕВИЋ БОЖАНА, рођена 15. 05. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карањац Рацић Невенке, адвоката у Суботици, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВ ЂУРО, рођен 17. 12. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вуков Ђуре, адвоката у Суботици, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОДАНОВИЋ ЈОВАН, рођен 24. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кесић Љубише, адвоката у Панчеву, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕГУШ МИЛАН, рођен 15. 07. 1972. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Никић Зоране, адвоката у Панчеву, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКИЋ БИЉАНА, рођена 19. 09. 1963. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Никић Зоране, адвоката у Панчеву, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАПИЋ ЛАНА, рођена 29. 01. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Папић Дејана, адвоката у Зрењанину, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ ВЛАДИМИР, рођен 14. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Милана, адвоката у Врбасу, дана 31. 08. 2010. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОЗОКИ АНТАЛ, адвокат у Новом Саду са даном 08. 09. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПФАУ КАЛМАН, адвокат у Бечеју са даном 28. 08. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИЋ ВАЛЕРИЈА, адвокат у Суботици са даном 28. 08. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАКАБ АНА, адвокат у Новом Саду са даном 28. 08. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАРЈАМОВИЋ ДРАГОЉУБ, адвокат у Новом Саду са даном 31. 08. 2010. године, због заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Бобан Петар, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Барјамовић Драгољуба.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШИПОШ ТИБОР, адвокат у Бечеју са даном 30. 07. 2010. године, због пензионисања.
Зеди Валерија, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Шипош Тибора.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат у Вршцу са даном 30. 06. 2010. године, због пензионисања.
Јовановић Душко, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јовановић Војислава.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕТРИЋ ЛАЗО, адвокат у Суботици са даном 29. 06. 2010. године, услед смрти.
Петрић Љиљана, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Петрић Лазе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУЂАР НИКОЛА, адвокат у Шиду са даном 31. 08. 2010. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Туран Павел, адвокат у Шиду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ђуђар Николе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАВРТАНИК ПАРОШКИ САЊА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 08. 2010. године, због заснивања радног односа.
Јованчевић Радомир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Завртаник Парошки Сање.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Загорчић Предрага, адвоката у Новом Саду, са даном 16. 08. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕРЕТКА КАТИНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бозоки Антала, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 07. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОСКИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Војнић Мирјане, адвоката у Суботици, са даном 30. 06. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАКИЋЕВИЋ ДАНИЛО, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Војнић Мирјане, адвоката у Суботици, са даном 30. 06. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАНДИЋ ИГОР, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Буцко Ђерђа, адвоката у Суботици, са даном 01. 07. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТРАБАК ЕДИТА, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, на адвокатско приправничкој вежби код Грујић Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 30. 07. 2010. године.

УЗИМА СЕ на знање да САРИЋ ЗОРИЦИ, адвокату у Зрењанину, мирују права и обавезе адвоката почев од 29. 07. 2010. године због именовања за привременог заступника капитала субјекта приватизације а.д.”Петар Драпшин” Нови Сад.
Ђорђевић Драган, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика Сарић Зорици.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУРАН МИЛИЋ ЕМИНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 04. 08. 2010. до 03. 08. 2011. године.
Пухаловић Александар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЛИВОЈЕВ ЧУПИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 19. 08. 2010. године.
Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, наставио са радом након што је био привремено одсутан, дана 01. 09. 2010. године.
Јокић Милица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Уписује се са даном 06. 07. 2009. године у Именик ортачких адвокатских друштава Адвокатске коморе Војводине “Ортачко адвокатско друштво Ристић & партнерио”, са седиштем у Новом Саду, Васе Стајића 17, чији су оснивачи Ристић Зоран и Вујасин Ивана, адвокати у Новом Саду.
Узима се на знање статусна промена у “Ортачком адвокатском друштву Ристић & партнери”, Нови Сад, Васе Стајића 17, чији су оснивачи Ристић Зоран и Вујасин Ивана, адвокати у Новом Саду, тако што се као трећи оснивач констатује Јовичић Бранибор, адвокат у Новом Саду.

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ решење Управног одбора Адвокатске коморе Војводине број 322/10 од 25. 06. 2010. године којим је Вјештица Бојан, адвокатски приправник у Зрењанину брисан из Именика адвокатских приправника са даном 10. 05. 2010. године.

Узима се на знање да је КАРАНОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 03. 09. 2010. године, те да исту наставља код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 04. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је БРЧКАЛОВИЋ ЈАСНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду дана 31. 07. 2010. године, те да исту наставља код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду дана 01. 08. 2010. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНЧЕВИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду дана 29. 08. 2010. године, те да исту наставља код Милић Косте, адвоката у Новом Саду дана 30. 08. 2010. године.

Узима се на знање да је ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Поповић Растка, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2010. године, те да исту наставља код Поповић Часлава, адвоката у Новом Саду дана 01. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ др НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 38/1, почев од 01. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је РОДИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 38/1, почев од 01. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је БАБИЋ НИКОЛИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 38/1, почев од 01. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је КРСТИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 38/1, почев од 01. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је КОРИЦА МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 38/1, почев од 01. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је САВИН СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 38/1, почев од 01. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 35, почев од 12. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је ШИЈАН ТАТЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 35, почев од 12. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је ТАНКОСИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 35, почев од 12. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је БЕРЋАН СЛАВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17А, почев од 15. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је БЕРЋАН ЖИВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17А, почев од 15. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је РАДИВОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 9, почев од 20. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је ГВОЖЂАН ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 13, почев од 01. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је ДРОЊАК ЖИКИЦА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Августа Цесарца 18, пословни апартман 501, почев од 15. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 5, почев од 15. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је ПЕЈОВИЋ МИРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Пелагића 4, почев од 12. 08. 2010. године.

Узима се на знање да је ТРАВАР РИСТО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 4/а, почев од 01. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је ТЕРЕК АНИКО, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Алексе Шантића 1/ИИ, стан 9, почев од 01. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је ДИМИТРИЈЕВИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Жабљу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Марковића 75, почев од 30. 06. 2010. године.

Узима се на знање да је МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН, адвокат у Ковачици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Масарикова 65, зграда 2, посебни део 3, почев од 01. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је САБОВА АНИЧКА, адвокат у Ковачици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Масарикова 65, зграда 2, посебни део 3, почев од 01. 07. 2010. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 18, почев од 08. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине Града Зрењанина, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ГРУЈИЋ ДУШАНА, адвоката у Зрењанину, тако да оно сада гласи: Зрењанин, Слободана Бурсаћа 14.

Утврђује се висина чланарине према Адвокатској комори Војводине у месечном износу од 1.500,00 динара, почев од 01. 09. 2010. године.

Утврђује се висина појединачног износа посмртнине у износу од 100,00 динара, која се примењује на адвокате преминуле након 01. 09. 2010. године.